Hoe en wanneer uw hypotheek aflossen

Hypotheek boetevrij aflossen - de aflossingsvrije hypotheek en de aflossing 2020 en 2021

Hoe_en_wanneer_uw_hypotheek_aflossen-IntroPlaatje.jpg

Boetevrij uw hypotheek vervroegd aflossen om de maandlasten en woonlasten te verlagen? Een huis is een langdurige investering en als financiering van uw huis is daarom een langdurige lening in de vorm van een hypotheek de meest passende oplossing. Hoe meer uw hypotheek aflossingsvrij is, hoe lager de maandlasten zijn. Bij de aflossingsvrije hypotheek kunt u kiezen wanneer en hoeveel u wilt aflossen en hoe hoog de maandlasten mogen zijn. Maar doet u er dan niet goed aan om uw hypotheek vrijwillig maandelijks of vervroegd af te lossen? Lees hier meer over nut en noodzaak van het aflossen van de hypotheek en de bijleenregeling als u uw huis verkoopt en een nieuwe hypotheek wilt afsluiten. Let op de berekening van de boeterente, zodra u te veel in één keer aflost.

Welke hypotheek heb ik eigenlijk en kan ik aflossen of extra aflossen?

Maar de ene hypotheek is de andere niet, er zijn allerlei hypotheekvormen. Dan doel ik niet op de hoogte van de rente van de hypotheek, want het zal duidelijk zijn dat de ene bank goedkoper is dan de andere en dat de ene aanbieder van hypotheken andere voorwaarden stelt dan de andere. Neen, dan doel ik op de manier van lenen en aflossen. Daarbij onderscheid ik vier vormen van hypotheken:

 1. De hypotheek, waarbij u niet aflost.
 2. De hypotheek, waarbij u aflost zodra u wilt en kunt.
 3. De hypotheek, waarbij u netjes tijdens de looptijd van de looptijd aflost.
 4. De hypotheek, waarbij het kapitaal dat nodig is om de hypotheek af te lossen aan het einde van de looptijd aanwezig is.

1. De aflossingsvrije hypotheek aflossen

Bij de aflossingsvrije hypotheek lost u niet verplicht af, maar betaalt u alleen de hypotheekrente. Overigens hebt u hier zelf de keuze of u wel of niet wilt aflossen, maar bestaat er geen verplichting vooraf om af de hypotheek tussentijds af te lossen. U kiest voor aflossen als:

 • U spaargeld hebt dat minder spaarrente oplevert dan dat de hypotheek u netto aan hypotheekrente kost;
 • U niet binnenkort gaat verhuizen om een nieuw huis te kopen want dan krijgt u te maken met de bijleenregeling;
 • Als u een kleine hypotheek hebt en via de Wet Hillen de bijtelling van het eigenwoningforfait kunt schrappen;
 • U een restschuld wilt voorkomen. Daarmee kunt u te maken krijgen bij een gedwongen verkoop of door een echtscheiding.

De voordelen van een aflossingsvrije hypotheek zijn, dat de maandelijkse lasten lager zijn, omdat:

 1. Er niet verplicht wordt afgelost, maar alleen rente hoeft te worden betaald. U mag overigens wel aflossen als u dat wilt. Naar eigen keuze.
 2. De hypotheekrente maximaal aftrekbaar is van de belasting.
 3. Dit is de meest flexibele hypotheek die er is. Door elke maand netjes af te lossen, wat dus niet hoeft, maakt u van een aflossingsvrije hypotheek bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek.

De nadelen van een aflossingsvrije hypotheek zijn, dat:

 1. De rente variabel is.
 2. U op een andere manier kapitaal moet opbouwen, bijvoorbeeld via een spaarrekening,
 3. Het bedrag aan hypotheek lager is, omdat de bank meer risico loopt.

2. De krediethypotheek uitgelegd

Bij deze hypotheek spreekt u met de bank af dat u tot een bepaald plafond krediet kunt opnemen, met uw huis als onderpand. U kunt ook ver onder de kredietlimiet blijven, maar u kunt zolang de rente netjes betaald wordt ook geld opnemen tot aan de kredietlimiet. U kunt aflossen wanneer u wilt en u kunt, tot aan de limiet, geld opnemen wanneer u wilt.

De voordelen van een krediethypotheek zijn:

 1. U bent flexibel in aflossing en opname van de hypotheek.
 2. U hoeft niet voor elk wissewasje naar de notaris, zolang u maar onder de kredietlimiet blijft.
 3. U betaalt alleen hypotheekrente over het geld, dat u werkelijk opneemt.

De nadelen van een krediethypotheek zijn dat:

 1. U ook eigen geld zult moeten hebben, omdat de bank met een krediethypotheek niet honderd procent zal willen financieren.
 2. De hypotheekrente vaak wat hoger is.

3. Hypotheek met maandelijkse aflossing

Wie de voorkeur heeft voor een hypotheek, waarbij maandelijks wordt afgelost, kan kiezen uit:

 1. De annuïteitenhypotheek. Deze hypotheek steekt zo in elkaar dat u elke maand dezelfde bruto maandlasten heeft. Dit constante maandbedrag bestaat uit rente en aflossing. De aflossing neemt langzaam toe, de rente langzaam af, maar het totaal blijft maandelijks gelijk. U weet dus elke maand precies waar u aan toe bent.
 2. De lineaire hypotheek. Ook hier wordt afgelost. Elke maand wordt evenveel afgelost. Hierdoor neemt de schuld sneller af en dus de hypotheekrente die betaald moet worden. De som van aflossing en hypotheekrente is dus niet constant, maar loopt geleidelijk af. De grootste lasten worden zo in het begin van de hypotheek genomen.

4. Hypotheek met aflossing einde looptijd

Aan het einde van de looptijd wilt u graag, dat uw huis ook kan worden afgelost. Dat kan zoals aangegeven door:

 1. Maandelijks netjes af te lossen op de hypotheek.
 2. Door buiten de hypotheek om spaargeld op te bouwen.
 3. Door een hypotheekvorm, waarbij gekoppeld aan de hypotheek spaargeld wordt opgebouwd. Deze koppeling biedt vaak belastingvoordelen en is in essentie bedoeld, om goedkoper uit te zijn. Goedkoper, doordat de aflossingen niet meteen in mindering worden gebracht op de hypotheek, maar worden belegd op de beurs, op geplaatst op een geblokkeerde spaarrekening. Maar daarbij hoort als kanttekening dat de rendementen op de beurs flink kunnen tegenvallen en de kosten van dit soort constructies vaak duurder zijn.

De bekendste vormen van deze manier van kapitaal opbouwen zijn:

 1. De spaarhypotheek.
 2. De bank sparen hypotheek.
 3. De hybride hypotheek.
 4. De beleggingshypotheek.

Tips om een hypotheek af te lossen

Het is de kunst om de hypotheek te vinden, die het beste bij uw situatie past. Soms is dat consequent maandelijks aflossen, soms een aflossingsvrije hypotheek, soms een hypotheek met fiscale constructies. Waar u ook voor kiest, laat u zich goed informeren en vraagt u daarbij voldoende vrijblijvende offertes aan en win goed advies in. Een huis is een langdurige investering en verdient daarom een goede en passende hypotheek. Maak ook gebruik van de Wet Hillen.

De bijleenregeling

Als u uw eigen huis verkoopt en daarvoor meer krijgt dan de hypotheek die op het huis rust, is er sprake van overwaarde. Als u vervolgens een nieuw huis wilt kopen is de hypotheekrenteaftrek beperkt door de bijleenregeling. Als u dus aflost, hebt u meer overwaarde en bij een volgende aankoop minder hypotheekrenteaftrek.

Wat is de Wet Hillen en de hypotheek aflossen

De Wet Hillen, die al sinds 1 januari 2005 geldt, heeft tot doel om de mensen te stimuleren om de eigen woning schuld te verkleinen door de hypotheek verder af te lossen. De Wet Hillen regelt dat het eigen woning forfait, ook wel huurwaardeforfait genoemd, per saldo nooit hoger mag zijn dan het bedrag dat u aan hypotheekrente aftrekt. Wie dus een kleine hypotheek heeft, maar een hoog eigen woning forfait, doet er goed aan om zijn hypotheek verder af te lossen. Let er wel op dat dit alleen zinvol is, als u niet van plan bent om op korte termijn te verhuizen. Overigens wordt de Wet Hillen de komende jaren stapje bij stapje afgebouwd, elk jaar voor 1/30e deel.