Wat is leasen

Wat is leasen?

Leasen, is een vorm van krediet, en wordt gebruikt voor onroerend goed, bedrijfsmiddelen en consumptiegoederen. Meest bekend voor burgers is dat voor auto’s vaak een leasecontract wordt afgesloten.

Leasen

Bij leasen is er sprake van een huur(koop) overeenkomst waarbij de lessor (de eigenaar) een item voor een bepaalde tijd beschikking stelt aan de lessee (de huurder). De lessee betaalt daarvoor een vast bedrag aan de lessor. Er zijn drie soorten van leasen. Zo heb je een operational lease, financial lease en sale and lease back.

Financial lease

Bij financiële leasing blijft de kredietverstrekker alleen juridisch eigenaar terwijl het volledige economisch eigendom (het lease object, de verzekering, en het onderhoud) overgaat op de lessee. De lessor loopt daarbij uiteraard het risico van meer dan normale waardevermindering van het voorwerp door gebrek aan zorgen vanwege de lessee, maar zal zich daartegen natuurlijk proberen in te dekken.

De looptijd van een financial lease is over het algemeen even lang als de economische levensduur van het object. Het economische risico ligt bij de lessee (de huurder). Aan het einde van de economische levensduur van het object heeft de lessee (de huurder) de plicht om de boekwaarde te betalen om juridisch eigenaar te worden.

Operational lease

Bij operationele leasing wordt risico volledig vermeden omdat de lessor een deel van de economische eigendom behoudt door zelf in te staan voor het onderhoud van het voorwerp. De lessee krijgt het genot van het goed en het risico ligt nu aan zijn kant: een vermindering van het genoten voordeel door gebrek aan zorgen van de lessor. Maar ook daarvoor kunnen clausules van schadevergoeding ingebouwd worden. Deze vorm lijkt het meeste op gewoon “huren”. De lessee kan op ieder moment de overeenkomst opzeggen. Het economische risico van operational lease ligt bij de lessor (de verhuurder).

Sale and lease back'

Sinds enkele tientallen jaren is "sale and leaseback" een variant van leasing die opgeld maakt. Letterlijk vertaald is het dus “verkopen en terug huren”. Oftewel de lessor (de verhuurder) verkoopt eerst het object (bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen of gebouwen) aan de lessee (de huurder) om het object daarna vervolgens terug te leasen. Daarmee wordt de lessor infeite de lessee. Op deze manier kan de lessee (dus de gebruiker van het object) kapitaal vrij maken voor andere zaken omdat hij zijn eigen spullen least.

De Belgische spoorwegen (NMBS) en de Nederlandse spoorwegen deden bijvoorbeeld ook een "sale and lease back" aan het einde van de twintigste eeuw voor een groot deel van hun treinen. Een aantal gemeenten volgde dit voorbeeld met de rioleringen en de hogere overheden gebruiken deze techniek voor overheidsgebouwen. Deze techniek is omstreden omdat experts van mening zijn dat de overheid op het einde van het verhaal meer zal moeten betalen dan mocht het (on)roerend goed in eigen beheer gebleven zijn.

In de praktijk

Voor particulieren is in de praktijk een persoonlijke lening of een doorlopend krediet meestal gunstiger dan een lease contract. Echter kunnen bedrijven daarintegen van een fiscaal voordeel genieten door middel van gebruik te maken van één van de boven genoemde lease varianten.