Bijtelling en aftrekposten belastingaangifte inkomstenbelasting 2021

Aangifte inkomstenbelasting 2021

Sparen_bij_de_belastingdienst-IntroPlaatje.jpg

Om zo min mogelijk inkomstenbelasting te betalen, vullen we bij onze belastingaangifte graag zo veel mogelijk aftrekposten in. Hoe meer aftrekposten, hoe lager het belastbaar inkomen is en dus hoe lager de belastingheffing zal zijn. Maar sommige posten zullen ook een bijtelling bij uw inkomen zijn, waardoor u meer belasting gaat betalen. Maak optimaal gebruik van de belastingvoordelen.

Aftrekposten belastingaangifte inkomstenbelasting 2021

De belangrijkste aftrekposten en belastingvoordelen inkomstenbelasting zijn:

Zo veel mogelijk belastinggeld terug van de Belastingdienst

Wie grote aftrekposten heeft, kan veel geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Maar aan de aftrekposten zijn ook vele voorwaarden verbonden om te voorkomen dat er te gretig gebruik van wordt gemaakt. Qua omvang springen de hypotheekrenteaftrek en de ziektekosten er uit als grote fiscale aftrekposten. Dat is ook de reden dat er steeds op beknibbeld wordt en het bestaan van de hypotheekrenteaftrek onder permanente druk staat.

Beperking aftrekpost hypotheekrenteaftrek tot maximaal 30 jaar

Waar velen niet bij stil staan, is dat sinds 2001 de hypotheekrente aftrek nog maar maximaal 30 jaar mogelijk is. Wie dus niet zijn hypotheek uit 2001 regelmatig aflost, kan over inmiddels twintig jaar in de problemen komen. Zonder aflossing betaalt u straks wel de volledige hypotheekrente, maar is die niet meer aftrekbaar van uw inkomen. Wie vandaag een nieuwe hypotheek afsluit, heeft maximaal dertig jaar aftrek.

Hypotheek en bijleenregeling

Een andere belangrijke beperking is de fiscale bijleenregeling. Die houdt in dat u als u uw huis verkoopt en aansluitend een nieuwe woning koopt, de overwaarde van de verkochte woning moet gebruiken voor de aankoop van uw huis. Als u dus uw oude huis met 100.000 euro winst verkoopt en uw nieuwe huis kost 350.000 euro, dan is maximaal de hypotheekrente aftrekbaar op een bedrag van 250.000 euro. Dit is het saldo van de koopprijs en de overwaarde. Dat betekent ook hier dat u voor een groot deel de hypotheekrente volledig zelf betaalt.

Bijtelling gebruik eigen woning via huurwaardeforfait

Als u een eigen woning hebt, moet u de huurwaarde van uw koophuis, ook wel eigenwoningforfait genoemd, bijtellen. Hoeveel u aan inkomen moet bijtellen is afhankelijk van de waarde van uw huis, maar dit kan oplopen tot 0,75% in 2017 bij een WOZ-waarde van meer dan 75.000 euro en 0,65% in 2019 en 0,60% in 2020. Stel u hebt een huis van 250.000 euro dan moet u dus 1.875 euro aan inkomen bijtellen. Wie een huis heeft van 500.000 betaalt al weer het dubbele. Forse bedragen dus.

Bijtelling privégebruik auto

Als u een auto van de zaak rijdt en die auto ook privé gebruikt, ziet de Belastingdienst ook dat als extra inkomen. Afhankelijk van uw auto kan dat een bijtelling van 22% betekenen. Stel u rijdt een auto met een nieuwwaarde van 30.000 euro, dan betekent dat een bijtelling van 6.600 euro. Natuurlijk kunt u een elektrische auto rijden zonder bijtelling of een auto met geringe bijtelling. Dat betekent dat belastingvrij autorijden mogelijk is, maar niet voor iedereen haalbaar is.

Bijtelling spaargeld en vermogen

Als u spaargeld en vermogen hebt in box 3 van de inkomstenbelasting en boven de vrijstellingen uitkomt, moet u een deel van uw spaargeld als fictief inkomen nemen en daarover belasting betalen. Zie voor de vrijstellingen in box 3 van de inkomstenbelasting het artikel over de vermogensrendementsheffing. De fiscus veronderstelt doodleuk dat u in een hoog rendement op uw spaargeld maakt, en daarover betaalt u vervolgens 30% belasting.

Conclusie belastingaangifte inkomstenbelasting

Bij uw aangifte inkomstenbelasting moet u goed kijken op welke aftrekposten u recht hebt. Helaas worden deze aftrekposten van jaar op jaar beperkter en helaas zijn er ook posten die u bij uw inkomen moet optellen. Daarover betaalt u dan extra belasting. Gelukkig kan het internet u bij het invullen van uw belastingaangifte zeer behulpzaam zijn om steeds de juiste keuzes te maken. Vergeet ook de hypotheekrenteaftrek 2022 niet.

Meer info op de WIKI4YOU homepage en de blog zeemeeuw