Wat is de ondernemersaftrek

Wat is de ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is een fiscale faciliteit die alleen geld voor ondernemers. De ondernemersaftrek behoort dus tot de ondernemersfaciliteiten.

Urencriterium

Om in aanmerking te komen voor ondernemersaftrek, moet voldaan worden aan het urencriterium. Dit criterium houdt in dat een ondernemer ten minste 1225 uren per kalenderjaar moet besteden aan zijn onderneming en tevens meer dan 50% van zijn tijd. Dit houdt in dat een ondernemer niet meer tijd mag besteden aan overige werkzaamheden in loondienst of inkomsten uit overige werkzaamheden. Dit grotendeels-vereiste geldt echter niet voor startende ondernemers.

Onderdelen van de ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is opgebouwd uit vier deelfaciliteiten:

  • Zelfstandigen, -en startersaftrek
  • Aftrek voor speur, -en ontwikkelingswerk
  • Meewerkaftrek
  • Stakingsaftrek

Zelfstandigen, -en startersaftrek

De zelfstandigenaftrek is een standaard ondernemersfaciliteit welke geldt voor iedere ondernemer die aan het urencriterium voldoet. De zelfstandigenaftrek kent een degressieve opbouw. Dat wil zeggen dat de aftrek afneemt naarmate de winst toeneemt.

Tabel zelfstandigenaftrek 2009:

Winst: Aftrek:
< 13.695 € 9.251
> 13.695 en < 15.890 € 8.600
> 15.890 en < 18.080 € 7.953
> 18.080 en < 51.765 € 7.087
> 51.765 en < 53.955 € 6.470
> 53.955 en < 56.150 € 5.785
> 56.150 en < 58.340 € 5.106
> 58.340 € 4.488

Naast deze genoemde bedragen geld nog een extra bedrag van € 2.190 voor startende ondernemers, de zogenaamde startersaftrek. Een startende ondernemer is een ondernemer die in één van de voorgaande 5 jaar géén ondernemer was. De startersaftrek kan slechts drie keer geclaimd worden.

Aftrek voor speur, -en ontwikkelingswerk

Indien een ondernemer aan het urencriterium voldoet en tevens meer da 500 uur per kalenderjaar besteed aan speur, -en ontwikkelingswerk dan heeft hij recht op een aftrek. Het speur, -en ontwikkelingswerk moet wel zijn aangemerkt als zodanig door het ministerie van economische zaken.

De hoogte van de aftrek voor speur, -en ontwikkelingswerk is € 11.806. (2009)

Deze aftrek kan worden verhoogd met € 5.904 indien:

  • De ondernemer in één of meer van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer was, en
  • in die periode niet meer dan twee keer zelfstandigenaftrek is toegepast.

Meewerkaftrek

De meewerkaftrek is een faciliteit voor de meewerkende echtgenoot. Voorwaarde hiervan is dat de echtgenoot geen enkele vergoeding ontvangt voor de werkzaamheden binnen de onderneming.

De meewerkaftrek houdt op forfaitaire wijze rekening met de verrichte werkzaamheden.

Tabel meewerkaftrek 2009:

Het aantal uren dat de partner meewerkt: Meewerkaftrek:
< 525 0% van de winst
> 525 en < 875 1,25% van de winst
> 875 en < 1.225 2,00% van de winst
> 1.225 en < 1.750 3,00% van de winst
> 1.750 4,00% van de winst

Stakingsaftrek

Indien een ondernemer zijn onderneming staakt heeft hij recht op een stakingsaftrek van € 3.630 (2009).