Stamrecht banksparen

Stamrecht banksparen

Wanneer je te maken krijgt met ontslag, moet je gaan bepalen hoe de verkregen ontslagvergoeding moet worden uitgekeerd. Sinds 1 januari 2010 is het wettelijk mogelijk deze gouden handdruk te laten storten op een stamrecht bankspaarrekening. Deze mogelijkheid is gecreëerd om mensen die ontslagen zijn meer opties te geven met de ontslagvergoeding.

Stamrecht banksparen in de belangstelling

Het stamrecht banksparen is momenteel een veel besproken onderwerp. Sinds de eerste aanbieders hun producten in de markt zetten, is er veel belangstelling ontstaan voor deze mogelijkheid.

Bij stamrecht banksparen stort de werkgever de ontslagvergoeding op de stamrecht bankspaarrekening, waarna wordt begonnen met periodiek uitkeren. Omdat de ontslagvergoeding maandelijks wordt uitgekeerd, kan de belastingdienst niet in één keer een groot bedrag aan belasting inhouden. De tijd dat het bedrag op de bankspaar rekening staat, trekt het rente.

Er moet worden gekozen tussen een direct uitkerende variant en een uitgestelde variant. Bij de direct uitkerende variant gaan de periodieke uitkeringen direct in. Op deze manier krijgt de persoon die ontslagen is direct een maandelijkse vorm van inkomen, wat bijvoorbeeld een aanvulling op de WW kan zijn. Bij de uitgestelde variant beginnen de periodieke uitkeringen op een later, door de ontslagene bepaald, moment. Uiterlijk op 65-jarige leeftijd moet worden begonnen met uitkeren.

Verschillen met stamrecht verzekeren

Het stamrecht banksparen lijkt veel op stamrecht verzekeren. Bij deze optie wordt de gouden handdruk gebruikt als een lijfrente. Hoewel het stamrecht banksparen lijkt op stamrecht verzekeren, zijn er toch enkele verschillen.

Bij stamrecht banksparen kan worden gekozen tussen een vaste rente en een variabele rente. Tot een bedrag van maximaal €100.000,- per rekeninghouder staat De Nederlandse Bank garant voor uw geld in geval een bank failliet gaat, iets wat verzekeraars niet hebben. Bij sommige verzekeraars moet een bepaald percentage dekking voor overlijden worden betaald in het geval van overlijden van de stamrechthouder. Bij stamrecht banksparen hoeft dit niet.

Verschillende aanbieders

Op dit moment hebben een aantal aanbieders hun stamrecht bankspaarproducten in de markt gezet. Financieel dienstverlener "Brand New Day" was de eerste aanbieder van het stamrecht banksparen. Zij bieden op momenteel alleen de uitgestelde variant aan.

De eerste bank die dit product aanbood was ABN-AMRO. Bij deze bank is het stamrecht banksparen alleen nog mogelijk met de uitgestelde variant. Bij SNS Bank is zowel de uitgestelde variant als de direct ingaande variant te verkrijgbaar. Zij zijn op dit moment de enige bank die beide varianten aanbiedt. Later volgde ook Rabobank met hun stamrecht bankspaar product. Ook zij bieden op dit moment alleen nog de uitgestelde variant aan.

OHRA en Delta Lloyd hebben aangegeven dat zij op een later moment met hun producten rond het stamrecht banksparen gaan komen.

Andere mogelijkheden met uw ontslagvergoeding

Naast het stamrecht banksparen zijn er tegenwoordig ook andere manieren om uw ontslagvergoeding aan te wenden. Zo kunt u er voor kiezen de ontslagvergoeding in één keer op uw rekening te laten storten, maar dit is fiscaal gezien niet aantrekkelijk.

Een andere manier om uw gouden handdruk aan te wenden is het oprichten van een stamrecht BV. Deze optie is vooral aan te raden bij een ontslagvergoeding van een bedrag van €70.000,- of meer. Veel mensen kiezen tegenwoordig echter voor het stamrecht banksparen.

Omdat het stamrecht banksparen in versnelling staat, raad ik u aan de recente ontwikkelingen betreft stamrecht banksparen goed in de gaten te houden.