Wat zijn de voordelen van een holding

Waarom een holding oprichten in 2022

Wat_zijn_de_voordelen_van_een_holding-IntroPlaatje.jpg

Steeds vaker wordt er voor een holding en de holdingstructuur gekozen om zo het bedrijfskapitaal beter te kunnen beschermen tegen allerlei calamiteiten. Een holding heeft als belangrijkste kenmerk dat het een vennootschap is die de aandelen houdt in één of meerdere andere vennootschappen respectievelijk werkmaatschappijen. Maar een holding heeft nog meer voordelen. Het wordt in dit artikel worden een aantal mogelijkheden van een holding verder toegelicht.

Wat zijn de activiteiten van de holding?

Een holding kan in een organisatie met onderliggende bv's en werkmaatschappijen meerdere functies en activiteiten in zich hebben. Ik zal om het beeld te bepalen een aantal activiteiten noemen:

 • Een bekende functie van een holding is het aanhouden van de aandelen van een werkmaatschappij of bv.
 • Een holding zal bijdragen aan een betere bescherming van de activa van uw organisatie.
 • Bovendien helpt een holding de mogelijke gevolgen van het risico vermogen van de werkmaatschappijen op de rest van de organisatie te beperken.
 • Een holding kan ook dienen als een pensioen BV.
 • Een holding functioneert ook regelmatig als een belegger van gelden.
 • Een holding kan bovendien uitstekend worden gebruikt als een management BV.

Welke voordelen heeft een holding?

U hoeft niet meteen alle functies van een holding in stelling te brengen: dit hangt af van uw wensen en mogelijkheden. Maar wie bovengenoemde functies optimaal weet te combineren, komt tot een groot aantal voordelen van een holdingstructuur:

 • Een holding vereenvoudigt bijvoorbeeld een eventuele verkoop van de onderneming, omdat de aandelen vanuit de holding relatief gemakkelijk zijn over te dragen aan een koper. Met een holding kan dit bovendien veel sneller dan, wanneer sprake is van een volledige overdracht vanuit de onderliggende vennootschappen. Hierdoor is een bedrijf met holding meestal een stuk goedkoper aan een ander over te dragen.
 • De holdingstructuur biedt op eenvoudige wijze ook aanknopingspunten voor een joint venture met andere ondernemingen.
 • In de holding kunnen een aantal activa worden geplaatst die u juist wilt afscheiden van het risicovolle ondernemingsvermogen. Denk aan het vastgoed, de salaris vaststellingen, de pensioenrechten, maar ook aan de vergunningen en intellectuele eigendomsrechten. Een holding geeft u zo een extra bescherming tegen risico's.
 • Met een holding heeft u ook de fiscale voordelen van de deelnemingsvrijstelling binnen bereik. Als namelijk een holding voor 5% of meer aandeelhouder is van een andere vennootschap, geldt, om een dubbele belastingheffing te voorkomen, onder bepaalde voorwaarden de deelnemingsvrijstelling. Zo kunnen de winstuitkeringen vanuit de werkmaatschappij naar de holding fiscaal onbelast blijven. Ook de verkoopkosten en de verkoop winsten kunnen onder deelnemingsvrijstelling worden gebracht. Bovendien mogen eventuele liquidatie verliezen van een BV fiscaal door de holding verrekend worden, waardoor de belastingafdracht kan worden verlaagd.
 • De winsten van de onderliggende BV kunnen veilig worden uitgekeerd aan een holding, waar ze vervolgens zijn beschermd.
 • Eventuele schade claims die zijn gericht aan de onderliggende BV, kunnen niet worden verhaald op de holding.

Hoe kan ik een holding oprichten in 2022?

Omdat de voordelen van een holding zo overweldigend kunnen zijn, is het meestal aan te raden, om voor een holdingstructuur te kiezen. Laat u zich hierbij aanvullend wel goed inlichten door een fiscaal adviseur. Een holdingstructuur heeft organisatorisch, administratief en fiscaal grote voordelen.