Rechtspersoonlijkheid: voordelen en uitleg

Introductie

De mensen die een eigen bedrijf hebben willen vaak een duidelijk scheiding tussen prive vermogen (eigen geld) en zakelijk vermogen (zakelijk geld). Deze scheiding kan met rechtspersoonlijkheid bereikt worden. In dit artikel uitleg over wat rechtspersoonlijkheid is, wat de mogelijkheden bij rechtspersoonlijkheid zijn, en welke ondernemingsvormen rechtspersoonlijkheid hebben.

Rechtspersoonlijkheid: alles wat een normaal persoon ook kan

Een onderneming kan rechtspersoonlijkheid hebben. Als een onderneming rechtspersoonlijkheid heeft dan wil dit zeggen dat de onderneming in feite hetzelfde kan als een normaal persoon (in juridische termen: een natuurlijk persoon). De onderneming kan dus net als een normaal persoon overeenkomsten sluiten, eigendom hebben en rechtshandelingen aangaan. Minder juridisch gezegd komt het er op neer dat de onderneming door de rechtspersoonlijkheid bijna alles kan wat een normaal mens ook kan: een stoel kopen, een arbeidsovereenkomst aangaan etc. De onderneming met rechtspersoonlijkheid kan dus net als ieder ander drager zijn van rechten en plichten.

Een persoon die in dienst is van de onderneming met rechtspersoonlijkheid kan optreden als vertegenwoordiger van de onderneming. Op die manier kan de rechtspersoonlijkheid acties uitvoeren. De rechtspersoon zelf bestaat namelijk enkel op papier: het is geen fysiek persoon. Juridisch gezien wordt er met het oprichten van een onderneming met rechtspersoonlijkheid een nieuwe entiteit opgericht: er wordt in feite een nieuw persoon geboren, maar dan op papier.

Onderneming met rechtspersoonlijkheid: scheiding tussen prive en zakelijk vermogen

Een van de grote voordelen van een onderneming met rechtspersoonlijkheid is dat de eigenaar/eigenaren van de onderneming niet met hun privevermogen aansprakelijk zijn. Mocht het dus zo zijn dat de onderneming failliet gaan, dan gaat/gaan de eigenaar/eigenaren niet direct zelf failliet. Door deze scheiding zijn ondernemingen met rechtspersoonlijkheid erg aantrekkelijk. Als persoon loop je namelijk minder risico.

Verder kan een onderneming met rechtspersoonlijkheid eigendom hebben. Bij ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid is dit niet het geval: de onderneming kan geen eigendom hebben en geen rechtshandelingen uitvoeren. Alle acties worden gedaan door vertegenwoordigers of eigenaars van de onderneming waarbij zij zelf direct aansprakelijk zijn. Hierdoor loopt men meer risico mocht het fout gaan met de onderneming.

Omdat er geen persoonlijke aansprakelijkheid is van de eigenaren worden de ondernemingen met rechtspersoonlijkheid ook wel onpersoonlijke ondernemingen of onpersoonlijke ondernemingsvormen genoemd.

Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid

Lang niet alle ondernemingsvormen hebben rechtspersoonlijkheid. Zo hebben enkel de BV (Besloten Vennootschap), NV (Naamloze Vennootschap) en de coöperatie rechtspersoonlijkheid. Stichtingen en verenigingen kunnen rechtspersoonlijheid hebben, maar dit is niet automatisch het geval.

Alle overige ondernemingsvormen (Eenmanszaak, Vennootschap onder Firma, Maatschap en Commanditaire Vennootschap) hebben géén rechtspersoonlijkheid. Het is dus belangrijk om goed op te letten bij het oprichten van een onderneming. Als men een scheiding tussen prive vermogen en bedrijfsvermogen wil dan moet gekozen worden uit een van de ondernemingsvormen mét rechtspersoonlijkheid. De NV en de BV zijn in dit geval het waarschijnlijkst.

Het is natuurlijk goed mogelijk dat de situatie van een onderneming verandert. Een onderneming kan beginnen als eenmanszaak en later besluiten om de onderneming om te zetten naar een BV. Hierdoor wordt later alsnog rechtspersoonlijkheid verworven.

Links

De Kamer van Koophandel heeft een overzicht waarin staat welke ondernemingsvormen, of deze al dan niet rechtspersoonlijkheid hebben etc.: Overzicht ondernemingsvormen

Vragen

Mocht dit artikel niet duidelijk genoeg zijn, of mocht men aanvullingen hebben, laat dan een reactie achter bij dit artikel. Ik zal dan zo snel mogelijk proberen toelichting te geven, eventuele fouten te corrigeren of aanvulling toe te voegen.