Indexatie alimentatie

Heb jij ook problemen met de wettelijk verplicht indexatie van alimentatie verplichtingen door jouw ex-partner? Graag wil ik de volgende kwestie delen over de ontstane verhoging van de wettelijk verplichte indexatie van 0,8% in 2011. Deze indexatie houdt verband met de verhoging van de partneralimentatie die voor 2010 is vastgesteld.

Indexatie verhoging betalen

Mijn ex-partner weigert de 0,8% indexatie verhoging te betalen. Zij zegt dat zij in 2010 geen indexering van haar loon heeft gehad. Naar mijn mening is dat niet waar. Ik ben het hier dus niet mee eens. Zij werkt bij een beursgenoteerde multinational die gespecialiseerd is in http://www.switch.nl/netwerkbeheer.html@@netwerkbeheer. ((Ik ga met veel plezier elke dag http://www.goedkoopdrukkenenverspreiden.nl/nl/folders-bezorgen@@folders bezorgen.) Volgens de Collectieve Arbeidsovereenkomst van de multinational heeft zij dit wel gehad zie onderstaande quote. Per 1 april 2009 gaan de salarissen met 2,5 procent omhoog en de eindejaarsuitkeringen gaan met 1,5 procent omhoog. De jaarlijkse opbouw van de structurele eindejaarsuitkering gaat met 0,25% omhoog tot 4%. De uitbetaling van de eindejaarsuitkering vindt uiterlijk in oktober 2009 plaats. Daarnaast wordt in mei 2009 nog een eenmalige uitkering verstrekt van 0,50%. De cao is geldig van 1 februari 2009 tot en met 30 januari 2010.

Nu vraag ik mij af: geldt de 0,8% indexering wel of niet voor het gehele jaar 2010. Als dit geldt, dan heeft zij gelijk. heb ik gelijk dan moet zij alsnog de 0,8% indexering betalen.

Echtscheidingsconvenant

Wij hebben in ons echtscheidingsconvenant de volgende clausule laten opnemen: De alimentatie is onderworpen aan de wettelijke indexering. Dit is slechts anders, indien een partner uiterlijk op 1 maart van het betreffende jaar schriftelijk aan andere partner aantoont dat de indexering van haar inkomen (of zijn) inkomen in dat betreffende jaar anders is dan de wettelijke indexering. Indien er afwijkende bepalingen gelden, dan wordt de indexering van het inkomen van de ex-partner eveneens toegepast op de alimentatie in plaats van de wettelijke indexering. Een verlaging van de alimentatie kan dit nooit tot gevolg hebben.

Mijn ex-vrouw heeft haar jaaropgave over 2010 naar mij opgestuurd en volgens haar kan ik aan de maandelijkse loonbedragen zien dat deze betalingen gelijk zijn gebleven.

Reactie ex-partner

Uiteraard heb ik mijn ex-vrouw geconfronteerd met bovenstaande bevinden. De reactie iets in de trant van: Zoals je de afgelopen jaren hebt kunnen gezien heb ik mijn verplichtingen voldaan. De maandelijkse alimentatie bedraagt € 850,-. Ik heb totaal geen zicht op de salarisontwikkelingen bij mijn werkgever (de multinational). Op dit moment ga ik er van uit dat, gezien de komende bezuinigingen, er weinig ruimte is voor welke verhoging dan ook. Bij een ontslag krijg ik een wachtgelduitkering. Wellicht krijg ik eerst nog een ontslagvergoeding op basis van de http://www.juristvoorarbeidsrecht.nl/kantonrechter-en-kantonrechtersformule@@kantonrechtersformule. Indien mogelijk zal ik mijn alimentatieverplichtingen blijven betalen. Houd er rekening mee dat ik je minder kan betalen. Dat hebben we al eerder in ons echtscheidingsconvenant geregeld.

Mijn antwoord op deze reactie was:

Volgens de CAO gegevens van de multinational heb jij in het jaar 2008, 2009 en ook 2010 weel een loonsverhoging van meer dan 2,5 % gehad. De CAO onderhandelingen die begin 2011 gaande waren, gaan over de salarisverhogingen die betrekking hebben op de periode 1 februari 2010 tot en met 31 december 2011. Ik kan mijn voorstellen dat jouw werkgever geen verhoging in de salarissen doorvoert. Een bevriezing van salarissen bij een (beursgenoteerde) multinational zijn toch ondenkbaar? Dus heeft elke wijziging in het salaris van mijn ex echtgenote gevolgen voor de indexering van 2011.

Salarisverlaging

Is het wellicht mogelijk dat een eerdere loonsverhoging uit 2008 of 2009 wordt teruggedraaid? Een salarisverlaging volgens de CAO? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Wie weet raad?

Tot slot over het echtscheidingsconvenant

Jaarlijks worden vele rechterlijke uitspraken gedaan over dit convenant door de kantongerecht. Ook worden veel overeenkomst opgesteld met vastgestelde bedragen voor levensonderhoud. Hierin wordt veelal bepaald dat deze bedragen automatisch met een bepaald percentage zullen wijzigen. Dit alles op grond van artikel 402a van Boek 1 BW. De hoogte van het percentage hangt af van de stijging van de salarissen in het kalander jaar voorafgaand aan de periode van indexering. De indexering voor 2011 is 0,8% geworden.

Wie kan mij helpen? Heb je aanvullende info nodig? Stuur gerust een reactie! Nog een laatste opmerking en punt van ergernis: ondertussen woon ik op een flatje uit de jaren-60 in Rotterdam, op de derde etage. Mijn partner woont in onze mooie http://www.resultaatmakelaarstwente.nl/nieuwbouw-enschede@@nieuwbouw Enschede woning.