Wat is een werkloosheidsverzekering

Werkloosheidsverzekering

U wordt werkloos. Zonder job raken is niet fijn. Als u ook nog de pech heeft dat u een lening op uw huis heeft lopen, komt u financieel in nauwe schoentjes. Zonder job betekent immers inkomensverlies. Hoe gaat u uw lening nog kunnen afbetalen zo lang u geen ander werk heeft gevonden? Moet je in deze slechte economische tijden dan maar een verzekering afsluiten tegen jobverlies?

Waarom nadenken over een werkloosheidsverzekering?

We weten allemaal dat we niet meer 100% zeker zijn van onze job. Morgen kunt u zonder zitten. Het gaat slecht met de economie dus gaan er vele bedrijven failliet. Dat betekent jobverlies. En ander werk vinden, ligt niet een-twee-drie voor de hand. Sommigen solliciteren zich te pletter. Heeft u inmiddels een woning gekocht of gebouwd dan zit u vast aan een lening. Die moet wel elke maand worden afbetaald, ook als U werkloos wordt. Sinds een goed jaar heeft u in België (maar ook in Nederland) de mogelijkheid om samen met de lening een werkloosheidsverzekering af te sluiten. Is dat een geruststelling? Kunt u dan de lening blijven betalen zolang u zonder werk zit? Dat is nog maar de vraag. De kleine lettertjes en voorwaarden van de polis klinken veelbelovend maar is dat wel zo? We leggen hier verder de Belgische toestand uit.

Wat is de Werkloosheidsverzekering?

U koopt een huis of bouwt er zelf een dan kunt u bij het afsluiten van de lening er voor kiezen om een extra verzekering af te sluiten die u financieel beschermt mocht u zonder werk vallen. Deze verzekering is niet verplicht. En ook niet zaligmakend: er zijn een aantal voorwaarden en beperkingen die heel belangrijk zijn. Zoals?

  1. Het is niet omdat u een werkloosheidsverzekering hebt dat uw lening helemaal wegvalt als u ontslagen wordt. Zo werkt het niet! Bijvoorbeeld: bij Fortis vallen de maandelijkse aflossingen maximaal 12 keer weg.
  2. Wat u ook moet weten: u kunt maar een werkloosheidsverzekering afsluiten als u op het ogenblik dat u een woninglening aangaat, in dienst bent bij uw werkgever met een contract van onbepaalde duur. Of zoals men gewoonlijk zegt: een vast contract. Bovendien: u moet minstens halftijds werken.
  3. Deze verzekering komt niet tussen in geval de kredietnemer binnen de 180 dagen (ca. een half jaar dus) nadat de lening werd afgesloten werkloos wordt. Onder andere bij Fortis noemt men deze periode de ‘wachttijd’.
  4. In de voorwaarden van de verzekering is ook een ‘eigen risico’-termijn opgenomen. Dit is de periode vanaf de eerste dag van ontslag tot en met het einde van de opzegtermijn. Deze opzegtermijn is afhankelijk van uw aantal dienstjaren, ook wel anciëniteit genoemd. Bijvoorbeeld: u heeft een opzegtermijn van 5 maanden waarvoor een verbrekingsvergoeding wordt uitbetaald. In deze periode komt de werkloosheidsverzekering niet tussen. Welk ook uw opzegtermijn of verbrekingsvergoeding is, uw eigen-risico-termijn is altijd minstens 3 maanden.

Varianten op de werkloosheidsverzekering

Afhankelijk van bij wie u een verzekering afsluit, zijn de bepalingen en voorwaarden anders. Hierna enkele voorbeelden:

  1. Cofidis biedt de verzekering Garantie+ aan. Bij jobverlies maar ook bij arbeidsongeschiktheid neemt hun verzekering de maandelijkse aflossing van uw krediet voor zijn rekening. Meer nog: in geval van overlijden of permanente invaliditeit (door ongeval of ziekte) wordt het lopende krediet volledig terug betaald ongeacht het verschuldigde bedrag. De garantie bij ontslag loopt tot 60 jaar. De garantie arbeidsongeschiktheid en invaliditeit tot 65 jaar. En de overlijdensgarantie loopt zelfs tot 80 jaar. Hoeveel betaalt u hiervoor? 0,67% van het uitstaande saldo van uw lening (september 2012).
  2. Een variante van Cofidis is de direxi budgetverzekering. Met deze verzekering krijgt u 150 euro/maand ingeval van jobverlies of tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Duur: maximum 6 maanden en tot 60 jaar bij ontslag; tot 65 jaar bij arbeidsongeschiktheid. Kost? 7 euro/maand. Een kleine rekensom hierbij: u ontvangt maximum 6 x 150 euro = 900 euro. Bij een maandelijkse premie van 7 euro betekent dit dat u de eerste 10,6 jaar(!) van uw vergoeding zelf betaalt met uw maandelijkse premie. Is dit een interessante verzekering? Dat mag u zelf beoordelen.

Er zijn ongetwijfeld nog meer voorbeelden te vinden van werkloosheidsverzekeringen. Aan de hand van bovenstaande voorbeelden is het duidelijk: elke verzekeraardheeft zijn eigen polis en variaties op dit thema. Bevraag u goed bij de verschillende verzekeraars over het hoe, wat en de premie. In de regel zal het zo gaan dat u uw werkeloosheidsverzekering bij dezelfde bank/verzekeraar afsluit als uw lening. Dat is daarom niet de beste keuze. Op de websites van banken is men heel karig met informatie over de werkloosheidsverzekering. De dekking staat nog behoorlijk uitgelegd maar hoeveel premie u moet gaan betalen, dat is zoeken met een vergrootglas.

Benodigde formulieren

Je hebt 2 documenten nodig:

1) een kopie van het C4 formulier van de werkgever en

2) een attest opgemaakt door de RVA of door het organisme dat de werkloosheidsvergoeding betaalt.

Conclusie

Zoals met alle verzekeringen: de verzekeraar is de baas. Bestudeer dus goed de voorwaarden van de aangeboden verzekering, de garanties en de tarieven.

In deze onzekere, economische tijden is niemand nog zeker van zijn of haar job. Als u een woninglening heeft, is het begrijpelijk dat u aan een werkloosheidsverzekering gaat denken. U moet wel afwegen of de premie die u daarvoor betaalt in verhouding staat tot de vergoeding die u uitbetaald krijgt bij ontslag. En misschien heeft u binnen een half jaar ander werk gevonden want wie een lening heeft lopen, zoekt harder dan iemand die dat niet heeft…

De slogan is altijd: een verzekering is een paraplu voor als het niet regent. Om maar te zeggen: u kunt een werkloosheidsverzekering afsluiten op uw woninglening maar uiteindelijk hoopt iedereen dat hij nooit met ontslag te maken krijgt. Arbeidsongeschiktheid is uiteraard een ander verhaal.