Wat is een ronselbeding

Het ronselbeding

Of ook wel een 'anti'-ronselbeding? In het Engels wordt dat dan 'non solicitation agreement'. Sinds enige tijd staat bij ons in het bedrijf in een nieuwe alinea van de arbeidsovereenkomst een ronselbeding. Ik ken wel het concurrentie- en relatiebeding maar een ronselbeding daar had ik nog nooit van gehoord. Mag je wel of niet ronselen? En wat valt er onder een ronselbeding?

 

Wat is eigenlijk het ronselbeding

Letterlijk staat er: 'Het is de werknemer, zowel tijdens als na het einde van het dienstverband, niet toegestaan direct dan wel indirect, zowel voor zichzelf als voor derden, werknemers van werkgever te benaderen teneinde hen te bewegen het dienstverband met hun werkgever te beëindigen'. (citaat)

Een andere formulering luidt als volgt: 'Het anti-ronselbeding verbiedt werknemers direct of indirect andere werknemers weg te lokken c.q. te benaderen voor een andere baan'.

Dit onderdeel zie je trouwens in steeds vaker in arbeidscontracten verschijnen.

Wat is het doel van een ronselbeding?

Het ronselbeding beschermt de werkgever.

  • Ten eerste is deze bepaling mooi meegenomen in het geval dat één van de werknemers een eigen bedrijf start. Als deze starter dan, bijvoorbeeld, een secretaresse nodig heeft, mag hij die niet ronselen, laat staan meenemen, uit zijn oude bedrijf!
  • Ten tweede: omwille van de economische crisis zijn honderden werknemers eruit gevlogen. Nu de zaken weer aantrekken, nemen de bedrijven weer mensen in dienst. Stel een ex-werknemer van bedrijf A vindt opnieuw werk in bedrijf B. Echter, bedrijf B zoekt nog nieuw personeel: dan mag deze werknemer niet ronselen bij bedrijf A om bijvoorbeeld een achtergebleven, misnoegde collega (die de reorganisatie wel overleefde) naar bedrijf B te lokken.

Kleine regeltjes

Hoe lang duurt zo'n ronselbeding? Wettelijk bepaald moet een termijn zijn vermeld hoe lang het verbod geldt. En als het helemaal goed dichtgespijkerd is, wordt ook nog een zogenaamde dwangsom bij overtreding vermeld!

Hoe duidelijk is de formulering?

Door dit artikel toe te voegen aan een arbeidsovereenkomst mag je als werknemer niet veel meer uitspoken!

  • je mag geen collega's (van het bedrijf waar je NU werkt) benaderen om ergens anders gaan te werken;
  • als je zelf van baan bent veranderd, mag je ex-collega's niet benaderen met betrekking tot een andere job bij je nieuwe baas.

Het moge duidelijk zijn dat hier aanleiding voor discussie heerst!

Toch maar tekenen?

Je bent inmiddels al lang blij dat je een nieuwe werkplek hebt gevonden. Dus… tekenen dat stuk papier. En de gevolgen? Dat zien we later dan wel weer. Zo denken de meeste werknemers over dit issue en gelijk hebben ze. Je moet je geen zorgen maken over dingen die nog helemaal niet aan de orde zijn.

Een en ander zal ook wel afhankelijk zijn van je functieniveau in het bedrijf: hoe hoger je zit, hoe moeilijker het bedrijf zal doen. Met andere woorden: of het tot rechtszaken gaat komen omdat een secretaresse of archiefmedewerker er de brui aangeeft richting concurrentie of ex-medewerker die voor zichzelf begint: met een goed, constructief gesprek met je daar toch uit kunnen komen?