Belastingaangifte 2011 Aftrek Ziektekosten

Bezig met de aangifte voor 2011? Met deze aftrekposten kun je belasting besparen. Ook voor de belastingaangifte 2011 kun je diverse kosten aftrekken. Maar reken je niet rijk: er is elk jaar minder mogelijk. Hieronder de Ziektekosten:

Ziektekosten

Ziektekosten zijn niet aftrekbaar als ze door je zorgverzekeraar worden vergoed. Kosten daarboven, zoals medicijnen die je uit eigen zak betaalt, zijn dat wel, mits ze boven een drempel uitkomen. Medische hulpmiddelen zijn veelal ook aftrekbaar. Denk aan een rolstoel of gehoorapparaat. Maar een bril weer niet. Een dieet dat je op medische gronden volgt, kan wel weer aftrekbaar zijn. Wie gezond is en weinig zorgkosten maakt, kan maar weinig aftrekposten opvoeren. De hoofdregel is dat alle kosten die door je zorgverzekeraar worden vergoed buiten de aftrek vallen. Dat geldt ook voor de premie voor je ziektekostenverzekering en het eigen risico.Alle overige kosten mag je wel opvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bezoek aan de tandarts of acupuncturist, mits je je daarvoor niet aanvullend hebt verzekerd. Of aan voorgeschreven medicijnen die je volledig uit eigen zak hebt betaald. Dit kunnen ook homeopathische medicijnen zijn.Een andere voorwaarde voor ziektekostenaftrek is dat alle kosten bij elkaar opgeteld boven een bepaalde drempel moeten uitkomen.

Dieet als aftrekpost

De kosten voor een afslankkuur bij de drogist kun je niet als aftrekpost opvoeren.Voor diëten op voorschrift van een arts of diëtist mag dat wel. Je moet hiervoor een vast bedrag aftrekken, afhankelijk van het type dieet. De hoogte hiervan kun je vinden op een dieetlijst van de Belastingdienst.Heb je dit dieet maar een deel van het jaar gevolgd, dan moet je deze aftrekpost naar rato opvoeren. Ben je bijvoorbeeld zes maanden op dieet geweest, dan mag je van het vaste bedrag uit de lijst dus maar de helft aftrekken. Als voor het zelfde ziektebeeld twee of meer diëten volgt, maar je maar één van deze diëten als aftrekpost opvoeren. Je mag wel het hoogste bedrag kiezen.

Hulpmiddelen niet altijd aftrekbaar

Ook voor medische hulpmiddelen moet je goed op de lijst van de Belastingdienst kijken, want lang niet alles mag je als aftrekpost in mindering brengen.Steunzolen, een gehoorapparaat, een kunstgebit, rollator, rolstoel of krukken zijn aftrekbaar, evenals alle kosten voor reparaties, onderhoud en verzekering van deze hulpmiddelen. Dit geldt ook voor hulpmiddelen die het gezichtsvermogen vervangen, zoals een blindenstok, een blindengeleidehond of specifieke aanpassingen aan de computer. Maar middelen die jou helpen beter te zien, zoals een bril, contactlenzen of een ooglaserbehandeling mag je niet aftrekken.Ook extra huur voor een aangepaste woning, aangepaste vloerbedekking,verhuiskosten bij een verhuizing naar een verzorgingstehuis of kosten voor telefoontjes naar de arts mag je niet aftrekken.

Reiskosten

Chronisch zieken die vaak naar hun huisarts of het ziekenhuis moeten, zijn aanzienlijk meer geld kwijt aan vervoer dan gezonde mensen. Deze extra kosten mag je aftrekken, na aftrek van eventuele vergoedingen van je zorgverzekeraar.Ook de reiskosten voor ziekenbezoek aan huisgenoten zijn aftrekbaar. Dit geldt alleen als je huisgenoot in totaal langer dan een maand is verpleegd en als deze opname betrekking had op dezelfde aandoening. De afstand tussen jullie woning en het ziekenhuis/verzorgingstehuis moet wel langer zijn dan tien kilometer. Voor autoritjes mag je 19 cent per kilometer aftrekken en voor tripjes per taxi of het openbaar vervoer de werkelijke reiskosten.

Overige aftrekposten

Wie extra gezinshulp krijgt, mag de kosten aftrekken. Verdien je meer dan 30.081euro, dan mag je alleen de kosten opvoeren die boven een bepaalde drempel uitkomen.Een andere aftrekpost zijn kosten voor extra kleding en beddengoed. Voor deze uitgaven mag je een vast bedrag aftrekken: 300 euro of - als je kunt aantonen dat de extra uitgeven hoger waren dan 600 euro - 750 euro.

Drempel

Heb je alle kosten bij elkaar opgeteld, dan valt nog steeds te bezien of je wel voor aftrek in aanmerking komt. Je mag namelijk alleen het deel van de uitgaven aftrekken dat uitkomt boven een bepaalde drempel. De hoogte van deze drempel hangt af van je zogeheten drempelinkomen: het resultaat van alle inkomsten en aftrekposten. De lat ligt hoog; vooral voor hogere inkomens. Voor een inkomen onder de 7.332euro ligt de drempel op 122 euro. Komt je drempelinkomen niet boven de 38.955euro uit, dan bedraagt de drempel 1,65 procent van dat inkomen. Verdien je meer dan 38.955 euro, dan geldt een drempel van 642 euro, vermeerderd met 5,75procent van het bedrag boven de 38.955 euro. Verdien je dus op jaarbasis 50.000euro, dan ligt de drempel op 1.277 euro (642 plus 635 euro). Alleen de zorgkosten die daar bovenuit komen mag je aftrekken.Voor mensen met een fiscaal partner gelden dezelfde drempels. Je moet wel de zorgkosten en beide inkomens bij elkaar optellen.

Uitvaart

De kosten voor uitvaart of crematie vormen geen aftrekpost. Wel kun je gebruik maken van de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk te banksparen voor je begrafenis.

Meer weten ?

Fiscaal Advies

Tip

Bron

Z24

Op zoek naar een belastingparadijs ?