Waarom en nut van een bankrekening verzekering

Bankrekening verzekering verzekering bankrekening leerwiki

In januari krijg je van je bank een jaarlijkse afrekening. Dit overzicht gaan over de kosten voor het beheer van je rekeningen. En die hebben we nogal wat: een zichtrekening, een spaarrekening, een online spaarrekening, eventueel nog een termijnrekening en beleggersrekening. Hier en daar staan ook kosten vermeld voor je rekeningverzekering. Ook ongevallenverzekering genoemd. Niet duur maar heb je er ook iets aan?

De rekeningverzekering sluipt er in

In de regel gaat het zo: je opent een rekening, van welke soort dan ook. Bij de opening wordt meteen gevraagd of je een verzekering op die rekening wilt nemen. De premie is verleidelijk laag: van 3 tot 5 euro per jaar. Gevolg: er wordt al gauw gedacht: voor die paar eurootjes kan ik geen bult vallen. Dus de meeste mensen nemen zo’n verzekering op hun rekening. Daarna wordt die ‘stilzwijgend’ elk jaar automatisch verlengd. Tenzij je in de maand december/januari aangeeft dat je er mee wil stoppen. De kosten worden dan nog teruggeboekt op je rekening. Reageer je dus niet dan zit je er na de maand januari weer voor een jaar aan vast.

Wat doen het (bijna) allemaal

Omdat het bedrag zo minimaal is, neemt praktisch iedereen zo’n verzekering. Zonder zich af te vragen wat nu eigenlijk gedekt is, en wat niet. En we vragen ons ook niet af hoeveel er wordt uitbetaald als je daadwerkelijk een ongeval krijgt. Cruciale vragen hierbij: wat is een ‘ongeval’? En moet er een dode te betreuren zijn?

Doel van deze ongevallenverzekering?

De oorspronkelijke bedoeling was heel nobel en dat zou je zo maar niet verwachten van je bank toch? Want wat is het geval? Als je komt te overlijden omwille van een ‘een ongeval’ dan zitten de achterblijvers (partner, vrouw, man, kinderen) met een dubbel probleem: er moet een begrafenis geregeld en betaald worden. Tenzij je nog ergens een overlijdensverzekering had (bijvoorbeeld bij Dela) zijn dat onverwachte, serieuze kosten op een paar dagen tijd. Dat kost wel even geld en de begrafenisondernemer heeft wel enkele weken geduld maar ook daar komt een einde aan.

Misschien of wellicht volgt er ook nog een renovatie? Met andere woorden en afhankelijk van je (gezins)situatie moet je successierechten betalen. Die afhandeling duurt (gelukkig) enkele maanden maar toch… Met een ongevallenverzekering is de bank zo vriendelijk om je tegemoet te komen bij deze financiële, mogelijke drama’s. Hoe? Door de begunstigde van de verzekering een geldbedrag uit te betalen voor deze onvoorziene uitgaven. De premie die de nabestaande(n) krijgt/krijgen hangt af van het geld dat op het ogenblik van je overlijden op je zichtrekening staat. Hoeveel krijg je als nabestaande(n)/begunstigde(n)? Dat wil je op zo’n moment natuurlijk wel weten…

Welke rekeningen komen in aanmerking?

Dat is niet heel duidelijk. Reden te meer om het aan je contactpersoon bij je bank gewoon te vragen. Een rondje internet langs de banksites helpt een beetje. Soms staat er zicht- en spaarrekening, soms staat er alleen zichtrekening in de voorwaarden. Dat is natuurlijk niet hetzelfde! Want op je spaarrekening staat misschien (of gewoonlijk?) een groter bedrag dan op je zichtrekening (ook wel ‘lopende’ rekening genoemd). Alleen al omdat je op een spaarrekening meer rente krijgt toch? Al is dit in deze tijden allemaal niet zo spannend!

 Hoeveel krijg je?

In veel gevallen is de premie die je als nabestaande/begunstigde krijgt gelijk aan het bedrag op de (zicht)rekening. Maar… een en ander is wel afhankelijk van de bank waarbij je zit! De banken goochelen namelijk met minimum- en maximumpremies. Die kunnen schommelen tussen 2.500 en 125.000 euro. Geef toe: dat is nogal een verschil. Reken je dus niet al te snel rijk. Het eerste principe is dat je het bedrag krijgt uitgekeerd dat daadwerkelijk op de zichtrekening staat en dit maal 2. Een voorbeeld om dit duidelijk te maken: is dat 3.000 euro dan krijg je 6.000 euro. De bank verdubbelt het bedrag. Die 125.000 euro is dus absurd: wie heeft dat op zijn rekening staan? Niemand… beschouw dit maar als een reclamepraatje! Anderzijds: die 3.000 euro extra is natuurlijk meegenomen als is het maar voor de begrafeniskosten…

 Enkele voorbeelden

1. Fortis Paris Bas

Bij deze bank is de rekeningverzekering gekoppeld aan de zicht- of spaarrekening. Bij een overlijden door ongeval krijgen de nabestaanden een vergoeding die gelijk is aan het saldo van uw zicht- of Spaarrekening. Meer in detail: de gewaarborgde vergoeding per verzekerde rekening bedraagt minimaal 2.500 euro en kan oplopen tot 50.000 euro. Of anders gezegd: bij een overlijden door ongeval keert de rekeningverzekering een bedrag uit dat gelijk is aan het saldo van uw rekening. Deze vergoeding bedraagt minimaal 500 euro ook al is het werkelijke saldo van uw rekening lager. De maximale vergoeding is 50.000 euro per rekening.

Tenslotte: per verzekerde is het maximumbedrag 125.000 EUR. En ook nog dit: heeft de overledene zowel een spaar- als een zichtrekening met rekeningverzekering dan wordt er bijkomend nog een supplementaire vergoeding van 2.000 euro uitgekeerd per kind ten laste, met een maximum van 6.000 EUR.

Wat kost dat? Jaarlijks 4,25 euro per verzekerde zicht- en/of spaarrekening.

Let op: de referentierekening van uw Service Pack of uw Easy Pack is gratis verzekerd.

2. ING

Dankzij de ING rekeningverzekering krijgen uw erfgenamen of begunstigden een vergoeding die gelijk is aan het saldo van uw rekening. Minimaal: 500 euro en maximaal 50.000 euro. De vergoeding van de ING rekeningverzekering is cumuleerbaar met andere vergoedingen (levensverzekering of pensioensparen). De verzekering kan voor elke rekening worden aangegaan.

Wat kost dat? Jaarlijks 4,80 euro per jaar.

3. KBC

De volgende rekeningen in euro komen in aanmerking: zichtrekeningen, spaarrekeningen en huurwaarborgrekeningen die op naam van fysieke personen zijn geopend.

Wat is een ongeval bij KBC? Elke gebeurtenis die het gevolg is van een plotselinge en toevallige werking van een uitwendige kracht die onafhankelijk is van de wil van de verzekerde en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken vreemd is aan het organisme van het slachtoffer. Worden gelijkgesteld met een ongeval: brandwonden, bloedvergiftigingen, voedselvergiftigingen, verstikkingen, tetanus, wettige zelfverdediging, bevriezing, zonnesteek. De totale vergoeding kan nooit hoger zijn dan 125 000 euro per verzekerde, ongeacht het aantal rekeningen en de saldi van deze rekeningen.

4. Dexia

Bij Dexia heet deze verzekering Dexia-Cover en is gekoppeld aan de zichtrekening. Het bedrag is afhankelijk van het saldo op uw zichtrekening met een minimum van 1.250 euro. Als de rekeninghouder om het leven komt door een verkeersongeval (voorbeeld van ‘ongeval’) dan wordt de uitkering verdubbeld, met een minimum van 2.250 euro. Tip van Dexia: staat een rekening op naam van twee personen dan kun je volledige uitkering garanderen door twee verzekeringen af te sluiten.

 Krijg je die verdubbeling altijd?

Neen: de omstandigheden van het overlijden zijn beperkt of wat had je gedacht? Banken zijn ook niet gek! Als de rekeninghouder dood gaat als gevolg van een ziekte dan krijgt de begunstigde geen extra premie. Dat is namelijk geen ongeval… Maar wat is dan wel een ongeval? Schrik niet: dat hangt af van je bank! En het advies is dan ook duidelijk: vooraleer je premie elk jaar braafjes te betalen, vraag eens aan je bank wat voor hen een ‘ongeval’ is en oordeel dan of een ongevallenverzekering nog wel de moeite waard is. Misschien vind je deze informatie ook op hun website maar een mondelinge toelichting met je bankcontactpersoon leert altijd meer. Afspraak maken: gewoon doen!

Recentie wijziging bij BNP Paribas Fortis. Bij deze bank is vanaf 1 januari 2011 de dekking uitgebreid. Nu zijn ook ongevallen door een val, verdrinking of verkeersongeval gedekt door de rekeningverzekering.

 Altijd gekoppeld aan de zichtrekening?

Banken krijgen wel eens te horen dat ze de rekeningverzekering bijna in het geniep aan de zichtrekening koppelen. De rekeningverzekering is een verzekeringsproduct en kan alleen worden aangeboden door een instelling die erkend is als verzekeringsbemiddelaar. Dat is niet voor alle banken het geval. Het is dus verkeerd om te spreken van een automatische koppeling. Maar uiteraard zijn alle grootbanken ook verzekeringsbemiddelaar. ING, BNP Paribas Fortis, Dexia en KBC bieden een rekeningverzekering aan. Bij het openen van een zichtrekening geeft u dus het best uitdrukkelijk ja dan neen een verzekering te willen.

 Hoe opzeggen?

Hebt u in het verleden een rekeningverzekering afgesloten maar wil u daarvan af, dan kunt u dat contract uiteraard beëindigen. Soms kan dat eenvoudigweg via het bankloket, in andere gevallen moet u de verzekering schriftelijk opzeggen. Ook het tijdstip is belangrijk: bij de ene verzekeraar moet een verzekeringscontract minstens drie maanden voor het verstrijken van de eindvervaldag worden opgezegd, bij andere verzekeraars kan dat op elk moment.

Altijd opzeggen?

Verlies ook de specificiteit van uw eigen zichtrekening niet uit het oog. Vaak maken zichtrekeningen deel uit van een pakket waarin ook de rekeningverzekering is opgenomen. Zo betalen klanten van BNP Paribas Fortis een vaste prijs voor hun ‘Service Pack’. Aan die ‘all in-formule’ is ook een rekeningverzekering gekoppeld: u kunt de rekeningverzekering opzeggen, maar de prijs van uw pakketrekening blijft wel gelijk. In dat geval kunt u de rekeningverzekering even goed behouden.

Conclusie

De rekeningverzekering gekoppeld aan een zichtrekening hoort in de meeste gevallen thuis in het rijtje van overbodige verzekeringen. De meeste mensen houden een eerder beperkt bedrag op hun zichtrekening waardoor ook de potentiële premie eerder gering is. Een rekeningverzekering gekoppeld aan een spaarrekening (die is meestal wel iets duurder) is in dat opzicht ietwat interessanter. Meestal staan er grote bedragen op de spaarrekening. Maar al bij al blijft de effectieve dekking van de verzekering beperkt.

Bovendien is niet meteen duidelijk wat het uiteindelijke doel is van de rekeningverzekering. Als de bedoeling is uw nabestaanden op financieel vlak niet in de kou te laten staan na uw overlijden, dan zijn er ongetwijfeld betere alternatieven. Denk maar aan het opmaken van een volledig en sluitend testament zodat alle onduidelijkheid wordt vermeden. En belangrijk: laat u niet intimideren met uitspraken zoals ‘u wilt uw nabestaanden toch extra beschermen?’. Bij een overlijden hebt u als erfgenaam sowieso recht op (een deel van) het bedrag op de zichtrekening. Een rekeningverzekering biedt alleen uitzicht op een bijkomende premie, maar ook niet meer dan dat.