Belastingaangifte 2020 en 2021 digitaal doen

Belastingaangifte 2020 of 2021 doen we digitaal en elektronisch

Sparen_bij_de_belastingdienst-IntroPlaatje.jpg
Bekijk altijd hoe u uw belastingaangifte 2020 en 2021 het beste kunt invullen. Het is straks namelijk weer tijd voor de belastingaangifte inkomstenbelasting. Let op de aftrekposten om niet onnodig teveel belasting te betalen. U kunt uw aangifte inkomstenbelasting gewoon op papier doen of digitaal met daarbij uw digitale handtekening. Doe op tijd aangifte, anders kunt u van de Belastingdienst een forse verzuimboete krijgen.

Digitale belastingaangifte doen

Om uw belastingaangifte digitaal te kunnen doen, gaat u naar uw eiegn account bij de Belastingdienst en logt in met uw DigiD-code.

DigiD nodig bij belastingaangifte

Aan het einde hebt u uw DigiD code ook nodig als digitale handtekening. Als u nog geen DigiD hebt, kunt u die eenvoudig aanvragen via digid.nl. U vraagt uw DigiD inlogcode aan en krijgt dan na enkele dagen een activatiecode thuis gestuurd. Als u de code activeert kunt u direct van de DigiD code gebruik maken. Niet alleen bij uw belastingaangifte, maar ook bij allerhande andere zaken die een vertrouwelijk karakter hebben. Het is wel goed om te weten, dat u vanuit het buitenland vaak geen belastingaangifte digitaal kunt doen.

Belastingaangifte al deels ingevuld

Gemakkelijker kunnen we het niet maken, moeten ze bij de Belastingdienst hebben gedacht. Als u dat handig vindt, kunt u de Belastingdienst namelijk vooraf al vele gegevens van u digitaal laten invullen. Omdat niet alle gegevens al direct in het begin van het jaar beschikbaar zijn, kunt u van deze mogelijkheid pas gebruik maken door na 1 maart het aangifte programma te downloaden. Kies daarbij voor de optie Downloaden met gegevens.

Welke gegevens zijn nodig voor de belastingaangifte

Bekend zijn uw burgerservicenummer /sofinummer, geboortedatum en de zogenaamde heffingskortingen op basis van een eerder belastingjaar. Later beschikbaar komen bijvoorbeeld de jaaroverzichten met uw loon, pensioen en andere uitkeringen, en het vermogen. Denk ook aan de WOZ-waarde van uw eigen woning en eventuele andere woningen. Deze beschikkingen komen meestal eind januari of in de loop van februari in uw bezit en worden u door de gemeentelijke Belastingdienst toegestuurd.

Voordelen van digitale aangifte, bepaal de voor u voordeligste belastingaangifte

Een voordeel van een digitale aangifte is dat het programma direct voor u berekent hoeveel belasting u eventueel terugkrijgt of moet bijbetalen. U kunt voor u zelf ook meerdere scenario’s doorrekenen om zo te bekijken welke aangifte voor u het meest voordelige is. Zeker als u een fiscale partner hebt, is dat van belang. Bij fiscaal partnerschap kunt u namelijk kiezen bij wie u de bepaalde fiscale aftrekposten het beste opvoert. Tot slot gaat het elektronisch ook allemaal een stuk sneller.

Ik krijg belasting terug van de Belastingdienst

Een snelle afhandeling is prettig als u belastinggeld terugkrijgt van de Belastingdienst. Als u liever uw geld wat later ontvangt, omdat u bij de Belastingdienst tegen een rente kunt sparen, kunt u ervoor kiezen om wat later aangifte te doen of om de aangifte op papier te doen. De traditionele manier van belastingaangifte inkomstenbelasting doen via het u toegezonden belasting aangifteformulier, vraagt meer bewerkingstijd. U krijgt uw voorlopige aanslag daardoor meestal ook wat later toegestuurd. Doe in ieder geval wel voor 1 april aangifte bij de Belastingdienst of vraag tijdig uitstel van uw aangifte bij de fiscus aan. Wie te laat aangifte doet en geen uitstel van de Belastingdienst heeft gekregen om op een later moment aangifte doen, loopt kans op een fikse boete.

Voornaamste aftrekposten inkomstenbelasting 2020 - 2021

De belangrijkste aftrekposten voor de inkomstenbelasting zijn:

 • Aftrek hypotheekrente. Voor uw hypotheek, verbouwing en vooruit betaalde hypotheekrente;
 • De ziektekosten van u en uw gezin;
 • Aftrek giften;
 • Aftrek partneralimentatie;
 • Aftrek studiekosten.

Aftrek studiekosten 2020 en 2021

Allerlei zaken die met de studie te maken hebben kunnen als studiekosten worden afgetrokken als u geen recht hebt op studiefinanciering. Er geldt wel een drempel van 250 euro die u in mindering moet brengen. Aftrekbaar zijn d everplichte studiekosten en geen reiskosten. Ook een computer is niet aftrekbaar, dus:

 • Het lesgeld, cursusgeld, collegegeld en examenkosten zijn aftrekbaar;
 • De kosten voor boeken, vakliteratuur en readers zijn aftrekbaar;
 • De computer is niet aftrekbaar.

Belastingaangifte op papier

Vindt u een digitale aangifte te lastig, hebt u geen internet of hebt u andere redenen om niet digitaal aangifte te doen, dan mag het ook nog steeds op papier. Dan vraagt u bij de Belastingtelefoon een papieren belastingbiljet aan. Ook dat heeft immers voordelen. U stuurt het op en behoudt voor u zelf daarvan een papieren kopie. De belastingaangiften bij een erfenis of bij immigratie dan wel emigratie kunnen alleen nog maar op papier.

Wat is het verzamelinkomen

Het verzamelinkomen is al uw inkomen in box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting, met:

 • Box 1 = het inkomen uit werk en woning minus de zogenaamde persoonsgebonden aftrekposten. Denk hierbij aan de fiscaal aftrekbare zorgkosten of alimentatie.
 • Box 2 = het eventuele inkomen uit aanmerkelijk belang minus de persoonsgebonden aftrek.
 • Box 3 = het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. De belastinginspecteur kijkt naar uw vermogen per 1 januari van het jaar en niet naar mutaties gedurende het jaar.

Wat is het toetsingsinkomen

Het begrip toetsingsinkomen wordt gebruikt bij de aanvraag en berekening van toeslagen, zoals de zorgtoeslag, huurtoeslag of huursubsidie en kindgebonden toeslag.

De belastingaanslag, wanneer komt die

Wie voor 1 mei zijn belastingaangifte inkomstenbelasting ingevuld heeft opgestuurd, krijgt voor 1 juli een reactie van de Belastingdienst in de vorm van een belastingaanslag. In de belastingaanslag staat hoeveel belasting u moet bij betalen dan wel hoeveel belasting u terug krijgt. Daarbij wordt rekening gehouden met een eventuele eerdere voorlopige teruggave. Een voorlopige teruggaaf is mogelijk, als u al tijdens een belastingjaar door hebt dat u waarschijnlijk teveel belasting betaalt. Bijvoorbeeld doordat uw werkgever niet met allerlei aftrekposten bij de loonheffing rekening houdt, die wel van belang zijn voor de inkomstenbelasting. Denk aan de uitgaven voor ziektekosten en de hypotheekrenteaftrek. Een manier om en voorlopige teruggaaf te krijgen is ook uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting (voorlopige terugave). Vul het in en na enige tijd hoort u hoeveel u al tijdens het jaar terug kunt krijgen. Tot slot kunt u altijd binnen zes weken na een aanslag of ander besluit van de fiscus bezwaar maken tegen een besluit. Motiveer uw bezwaar altijd zo goed mogelijk.

Meer info op de WIKI4YOU homepage