Wat betekent het RSIN

RSIN

Begin december komt er een nieuw identificatienummer. Niet voor iedereen: alleen de niet natuurlijke personen krijgen een RSIN. Voluit heeft dit het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden IdentificatieNummer. Als particulier krijg je hier dus niet mee te maken. Een kennismaking met alle nummers die er zijn.

Waarom dit nieuwe RSIN nummer

Het KvK-nummer was niet meer toereikend voor koppeling aan andere gegevens. Denk hierbij aan het Handelsregister, het kadaster en de gemeentelijke administraties. Deze wijzigingen zijn dus het gevolg van wijzigingen in de Nederlandse wetgeving maar dat niet alleen: ook Europa heeft zo zijn richtlijnen.

Wie krijgt het?

Het RSIN is bedoeld voor alle ‘rechtspersonen’. Ter verduidelijking deze opsomming: BV, NV, verenigingen, stichtingen, coöperaties, maatschap, VOF en commanditaire vennootschap (CV). Valt er niet onder: de eenmanszaak (is een natuurlijk persoon en dus geen RSIN, een eenmanszaak behoudt het reeds toegekende BSN).

Moet je als ondernemer stappen ondernemen?

De Kamer van Koophandel is verantwoordelijk voor het RSIN. Dit nummer is bedoeld voor bedrijven en vervangt het fiscaal nummer. De Kamer zorgt er ook voor dat dit nieuwe nummer in het Handelsregister wordt vermeld naast het (eigen) KvK-nummer. Eigenaren of bestuurders hoeven dus zelf niets te ondernemen, ze krijgen dit nummer automatisch toebedeeld. Er zijn ook geen administratieve gevolgen in de zin van dat er nieuw briefpapier moet komen: het RSIN hoeft niet te worden vermeld! Ook niet op facturen. En tenslotte: als je al een fiscaal nummer (FI-nummer) hebt dan wordt dat automatisch het RSIN.

Kort overzicht van alle nummers

Elke burger in ons land heeft een BSN nummer. Dit wordt ook wel BurgerServiceNummer of sofinummer of gewoon fiscaal nummer genoemd. Het bestaat uit 7 of 9 getallen. Voor een eenmanszaak het BSN nummer tevens het BTW nummer.

Een voorbeeld: 123456789.

Elke rechtspersoon, lees niet natuurlijke persoon, krijgt een Fiscaal Nummer (FI = Fiscale Identificatienummer). Dit heeft dus niets te maken met het BSN of sofinummer. Het FI bestaat eveneens uit 7 of 9 cijfers.

Vanaf 6 december 2010 krijgen zij er dus een nummer bij: RSIN.

Het ‘Omzetbelastingnummer’ of ‘OB-nummer’. Dit wordt uitgedeeld door de Belastingdienst. Vanaf december is het OB-nummer dus óf je Burgerservicenummer (BSN) óf het RSIN (fiscaal nummer) van het bedrijf met op het einde een 3-cijferige code uit de reeks B01 t/m B99.

Een voorbeeld: 123456789B01.

BTW-nummer (of BTW-identificatienummer).

Dit nummer bestaat altijd uit 14 tekens, te beginnen met de landcode (bijvoorbeeld NL). Daarna volgt het OB-nummer (zie 3) en daarna een 3-cijfercode uit de reeks B01 t/m B99. Een voorbeeld: NL123456789B01.

KvK nummer

Elke onderneming of maatschappelijke activiteit krijgt via de KvK in het Handelsregister één KvK-nummer dat bestaat uit 8 cijfers. Filialen van een bedrijf kregen hetzelfde KvK-nummer gevolgd door een 4 cijferig volgnummer. Dit volgnummer valt weg. Met deze nieuwe regeling houdt de KvK rekening met Europese wetgeving. Alle vestigingen krijgen een eigen uniek nummer bestaande uit 12 cijfers.

Conclusie

Ter herinnering: als gewone burger of werknemer heb je met deze materie niets van doen. Alleen als je goed naar je loonstrook kijkt, zul je enkele wijzigingen zien, althans vanaf de salarisstrook van december.