Wat betekent wettelijke schuldsanering

Schuldsanering

Mensen met schulden komen in aanmerking voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dit is een mogelijkheid om onder begeleiding van een schuldhulpverlener uit uw penibele situatie te komen. Deze mogelijkheid tot schuldbemiddeling bestaat zowel voor particulieren als voor bedrijven. Dit artikel behandelt alleen maar het item bedrijven. De redding van een bedrijf kan in verschillende fasen gebeuren. Van minnelijk akkoord over wettelijk akkoord naar surséance van betaling tot uiteindelijk het faillissement. De wetgeving hieromtrent verschilt ook nog eens van land tot land.
 

Schuldsanering voor bedrijf

Het grote verschil is dat u als particulier 3 jaar tijd krijgt om uw schulden op te lossen. Bij een bedrijf spreekt men in het laatste stadium van een faillissement en bedraagt uw terugbetaaltijd 20 jaar.

Verzoekschrift

  • Om in aanmerking te komen voor wettelijke schuldsanering, moet u een verzoekschrift indienen. Dat doet u bij de rechtbank met behulp van uw schuldhulpverlener.
  • Afhankelijk van de locatie wordt een dergelijke zaak binnen enkele weken tot enkele maanden behandeld.
  • De rechtbank benoemt een bewindvoerder. Deze onderhoudt de contacten met de schuldeisers en neemt alle te nemen beslissingen van u over. Dit kan zeer ver gaan: zo kan hij uw bedrijfseigendommen, uw huis of uw auto verkopen.

Eerst een minnelijk akkoord

  • In elk geval wordt altijd eerst gekeken of er een minnelijk akkoord mogelijk is voordat wordt besloten tot een wettelijke schuldsanering.
  • De oorsprong van de schulden zijn hierbij van cruciaal belang. Bijvoorbeeld: heeft men een vermoeden van fraude dan wordt uw verzoek uiteraard afgewezen en volgt een faillissement.

Rol schuldeiser(s)

Bij een schuldsanering zijn de schuldeisers verplicht om hun medewerking te verlenen.

Links

Wat is een bedrijfsliquidatie?