Bijleenregeling: gevolgen renteaftrek bij aankoop duurdere woning

Inleiding

Sinds 01-01-2004 is de bijleenregeling van kracht. De bijleenregeling komt er in het kort op neer dat de overwaarde (winst) bij verkoop van de woning fiscaal ingebracht dient te worden in de nieuwe woning. Hoe gaat dat precies wanneer u een duurdere woning aankoopt.  

Aankoop duurdere woning

Indien u een duurdere woning aankoopt dan de verkochte woning, dan moet u de overwaarde fiscaal inbrengen in de nieuwe woning. Wat houdt dit fiscaal inbrengen nu precies in.    

Voorbeeld bijleenregeling:
Verkoopprijs oude woning: € 200.000 Aankoop nieuwe woning: € 300.000
Eigenwoningschuld (hypotheek): € 150.000 -/- Eigenwoningreserve: € 50.000
Eigenwoningreserve (winst): € 50.000 Eigenwoningschuld nieuw: € 250.000

Stel u verkoopt de oude woning voor € 200.000 en heeft een eigenwoningschuld(hypotheek) van € 150.000. U koopt vervolgens een nieuwe woning voor € 300.000. U maakt bij verkoop van uw oude woning een winst(eigenwoningreserve) van € 50.000.  

Stel dat u een nieuwe hypotheek wilt afsluiten op de nieuwe woning van € 300.000. De fiscus stelt dan dat u de gemaakte winst op de vorige woning kunt gebruiken voor de aankoop van deze woning. Dit zou dan betekenen dat u de woning koopt voor € 300.000 en € 50.000 uit eigen middelen betaald(de verkoopwinst van de oude woning) en dus nog maar een hypotheek van € 250.000 nodig heeft. Over deze € 250.000 heeft u recht op renteaftrek.   

U bent echter niet verplicht om de gemaakte overwinst in te brengen in de nieuwe woning. Deze € 50.000 mag u ook op een spaarrekening zetten of anders besteden. Indien u hiervoor zou kiezen dan heeft u dus een hypotheek nodig van € 300.000 voor de nieuwe woning. De fiscus zal u dan wel fiscaal verplichten de overwaarde van € 50.000 in te brengen. Dit betekent dat u recht heeft op renteaftrek over € 250.000 en dat de overige € 50.000 in box3 valt en u hier dus geen rente over mag aftrekken.

De eigenwoningreserve

Bij verkoop van de oude woning neemt de eigenwoningreserve toe met € 50.000. Doordat u gelijk een nieuwe duurdere woning koopt wordt deze eigenwoningreserve gelijk weer opgebruikt. Zou u geen duurdere woning kopen of bijvoorbeeld gaan huren, dan blijft de eigenwoningreserve 5 jaar staan. Na deze 5 jaar vervalt de eigenwoningreserve.

 

Links

Bijleenregeling: gevolgen renteaftrek bij aankoop goedkopere woning