Hoe werkt het eigen risico bij een zorgverzekering

Inleiding

Iedereen die in Nederland woont is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Met een zorgverzekering worden je ziektekosten vergoed. Iedereen gaat wel eens een keer naar de dokter of naar het ziekenhuis. De zorg in Nederland is hartstikke duur. Om de zorg nog een beetje betaalbaar te houden worden de premies van de zorgverzekeringen ieder jaar verhoogd. Dit gebeurt vaak met een flink bedrag! Verder kent iedere zorgverzekering een verplicht eigen risico. Het is vaak onduidelijk wat dat eigen risico precies is. Hoe werkt het eigen risico bij een zorgverzekering?

Wat is het eigen risico

De zorg in Nederland wordt steeds duurder. Daarom is een paar jaar geleden het eigen risico ingevoerd. Wanneer je zorgkosten maakt, dan zal je dit tot de hoogte van je eigen risico zelf moeten betalen. In 2011 is de hoogte van het eigen risico 170 euro. Dit eigen risico is voor iedereen verplicht en wordt daarom ook het verplicht eigen risico genoemd. Wanneer je meer kosten maakt dan deze 170 euro, dan zal de zorg vergoed worden door je zorgverzekering.

Uitzonderingen op het eigen risico

Je hoeft niet voor alle zorg het eigen risico te betalen. Er zijn hierop enkele uitzonderingen. Deze zorg wordt altijd vergoed en daar hoef je niks voor te betalen.

  • Huisarts
  • Verloskundige
  • Kraamzorg (hierbij betaal je alleen een eigen bijdrage)
  • Griepprik (alleen als je bij een risicogroep hoort)
  • Bepaalde bevolkingsonderzoeken
  • Alle zorg die door een aanvullende zorgverzekering wordt vergoed. Veel mensen hebben bijvoorbeeld een tandartsverzekering. Voor de kosten die je dan bij je tandarts maakt hoeft geen eigen risico betaald te worden. Voor deze kosten gelden je polisvoorwaarden.
  • Zorgkosten voor kinderen onder de achttien jaar

De grote afwezige in dit rijtje is het ziekenhuisbezoek. Voor behandelingen en zorg in het ziekenhuis telt wel het eigen risico!

Verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico

Het verplicht eigen risico geldt voor iedereen. In 2013 is dit bedrag 350 euro. Bij veel zorgverzekeringen kan je behalve het verplicht eigen risico ook nog kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit vrijwillig eigen risico komt bovenop het verplicht eigen risico. De hoogte van het vrijwillig eigen risico is maximaal 500 euro. Je kan kiezen voor een vrijwillig eigen risico van:

Verplicht eigen risico Vrijwillig eigen risico Totaal eigen risico
350 euro 100 euro 450 euro
350 euro 200 euro 550 euro
350 euro 300 euro 650 euro
350 euro 400 euro 750 euro
350 euro 500 euro 8500 euro

Wanneer je kiest voor een vrijwillig eigen risico, dan zal de premie van je zorgverzekering omlaag gaan. Des te hoger het eigen risico, des te lager wordt je premie. Met het maximale vrijwillig eigen risico ben je gemiddeld per jaar driehonderd euro goedkoper uit. Maar het vrijwillig eigen risico is alleen aan te raden als je geen tot weinig zorgkosten verwacht. Verder moet je er rekening mee houden dat er altijd wat kan gebeuren waardoor je bijvoorbeeld in het ziekenhuis beland. Je moet het totale bedrag van het eigen risico wel achter de hand hebben. Wanneer je kiest voor een vrijwillig eigen risico, dan blijft dit een gok!

Conclusie

Vergeleken met een paar jaar geleden zijn we er wat betreft de zorgverzekering alleen maar op achteruit gegaan. De premie is een stuk duurder geworden en het eigen risico is ingevoerd. Zeker voor mensen die nooit wat hebben en wel trouw hun premie betalen, is het een zuur idee dat zelfs een bloedonderzoek bij de prikpost niet vergoed wordt. Helaas is het eigen risico nodig om de zorgkosten in bedwang te houden, zodat iedereen kan genieten van goede zorg!

Lees ook: