Hoogte verzuimboete en vergrijpboete belastingdienst

Boete opgelegd door de Belastingdienst in 2020 en 2021

Sparen_bij_de_belastingdienst-IntroPlaatje.jpg

Let op de boete van de Belastingdienst. De Belastingdienst kan namelijk om allerlei redenen iemand een verzuimboete opleggen. Dat u een verzuimboete kunt krijgen wanneer u opzettelijk een verkeerde aangifte doet, wist u waarschijnlijk. Maar de Belastingdienst kan ook een hoge boete opleggen als u te laat belastingaangifte doet. Wees verstandig en vraag op tijd uitstel aan voor het doen van uw belastingaangifte, dat kan een hoop trammelant schelen.

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2020 en 2021 doen

Wie belastingaangifte moet doen moet uiterlijk 1 april van het jaar zijn aangifte over het afgelopen belastingjaar hebben gedaan. Dat is voor de belastingaangifte over 2020 dus uiterlijk 1 mei 2021. U kunt ook een uitstel aanvragen. Standaard kan men uitstel krijgen tot 1 september. Soms wordt langer uitstel verleend. Maar wie geen aangifte doet, en niets van zich laat horen kan van de Belastingdienst om die reden ook een hoge boete krijgen. Afhankelijk van het feit of u vaker te laat bent kan de boete oplopen tot een paar duizend euro.

Verzuimboete en vergrijpboete Belastingdienst

U kunt dus al een boete krijgen als u een belastingbiljet moest invullen, maar niet om een biljet gevraagd hebt. Als u, zonder verleend uitstel te laat bent, of als u de belastingaangifte onvolledig doet. Kernwoorden zijn de verzuimboete en de vergrijpboete. Bij verzuim, het niet aanvragen van een belastingformulier terwijl dat wel moest of als werkgever niet op tijd belasting inhoudt, kan dit leiden tot een aangifteverzuimboete van maximaal € 1.230. Ook niet op tijd de erfenis afwikkelen kan tot forse boetes leiden. U komt in aanmerking voor de vergrijpboete als u met opzet geen aangifte doet of met opzet een onjuiste aangifte inkomstenbelasting doet. Deze kan zelfs oplopen tot bijna 5000 euro.

Coulance Belastingdienst

De Belastingdienst betracht meestal wel enige coulance en geeft niet altijd een verzuimboete. Wie niet op tijd zijn belastingaangifte doet krijgt schriftelijk een eerste herinnering en krijgt nog 10 dagen de tijd om alsnog aangifte te doen. Laat u dan nog niets van u horen, dan raakt het geduld op en stijgt de boete.

Belastingfraude

Belastingfraude is meestal een andere zaak. Niet iedereen weet dat hij belastingaangifte moet doen, maar belastingfraude gaat echt geld kosten als het wordt aangetoond en aannemelijk gemaakt. De hoogte van de boete hangt af van de hoogte van het bedrag en de mate van opzet of grove schuld. Ook hier geldt dat wie vaker in de fout gaat ook een hogere boete zal krijgen. Als er opzet is, maar geen grove opzet, krijgt u een boete van 50% van de verzwegen belasting bovenop de belastingaanslag. Als er zelfs sprake is van grove schuld kunnen de boetes verdubbelen. U kunt tegen de boete en naheffingsaanslag altijd binnen de daarvoor geldende termijn bezwaar maken.

Zwart geld in het buitenland

Wie zwart geld heeft op een spaarrekening in het buitenland en dat niet opgeeft aan de Belastingdienst, maar vervolgens tegen de lamp loopt, moet niet alleen de achterstallige belasting terug betalen, maar ook nog eens een boete van maar liefst 100%. De jacht op de zwart spaarder is verhevigd en dat zal alleen maar toenemen. De overheid heeft structureel een geld tekort. Bovendien neemt de internationale druk steeds verder toe om zwart sparen op te sporen.

Tips Belastingaangifte doen

Geen belastingaangifte doen terwijl dat wel moet, is onverstandig. Laat altijd wat van u horen als u een bericht krijgt van de Belastingdienst. En vergeet niet dat belastingaangifte doen ook vele voordelen kan hebben als er aftrekposten zijn. Geen aangifte doen betekent dan het niet benutten van allerlei fiscale voordelen. En dat is dan nog eens zonde van het geld. Het leven is zo al duur genoeg.

Links