Wanneer hypotheek boetevrij aflossen

De aflossingsvrije hypotheek, toch aflossen hypotheek zonder boeterente

Wanneer_hypotheek_boetevrij_aflossen-IntroPlaatje.jpg

Een hypotheek versneld aflossen zonder boete. Niet iedereen lost elke maand zijn hypotheek af en vele mensen hebben een aflossingsvrije hypotheek. Het voordeel van een aflossingsvrije hypotheek is dat de maandlasten lager zijn en de aftrek van hypotheekrente maximaal. Vaak is dit de meest flexibele vorm van lenen, omdat u wanneer u daar geld voor hebt, ook tussentijds en boetevrij kunt aflossen. In vele hypotheekaktes is een jaarlijkse aflossing van 10 procent boetevrij toegestaan. Eerst aflossen en dan oversluiten kan ook een goede oplossing zijn, maar let op de boeterente zodra u teveel in één keer aflost. U kunt uw hypotheek natuurlijk ook omzetten en zo de maandlasten verlagen.

Boetevrij vervroegd aflossen van hypotheek of lening in 2020 en 2021

Maar soms doen zich omstandigheden voor dat u extra wilt aflossen. Bijvoorbeeld als u een erfenis hebt ontvangen of bij een winnend lot uit de loterij. Vervroegd aflossen heeft als voordeel dat u vermogen opbouwt, maar niet elke bank is daar even blij mee. Hoe lager uw schuld bij de bank is, hoe lager de rente die u moet betalen. Uw voordeel is een nadeel voor de bank. Omdat de bank zo geld mis loopt, is er vaak sprake van een boete bij een vervroegde aflossing van een deel van de hypotheek. Maar het vervroegd aflossen kan soms ook boetevrij. Zo word die mogelijkheid door sommige banken geboden als uw huis onder water staat, dat wil zeggen de hypotheek hoger was dan de WOZ-waarde van de woning.

Boetevrij aflossen van hypotheek of lening - geen boeterente betalen

U doet er goed aan om de voorwaarden uit uw hypotheekakte eens goed na te lopen. De ene hypotheek is namelijk de andere niet en dat geldt ook voor de banken onderling. De enen bank stelt ruimere voorwaarden dan de andere bank. Vervroegd aflossen is vaak elk jaar tot maximaal 10% van de hypotheek boetevrij toegestaan. Er zijn ook omstandigheden dat boetevrij aflossen van lening of hypotheek zo wie zo is toegestaan:

 1. Bij de verkoop van de woning. U lost de hypotheek bij verkoop van uw huis volledig af en bent zo ook van de bank af. Dit geldt bij een vrijwillige verkoop van een woning, maar ook bij een gedwongen verkoop van de woning, de zogenaamde executieverkoop.
 2. Aan het einde van de rentevaste periode. U sluit de hypotheek voor een bepaalde periode af en maakt ook voor die periode afspraken over de rente en aflossingen. Na de rentevaste periode kan weer een renteaanpassing plaats vinden, als u niet overstapt naar een andere bank. Aan het einde van deze rentevaste periode kunt u boetevrij aflossen, als u dat wilt.
 3. Bij het overlijden van de eigenaar van de woning mag boetevrij worden afgelost. De erfgenamen kunnen dan boetevrij de eerste zes maanden vervroegd aflossen.
 4. Als bij het oversluiten van de hypotheek de contractrente hoger is dan de dagrente van een soortgelijke hypotheek is boetevrij aflossen van de hypotheek toegestaan.
 5. Tot slot kunnen er verzekeringen zijn afgesloten die een boetevrij aflossen mogelijk maken.

Hoogte van de boeterente - berekening boeterente

Als u te veel vervroegd aflost of de hypotheek voor het einde van de herzieningsdatum opzegt, kan een boete rente worden berekend. De berekening van de hoogte van de boeterente is van een aantal factoren afhankelijk:

 • De hoogte van de hypotheek die nog uitsstaat. Bij een hoger hypotheekbedrag betaalt u meer boeterente dan bij een lager bedrag;
 • Het bedrag dat boetevrij mag worden afgelost in een jaar;
 • De herzieningsdatum. Meestal is er sprake van een bepaalde rentevaste periode met herzieningsdatum. Op deze datum mag u straffeloos de hypotheek beeindigen, daarvoor meestal niet;
 • Het renteverschil. Dat is het negatieve verschil tussen de huidige markterente en wat u nu aan hypotheekrente betaalt. Als de herfinancieringsrente hoger is dan uw hypotheekrente, is er ook geen boeterente.

Tips bij boetevrij aflossen

 1. Bekijk uw eigen hypotheekakte goed op de voorwaarden om te zien of u probleemloos vervroegd kunt aflossen of dat daar nog bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn die u geld kunnen kosten of te grote aflossingen onmogelijk maken.
 2. Vraag wanneer u de hypotheek wilt oversluiten, altijd ruim op tijd meerdere offertes aan bij verschillende banken, zodat u de aanbiedingen goed kunt vergelijken. U hoeft immers niet bij uw huidige hypotheekaanbieder te blijven. Sterker nog vaak is het aanbod van de bestaande hypotheekaanbieder relatief ongunstig. Andere banken halen graag nieuwe klanten binnen en zijn meestal bereid daarvoor een goed bod te doen.
 3. Vraag altijd ook of er sprake is van een boetebeding.

Lees verder

Lees verder over de hypotheek aflossen in het artikel: hoe en wanneer uw hypotheek aflossen?