Fiscale voordelen startende ondernemer

Belastingvoordelen startende ondernemer 2021

Wat_betekent_de_kredietcrisis_voor_een_zakelijke_lening-IntroPlaatje.jpg

Betaal niet te veel belasting als startende ondernemer, maar maak zo veel mogelijk gebruik van alle belastingvoordelen die er zijn. Een startende ondernemer moet veel regelen om succesvol aan de slag te kunnen met zijn onderneming, maar de belastingdienst denkt met u mee. Er zijn allerlei regelingen die ervoor zorgen dat u minder belasting hoeft te betalen. Maak zo van een startende onderneming ook een financieel succesvolle onderneming. Denk aan de startersaftrek en ook de zelfstandigenaftrek in 2021, maar er zijn nog andere fiscale voordelen te halen voor zo veel mogelijk belastingvrij inkomen. Laat dit geld niet ongebruikt bij de belastingdienst liggen.

Wat is de zelfstandigenaftrek voor ondernemersaftrek?

Onder het begrip ondernemersaftrek vallen meerdere fiscale aftrekposten waarvan een ondernemer gebruik kan maken. De belastingaftrek geldt voor iedereen die aan het uren-criterium voldoet:

  • zelfstandigenaftrek;
  • startersaftrek;
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;
  • aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
  • meewerkaftrek;
  • stakingsaftrek.

Dat betekent dat u per jaar minimaal 1225 uur aan de onderneming moet besteden. Tot deze uren worden ook gerekend de uren die u spendeert aan uw administratie of het besteedt aan het zoeken van nieuwe klanten.

De startersaftrek en zelfstandigenaftrek 2021 uitgelegd

De zelfstandigenaftrek is de belangrijkste post die geldt voor iedereen met een zelfstandige onderneming die jonger is dan 65 jaar en afhankelijk is van de winst van zijn bedrijf en bedraagt in 2021 maximaal € 6.670. Deze aftrek kan echter nooit hoger zijn dan uw winst voor ondernemersaftrek. Uitzondering op deze voorwaarde is de starter die in aanmerking komt voor de startersaftrek. Starters hebben namelijk ook nog eens recht op een startersaftrek van € 2.123. Deze aftrek mag in vijf jaar tijd driemaal worden toegepast. Bovendien mogen starters de zelfstandigenaftrek met ander inkomen uit box 1 van de inkomstenbelasting. Denk aan inkomsten uit een dienstverband of bijvoorbeeld een uitkering. Wie vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering een bedrijf start en minimaal 800 uur werkt in zijn bedrijf, heeft zelfs recht op een verhoogde startersaftrek:

  • € 12.000 als u in de vijf eerdere jaren geen gebruik maakte van de aftrek;
  • € 8.000 als u een keer in de vijf eerdere jaren gebruik heeft gemaakt van de aftrek;
  • € 4.000 als u twee keer in de vijf voorafgaande jaren gebruik heeft gemaakt van deze aftrek.

Stimulering van speur en ontwikkelingswerk

Bedrijven die vennootschapsbelasting betalen hoeven door s&o werk minder sociale premies te betalen. Voor kleinere ondernemingen geldt dat als minimaal 500 uur aan s&o wordt besteedt recht bestaat op een aftrek van ruim 54%. Daar komt ook de meewerkaftrek bij als uw partner onbetaald of tegen een vergoeding lager dan 5000 euro meewerkte in het bedrijf. Hoeveel u dan na afloop van het jaar van de winst mag aftrekken hangt af van de hoogte van de winst en het aantal uren dat uw partner aantoonbaar in het bedrijf meewerkte. Aantoonbaar, dat wil zeggen dat u het moet kunnen bewijzen aan de belastingdienst met een uren administratie. Er is ook een RDA beschikking nodig.

MKB winst vrijstelling

Iedereen die door de belastingdienst is aangemerkt als ondernemer heeft ook recht op de 14% mkb winst vrijstelling. Dit een vrijstelling van 14 procent van de winst na aftrek van alle andere fiscale aftrekposten voor ondernemers. Deze vrijstelling geldt ook voor deeltijd ondernemers die naast een vaste baan een onderneming runnen.

De Kleinschaligheidsaftrek 2021

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is bedoeld om het investeren te bevorderen. De fiscale aftrek die zo met een investering tot 323.544 euro gepaard gaan, kunnen fors oplopen:

investering: investeringsaftrek:
tussen 2.400 en 58.238 euro 28 procent van de investering
tussen 58.238 en 107.848 euro 16.307 euro
tussen 107.848 euro en 323.544 euro 16.306 euro minus 7,56 procent van de investering boven de 107.848 euro
boven 323.544 euro nul

Energie investeringsaftrek

U hebt recht op de energie investeringsaftrek als u meer dan 2.500 euro aan energiebesparende bedrijfsmiddelen koopt. Wie nieuwe bedrijfsmiddelen koopt mag deze in maximaal twee jaar afschrijven. Dat betekent 45% aftrek. Overigens geldt dit niet voor vastgoed, niet zuinige personen auto’s of software. Zuinige auto’s kunnen voor de aftrek in aanmerking komen. Verder is er nog een milieu-investeringsaftrek. 

Tip belastingaftrek startende ondernemer, gebruik alle belastingvoordelen

Het voordeel van de belastingaftrek is vaak afhankelijk van de hoogste van de winst die uw bedrijf maakt. Daarom doet u er goed aan om van jaar op jaar te bekijken voor welke aftrekposten u in aanmerking komt en wanneer u het beste uw investeringen kunt doen. Profiteer zo optimaal van de belastingvoordelen als ondernemer.

Meer info op de WIKI4YOU homepage