Wat zijn de gevolgen van een renteherziening van mijn hypotheek

Hypotheek rente

In de jaren 2003-2007 was de hypotheek rente in Nederland op een historisch dieptepunt. Vele miljoenen Nederlanders sloten een hypotheek af met een korte looptijd voor 5 of 6 jaar. De gedachte achter deze korte looptijd was dat de hypotheekrente nog verder zou zakken. Het tegendeel blijkt echter waar. De hypotheek rente is flink gestegen. En aan die stijging lijkt voorlopig geen einde te komen. In de jaren 2008, 2009, 2010 en 2011 gingen al deze miljoenen huishouden fors meer betalen voor de huidige of de nieuw af te sluiten hypotheek. Soms wel het dubbele van de prijs van de actuele hypotheekrente.

Wat is wijsheid? Hieronder vind je tips voor de beste oplossing.

Variabele hypotheek rente of vaste hypotheek rente

Een variabele hypotheek rente of een vaste hypotheek rente. Dat is een belangrijke keuze die moet worden gemaakt bij de keuze voor een hypotheek (of woning krediet) voor een woning of een lening op een belegging in onroerend goed. De aanvrager voor een lening bij een bank voor een hypotheek wordt officieel de Hypotheekgever genoemd. Dit in tegenstelling tot het dagelijks spraakgebruik, waarin vaak wordt gesteld:.’ik neem een hypotheek bij de bank’ De bank is de Hypotheeknemer.

Hypotheek rente tarieven kunnen variëren

Het is mogelijk met een bank vooraf een vast hypotheek rentetarief af te spreken. Het hypotheek rente voordeel kan oplopen tot 1.5%. Het voordeel van een vast hypotheek rente percentage (of vaste hypotheek rentevoet), is dat deze niet verandert gedurende de vooraf vastgestelde periode. Tijdens de vaste periode zal de terugbetaling van de hypotheekrente dus ongewijzigd blijven. U weet dus precies waar u, financieel gezien, aan toe bent.

Een lening met vaste rente is bovendien voordelig indien de (variabele) rente tarieven stijgen. Wanneer de variabele rentetarieven stijgen, is een Hypotheekgever met een vast hypotheek rente percentage relatief beter af, omdat de maandelijkse rente verplichting niet stijgt en dus ongewijzigd blijft.

Omgekeerd geldt dat de Hypotheekgever met een vaste rente relatief slechter af is, omdat hij of zij zij niet profiteert van de daling van de variabele rente tarieven.

Variabele rentevoet hypotheek

Een variabele rentevoet van een hypotheek gaat omhoog en omlaag met de marktrente. De belangrijkste factor bij een woonkrediet met variabele rente is de rente koers die door de De Nederlandse Bank (DNB) wordt vastgesteld.

Wanneer DNB de officiële rente koers wijzigt zullen meeste banken de variabele rente tarieven aanpassen. En dan kan bij een oplopende hypotheek rente de maandelijkse verplichting voor de huis eigenaar erg hoog worden. De maandelijkse financiële lasten kunnen dan stijgen.

Waarom dan toch kiezen voor een flexibel hypotheek rente tarief?

Hypotheek leningen met een variabele rente hebben meestal de hoogste terugbetaling flexibiliteit. De kredietnemer kan de lening terug betalen zonder boete rente. Er hoeft immers geen resterende looptijd van de afgesproken termijn voor de hypotheek rente worden afgekocht.

Hypotheek links

Bereken direct jouw laagste maandlasten ophttp://www.slim-geld-lenen.info/De_goedkoopste_Hypotheek_met_BKR@@Goedkoopste hypotheek

Tips en bronnen voor hypotheek advies

Laat u goed voorlichten door een professioneel hypotheek adviseur. Deze kan de verschillende scenario's voor u berekenen. Zo voorkomt u bovendien dat u blijft zitten met een restschuld aan het einde van de hypotheek periode.