Hoe richt je een stichting op

Wat is een stichting ?

Een stichting is een organisatie is opgericht voor een bepaald ( goed ) doel. Dit doel is nooit het maken van winst op zich of het verrijken van oprichters en / of bestuurders van de stichting. Een stichting mag wel winst maken. Deze winst dient bij uitkering gebruikt te worden voor een sociaal doel of een ideaal.

Een stichting oprichten moet via een akte bij de notaris gebeuren, dan inschrijven in het handelsregister om als bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk te zijn voor de stichting. Een stichting is een eigen rechtspersoon.

Aansprakelijkheid van de stichting.

Een stichting in een rechtspersoon. Dit zorgt ervoor dat er niemand aansprakelijk is, door middel van zijn prive vermogen. Wel zijn er wat wettelijke bepalingen die ervoor zorgen dat er toch mensen binnen de stichting aansprakelijk kunnen zijn. Dit kan alleen in gevallen van wanbeleid en fraude.

Hoe richt je een stichting op ?

Een stichting kan al door 1 persoon opgericht worden. Ook een rechtspersoon zoals een BV kan een stichting oprichten. Dit in tegenstelling tot een vereniging waar er minimaal 2 mensen bij oprichting betrokken moeten zijn.

Om een stichting op te kunnen richten moet er aan een aantal verplichtingen worden voldaan. Er moeten statuten worden opgesteld. In deze statuten moeten een aantal dingen worden vastgesteld. Dit zijn:

  • De naam van de stichting
  • Het doel van de stichting
  • Wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders.
  • De vestigingsplaats ( gemeente ) van de stichting
  • De bestemming van de eventuele winst, na ontbinding van de stichting

Deze statuten moeten bij en notaris worden vastgelegd. Wanneer er wijzigingen in deze statuten plaats moeten vinden, dan moeten ook deze bij een notaris gewijzigd worden.

Wanneer de statuten bij en notaris zijn neergelegd, moet de stichting ingeschreven worden in het handelsregister. Zolang deze registratie er niet is, zijn de bestuurders prive aansprakelijk en is de Stichting nog geen eigen rechtspersoon.

De bestuurders en oprichters van een stichting zijn nooit in loondienst. Wel kan een stichting besluiten om mensen in dienst te nemen. Een stichting kan dus wel werknemers hebben.

Net als andere bedrijven kan een stichting winst maken of failliet gaan. Waarbij de winst echter nooit ten gunste van personen dient te komen, zoals bij bedrijven. De winst dient voor goede doelen gebruikt te worden. Over het algemeen is dit doel, het doel van de stichting zelf.

Kan een stichting ook weer ontbonden worden ?

Een stichting kan alleen worden ontbonden door een faillissement of door een rechter. Ook kan het zijn dat er ontbindende voorwaarden in de statuten zijn opgenomen. In dat geval kan een stichting ontbonden worden, wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan zoals ze in de statuten staan.

Is een stichting BTW plichtig ?

Dit is een lastige vraag en hangt geheel van de situatie en de werkzaamheden van de stichting af. Wanneer je dus een stichting opricht, zal dit stukje nog even apart wat aandacht nodig hebben. De belastingdienst zal zelf hier het beste het antwoord op kunnen geven. Ga er in ieder geval niet zomaar vanuit dat een stichting buiten de BTW zou vallen, want dat is dus niet in alle gevallen het geval.