Wat is een schuldsaldoverzekering

Schuldsaldoverzekering

Als je een huis koopt, zal de bank waar je leent ook willen dat je een schuldsaldoverzekering aangaat. Of een gemengde levensverzekering: dat is ook mogelijk. Welke van deze twee verzekeringen je ook kiest, het kost geld. Dus is de vraag: moet ik zo’n schuldsaldoverzekering nemen? Hoeveel kost dat dan? Kun je ook lenen zonder zo’n verzekering?
 

Waarom biedt een bank een schuldsaldoverzekeging aan

Elke bank of leningverstrekker die een lening geeft voor een huis of bouwgrond (in deftige termen ‘een onroerend goed’) wil op zeker spelen voor wat betreft de terugbetaling van die lening. Dat klinkt logisch: als je een lening aangaat, moet je die natuurlijk terug betalen (met rente). Naargelang je hebt afgesproken in de leningsakte krijg je daar 10, 15, 20 of tegenwoordig zelfs 25 of 30 jaar tijd voor. Nu willen we allemaal oud worden maar je loopt altijd het risico dat je komt te overlijden (om welke reden dan ook) vooraleer de periode van terugbetaling is verstreken. De SSV is niet verplicht!

Bedoeling van deze verzekering is dus…

  • Een schuldsaldoverzekering betaalt dan in jouw plaats het resterende nog niet terug betaalde bedrag van de nog openstaande lening. Dat is een hele geruststelling: als je komt te overlijden, zit je achterblijvende partner veilig: zoals met dat noemt ‘het huis is vrij’; hij of zij hoeft dus geen lening meer af te betalen.
  • Niet te vroeg zegevieren: een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van welke schuldsaldoverzekering je hebt genomen!

Welke afspraak staat in de polis?

Er zijn verschillende soorten schuldsaldoverzekeringen. Het verschil zit hem met name in de procenten die je afspreekt. Dus de procenten die je wilt verzekeren. Je kunt daarbij kiezen uit 80/20, 70/30, 50/50 om maar enkele voorbeelden te noemen.

Vrij kiezen?

1) Waar?

Je mag zelf kiezen waar je je schuldsaldoverzekering afsluit. Dat moet dus niet noodzakelijk bij de bank waar je je lening afsluit. Integendeel: in het algemeen wordt aangeraden om een SSV juist niet bij de bank te nemen omdat hun premies duurder zijn! Bevraag je dus bij de ‘traditionele’ verzekeringsmaatschappijen of bij een verzekeringsmakelaar: die werkt immers met verschillende maatschappijen en daaruit kunt u dan kiezen.

2) Welke premiebetaling?

Je mag zelf kiezen of je de premie in één keer betaalt of anders: per kwartaal, per halfjaar … Meestal is een eenmalige premiebetaling per jaar een beetje goedkoper dan gedeeltelijke betalingen (maar dat is altijd zo met dit soort dingen).

3) Nog over de premie: de tijden veranderen!

  • Tot voor enkele jaren was de meest gangbare formule: je betaalt gedurende 2/3 van de looptijd van de lening jaarlijks dezelfde premie. Eenvoudig uitgelegd: heb je een lening op 20 jaar dan betaal je 13 jaar premie.
  • Tegenwoordig kun je ook kiezen voor variabele premies. De premie wordt in dit geval elk jaar opnieuw berekend waarbij men rekening houdt met het reeds terug betaalde bedrag van de lening. Is deze keuze beter? Niet echt want enerzijds daalt de premie doordat je elke jaar kapitaal terug betaalt maar … aan de andere kant stijgt de premie omdat je elk jaar ouder wordt en dus meer risico loopt op een overlijden (theoretisch toch). Dus op het einde van de rit ben je waarschijnlijk duurder uit.

4) Ideaal is natuurlijk om de gehele verzekeringspremie in één keer te betalen voor de hele duur van de lening.

Met andere woorden: je hebt een lening op 20 jaar dan laat je uitrekenen hoeveel 13 jaren premie kosten en hoeveel je in één keer moet betalen. Dat is natuurlijk een aanzienlijk bedrag en wordt om die reden eigenlijk nooit gedaan. Maar het is wèl kostenbesparend!

Hoeveel kost zo’n schuldsaldoverzekering?

Een exact bedrag noemen is onmogelijk. De hoogte van de premie is van zo veel factoren afhankelijk dat een vergelijking zo goed als onmogelijk is. Welke factoren:

  1. het bedrag dat je leent,
  2. de intrestvoet/rente van de lening,
  3. de looptijd=duur van de lening,
  4. jouw leeftijd en die van je partner,
  5. het geslacht,
  6. roker/niet roker.

Op sommige websites kun je een fictieve berekening maken. Op andere kun je een offerte online aanvragen. Je hebt keuze uit tientallen aanbieders. Een vergelijkingssite tussen schuldsaldoverzekeringen werd niet gevonden ondanks een intensieve speurtocht op Google. Dus helaas… geen opgave van premies.

Aftrekpost voor uw belastingaangifte!

Het goede nieuws bij dit alles is dat de premie aftrekbaar is. Je moet dan op de belastingbrief wel de rubriek 'enige, eigen woning' de premie invullen. Ben je één van die uitzonderingen die zijn schuldsaldoverzekering in één keer heeft betaald dan heb je het volgende jaar wel een extra zware aftrek in die post op je belastingbrief!

Opmerking! Dit artikel gaat dus enkel over een schuldsaldoverzekering! Zoals in de inleiding aangegeven, kun je ook kiezen voor een gemengde levensverzekering in plaats van een schuldsaldoverzekering.