Arbeidsongeschiktheid en zelfstandig zijn

Arbeidsongeschiktheid en zelfstandig zijn

Iedereen kan ziek worden. Ook zelfstandigen. Een van de wellicht belangrijkste gevolgen van een eigen zaak, zijn de financiële gevolgen bij ziekte. Of nog erger: u wordt arbeidsongeschikt. Dit risico kunt u niet nemen. Een verzekering nemen is dus geen overbodige luxe. Hoe doet u dat?

 

Om te beginnen: welke verzekering?

Wat u nodig hebt, is een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering, kort gezegd: een AOV. Na een avondje surfen, zult u moeten vaststellen dat er aanbod genoeg is. Zelfs zo veel dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Het is ook geen eenvoudige materie en u kunt natuurlijk besluiten: dat laat ik over aan mijn verzekeringsagent.

Vooral als u ZZP-er bent, hebt u wel wat beters te doen! Toch zal uw verzekeringsagent met bepaalde vragen komen om van u te horen hoe u verzekerd wilt zijn. Bovendien is het altijd goed dat u zelf ook weet waar hij het over heeft. AOV’s zijn duur dus u kunt maar beter zelf ook weten waar die man het over heeft. En dit in elk geval als u zelf online een verzekering gaat afsluiten… want dat kan natuurlijk allemaal in deze moderne tijden. Daarom zetten we de vragen die u zichzelf moet stellen op een rij:

1. Wachttijd?

Het spreekt vanzelf dat als u een tijdje zonder uitkering kunt overleven en voor een wachttijd kiest, dit uw premie naar beneden haalt. Met andere woorden: heeft u een aardige spaarpot dan kunt u een wachttijd vastleggen. Dit wordt ook de ‘eigen-risico-periode’ genoemd. Uiteraard krijgt u tijdens deze periode geen uitkering van de verzekering.

2. Inactiviteitsformulering

♦ Overkomt het u dat u uw huidig werk dus niet meer kunt doen dan bent u arbeidsongeschikt. De verzekeringswereld noemt dit de mate van 'beroepsgeschiktheid'. Maar u kunt ook kiezen voor ‘passende arbeid’. Dit betekent dat de verzekering pas betaalt als blijkt dat u ook functies op vergelijkbaar niveau bij andere bedrijven niet meer kunt uitoefenen. Passende arbeid is dus ruimer dan beroepsgeschiktheid.

♦ Waarom kiezen voor deze mogelijkheid? Omdat u dan een pak minder premie betaalt. Wilt u het nog ruimer (en dus goedkoper) dan is 'gangbare arbeid' ook nog een optie. Hier moet u wel mee oppassen: bij ‘gangbare arbeid’ moet u élke functie die u nog wel kunt uitoefenen ook aanvaarden.

3. Hoeveel arbeidsongeschikt?

U kunt ook nog eens bepalen vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid u een uitkering wilt krijgen. U kunt hierbij kiezen voor 25%, 50% of volledige afkeuring. Dat scheelt ook weer op uw premie.

4. Hoeveel uitkering wilt u?

♦ U kunt uzelf verzekeren voor een bepaald bedrag dat u moet opgeven. In het algemeen wordt hier gekozen voor 70% van het laatst ontvangen loon. Het spreekt vanzelf dat hoe hoger u de lat (lees bedrag) legt, hoe meer u betaalt. Denk hier goed over na want u bent natuurlijk wel een bepaalde levensstandaard gewoon en u heeft een hoop vaste maandlasten die niet verdwijnen als u arbeidsongeschikt wordt!

♦ Op de site van sommige verzekeraars staat het advies om uit te gaan van het gemiddelde brutojaarinkomen van de laatste 3 jaar. Waarom? Krijgt u iets aan de hand dan kijkt de verzekeraar naar het zogenaamde ‘verzekerbaar belang’. De vraag daarbij is of dat verzekerbaar belang in verhouding staat tot uw verzekerde bedrag. Zit u te hoog dan heeft u onnodig te veel premie betaald.

5. Hoe lang: de eindleeftijd?

De door u gekozen ‘slot’-leeftijd is ook bepalend voor uw premiebedrag. En de laatste jaren zijn daarbij de duurste (omdat u tijdens deze jaren het hoogste risico loopt op gebied van uw gezondheid)! U hoeft niet noodzakelijk voor 65 jaar te kiezen, dat kan ook korter. Breekpunt hierbij: als we langer moeten gaan doorwerken?

Een goede tip in dit verband: heeft u ook nog een pensioenverzekering lopen? Hebt u die gecombineerd met een ‘arbeidsongeschiktheidsrente’? Dan kunt u eventueel gebruik maken van een combinatiekorting en op die manier weer besparen op uw premie.

6. Kunt u klant worden?

Elke verzekeraar heeft ook nog eens een eigen acceptatiebeleid. Misschien bent u wel een moeilijk te verzekeren geval omwille van uw beroepsrisico? Leeftijd? En betaalt u zoveel premie dat het eerder op een ‘nee, wij willen u liever niet als klant’ lijkt? Wat u dus in ieder geval moet doen is verschillende offertes opvragen en vergelijken.

Conclusie

Elke aanbieder heeft andere voorwaarden. Uiteindelijk is de dekking van uw risico het punt waar alles om draait! Vergelijkingssites over verzekeringen kunnen ook nog hulp bieden.

Link

Update februari 2011: splinternieuwe website. Een initiatief van Verbond van Verzekeraars, Platform Zelfstandige Ondernemers en FNV Zelfstandigen. Veel vragen en antwoorden!