Alles over promoveren

Wat is promoveren?

Promoveren is het verkrijgen van de doctorstitel, nadat je een zelfgeschreven proefschrift hebt verdedigd. Nadat studenten hun studie hebben behaald, staan zij voor de keuze wat zij gaan doen. Je kunt ervoor kiezen te gaan werken bij een bedrijf en dan carrière proberen te maken. Je kunt er ook voor kiezen om wetenschappelijk onderzoek te gaan doen en vier jaar lang een bepaald onderwerp te gaan onderzoeken en daarover te publiceren. Je bent dan een promovendus.

Wat verdient een promovendus?

In vacatures zie je vaak aio (assistent in opleiding) of oio staan (onderzoeker in opleiding). Vaak staat er ook een onderwerp bij waar het promotietraject over gaat. Dit onderwerp moet je natuurlijk wel aanspreken, want je moet er vervolgens vier jaar aan gaan werken.

Een nadeel van promoveren is dat het in het begin minder verdient dan werken voor een bedrijf. Echter gedurende de vier jaar neemt het loon wel aardig toe (van 2000 euro bruto per maand het eerste jaar, naar 2600 euro bruto per maand in het vierde jaar).

Voordelen van promoveren zijn dat het erg persoonlijk is, je stuurt het proces zelf aan en je kunt congressen volgen en onderwijs geven, als je dat leuk vindt.

Hoe lang duurt het om te promoveren?

Promoveren duurt idealiter vier jaar, maar meestal langer. Sommige manieren van promoveren zijn korter, zo doen agnio's (assistent geneeskundigen in opleiding) er drie jaar over. Dit betekent echter dat zij keihard moeten werken, zo'n 48 uur per week.

Het contract dat je van een universiteit krijgt, loopt meestal vier jaar lang. Je wordt betaald vanuit subsidies van fondsen. Er is vaak grote concurrentie tussen universiteiten om het geld dat verdeeld wordt. Bij een vacature voor een aio of oio wordt dan ook streng geselecteerd of je wel in aanmerking komt, tenzij er heel weinig afgestudeerden zijn in het betreffende gebied, zoals sterrenkunde.

Je kunt ook een buitenpromovendus zijn. Dit betekent dat je niet betaald krijgt zoals bij een contract, en dat je zelf een promotor en begeleider moet zoeken. Het voordeel is wel dat je een onderwerp naar keuze kunt onderzoeken.

Het promotietraject van buitenpromovendi duurt meestal langer dan vier jaar omdat ze er vaak nog een andere baan naast hebben.

Wat heb je nodig om een promotie-onderzoek te starten?

  • Je hebt een afgeronde studie nodig, het liefst universitair, maar er zijn ook hbo-ers die gaan promoveren.
  • Daarnaast heb je een promotor nodig, dit is de hoogleraar die je tijdens het proces van artikelen schrijven helpt en waarmee je je voortgang bespreekt.
  • Vaak heb je naast je promotor nog een dagelijks begeleider, die je wat vaker dan je promotor benadert met vragen over het onderzoek en eventuele problemen die zich voordoen.
  • Verder heb je een onderzoeksplan nodig, hierin staat wat het doel van het onderzoek is, hoe je het onderzoek opzet en wat voor resultaten je verwacht. Dit structureert het hele proces en biedt houvast als je even de niet meer weet hoe je verder moet.

Waarin resulteert je promotie?

De promotie resulteert in een proefschrift. Dit is een boekje waarin de vier artikelen die je gepubliceerd hebt staan, aan elkaar geschreven met een inleiding, conclusie en samenvatting.

Dit proefschrift moet je vervolgens verdedigen voor een promotiecommissie, bestaande uit je promotor, andere professoren en universitaire docenten in het betreffende vakgebied, gedurende drie kwartier tijdens een publieke zitting. Elke stad heeft daarvoor zijn eigen Academiegebouw, zie afbeelding 1.

Tijdens deze zitting wordt je bijgestaan door twee zogenoemde paranimfen, vaak zijn dat studiegenoten of familie. Zij kunnen je helpen tijdens de verdediging.

Nadat drie kwartier verstreken zijn roept de pedel "Hora est", waarna de promotiecommissie zich terugtrekt voor beraad. Meestal wordt hierna het doctorsbul uitgekeerd.

div class="inner"> /div>

Afb.1.In Leiden vindt de verdediging van het proefschrift plaats in het mooie Academiegebouw aan het Rapenburg!

Heeft promoveren nut?

De vraag of promoveren nut heeft is moeilijk te beantwoorden.

Het hangt er vanaf wat je wilt bereiken.

Als je les wilt geven aan een universiteit, heb je een promotie nodig. Ook voor een wetenschappelijke carrière is promoveren nodig.

Als je binnen een bedrijf werkt en door kunt groeien is een promotie niet direct nodig.

Voor pas gepromoveerden kan het soms moeilijk zijn op de arbeidsmarkt.

In bedrijven wil men soms geen doctor, omdat deze werknemer alleen heel specifiek één bepaald onderwerp heeft bestudeerd, terwijl zij soms meer waarde hechten aan mensen die op meerdere gebieden kennis hebben.

Het blijkt overigens wel zo te zijn dat gepromoveerde werknemers vaker beter doorgroeien binnen bedrijven naar hogere managementfuncties in vergelijking met werknemers zonder promotie.

De meeste gepromoveerden gaan aan de slag als postdoc. Zij gaan verder met doen van wetenschappelijk onderzoek en publiceren binnen het vakgebied, om zo een autoriteit op het eigen vakgebied te worden.

Tot slot

Promoveren moet je alleen doen als je echt gemotiveerd bent om vier jaar lang aan een onderwerp te werken.

Het vergt doorzettingsvermogen en hard werken.

Als je dit er allemaal voor over hebt is het een mooie uitdaging en vaak ook een goede start van een mooie carrière!