Waarom hypotheek rente vergelijken

Inleiding

Bij het afsluiten van een hypotheek is de rente natuurlijk erg belangrijk. Er zijn veel verschillende aanbieders van hypotheken met allemaal andere rentetarieven.   In dit artikel gaan we dieper in op de volgende onderwerpen:  

  • Waarom zijn de rentetarieven van de verschillende aanbieders niet allemaal gelijk?
  • Waarom de hypotheek rente vergelijken?
  • Is de hypotheekrente het enige wat belangrijk is bij het kiezen van de juiste hypotheek?

 

Waarom zijn de rentetarieven van de verschillende aanbieders niet allemaal gelijk

De verschillende aanbieders van hypotheken hanteren allemaal hun eigen rente. Waarom is de rente van de aanbieders niet allemaal hetzelfde? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we even terug naar de basis.

Een andere benaming voor een bank is ook wel ‘rentemargebedrijf’. Uit deze benaming kunnen we drie woorden ontleden: rente, marge en bedrijf. Een bank is een bedrijf dat haar bestaansrecht ontleend aan het verdienen op de marges van rente. Een bank trekt aan de ene kant gelden aan van particulieren middels spaarrekeningen en deposito’s. Over deze spaartegoeden betaalt de bank rente. Ook trekt de bank gelden aan van andere banken op de geldmarkt(korte looptijd tot 2 jaar) en de kapitaalmarkt(lange looptijd vanaf 2 jaar).

Op de geldmarkt en de kapitaalmarkt lenen banken onderling gelden uit aan elkaar. Door de kredietcrisis is het vertrouwen tot een dieptepunt gezakt en liepen de rentes op deze twee markten naar recordhoogtes. De banken vertrouwden elkaar niet meer.

Aan de andere kant zet de banken gelden uit in de vorm van leningen aan consumenten en bedrijven en hypotheken. Het mag duidelijk zijn dat de banken minder rente betalen voor geld dat zij lenen en meer rente vragen voor geld dat zij uitlenen. Het verschil tussen deze twee rentetarieven is de rentemarge.  

Voorbeeld rentemarge:
Spaargelden & Deposito's: 4% Leningen aan particulieren en bedrijven: 8%
Geldmarkt & Kapitaalmarkt: 3% Hypotheken: 5%

Het tarief van de hypotheekrente is dan ook sterk afhankelijk van het inkoopbeleid van de bank en de marge die een bank wil verdienen. Weet een bank goedkoop rente aan te trekken, dan kan zij de gelden ook weer tegen een lager tarief wegzetten met behoud van de marge.

Ook is de betrouwbaarheid van een bank bepalend voor het rentetarief dat zij moet betalen voor gelden. De Rabobank heeft een triple-A rating(AAA). Deze rating geeft aan dat de Rabobank erg betrouwbaar is. De kans dat de Rabobank de lening niet terugbetaald is erg klein, dus weinig risico, dus lagere rente.  

Er spelen nog veel meer zaken die bepalend kunnen zijn voor het tarief van de hypotheekrente. Zo kan het zijn dat een bank haar marktaandeel wil uitbreiden en dan gaat stunten met de hypotheekrente. Hiermee kan zij meer klanten aantrekken en deze wellicht ook met andere diensten aan zich gaan binden.  

Er zijn erg veel factoren die bepalend zijn voor het tarief dat een bank vraagt voor haar hypotheekrente. Iedere bank heeft zo haar eigen beweegredenen voor een bepaald hypotheekrentetarief. Dit brengt ons bij de volgende vraag.

Waarom hypotheek rente vergelijken

Zoals we hierboven hebben gezien heeft elke bank haar eigen redenen voor een bepaald hypotheekrentetarief. Doordat de banken onderling met elkaar concurreren, maar wel hun eigen marges gezond moeten houden ontstaan er verschillen in hypotheekrentes. Voor u als klant natuurlijk een goede zaak want u kunt kiezen bij welke bank u de hypotheek sluit. Hoe lager het tarief van de hypotheekrente, hoe minder u betaalt. Het loont dus zeker om de tarieven van de verschillende aanbieders te vergelijken.  

U kunt zelf online de hypotheekrentes vergelijken om een beeld te krijgen van de verschillende tarieven. Het scheelt soms echt wel 1% op jaarbasis. Voor een gemiddelde hypotheek van € 250.000 is dit dus wel een bedrag van € 2.500! Het loont dus zeker wel de moeite om de verschillende aanbieders en hypotheekrentetarieven te vergelijken. Ook kunt u bij een tussenpersoon zoals De Hypotheekshop of De Hypotheker een onafhankelijk advies krijgen. Deze intermediairs vergelijken alle aanbieders en alle rentetarieven.  

De hypotheekrente is natuurlijk erg belangrijk, maar spelen er ook ander factoren mee bij het kiezen van de geldverstrekker? Dat brengt ons bij de volgende vraag.      

Is de hypotheekrente het enige wat belangrijk is bij het kiezen van de juiste hypotheek

Geldverstrekkers hebben allemaal zo hun eigen voorwaarden en deze voorwaarden kunnen sterk van elkaar verschillen. Deze ‘secundaire’ aspecten bij het kiezen van een hypotheek kunnen ook erg belangrijk zijn voor u in de toekomst!   Het gaat te ver om alle voorwaarden te behandelen maar er zijn er een paar die veel voorkomen:  

  • Boete bij vervroegd aflossen
  • Meeneemfaciliteit
  • Verplichte afname andere producten

Boete bij vervroegd aflossen

Sommige geldverstrekkers hebben wel een goedkope hypotheekrente, maar hanteren wel een boete bij vervroegd aflossen van de hypotheek. Deze boete kan wel oplopen tot 3% van de hoofdsom van de hypotheek! Stel dat u een hypotheek heeft afgesloten met een rentevaste periode van 10 jaar tegen 5%. Na twee jaar zakt de hypotheekrente naar 4%. Een mooi moment om over te sluiten. Indien u nu wil oversluiten wordt u wel geconfronteerd met een extra boete van 3%. Let dus goed op dat er geen boete bij vervroegd aflossen geldt!   

Meeneemfaciliteit

De meeneemfaciliteit is een service waarbij u de hypotheek en dus de hypotheekrente mag meenemen naar een nieuwe woning. Gaat u dus verhuizen naar een andere woning dan kunt u de huidige hypotheek meenemen. Dit kan gunstig zijn indien op het moment van verhuizen de rente een stuk hoger is dan de rente die u op de huidige hypotheek betaalt. De meeneemfaciliteit kan u in de toekomst dus veel geld besparen.      

Verplichte afname andere producten

Sommige aanbieders van hypotheken geven een lage hypotheekrente indien u ook andere producten afneemt zoals bijvoorbeeld het openen van een privé-rekening, een overlijdensrisicoverzekering of een woonlastenverzekering. Op deze producten verdient de geldverstrekker dan de korting op de hypotheekrente terug. Voor u is het dan wel van belang of u de verplichte producten ook echt nodig heeft.   De hypotheekrente is dan erg belangrijk, maar zoals u ziet zijn de aanvullende ‘secundaire’ voorwaarden ook zeker niet onbelangrijk! Laat u goed adviseren en informeren over alle voorwaarden welke gelden bij de verschillende geldverstrekkers.