Hoeveel keer kan mijn contract worden verlengd

Werk en arbeidscontracten

Als je werk zoekt en vindt, is het tegenwoordig standaard dat je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur krijgt aangeboden. De werkgever is weer baas in eigen bedrijf! De economie trekt wel aan maar de werkgever speelt op zeker. Met tijdelijke contracten is hij zo weer van zijn werknemers verlost als dat nodig mocht zijn. En in elk geval als je niet aan de verwachtingen voldoet. Hoe lang is het elastiek?

Gouden tijden voor de werkgever

De tijd is niet rooskleurig voor sollicitanten. Het regent faillissementen. De werkgelegenheid krimpt en vele jobs vallen weg. Deskundigen die het (zouden) kunnen weten, beweren dat de crisis waar we nu inzitten nog zo'n 5 jaar kan duren. De economische toestand en toekomst ziet er niet goed uit. Werkgevers die toch werkkrachten aannemen, spelen op zeker en bieden alleen nog maar tijdelijke contracten aan. Tijdelijk wil dan zeggen contracten met een bepaalde duur. Dus na 3 of 6 maanden of een jaar komt UWV weer in zicht. Deze onzekerheid is geen pretje voor diegene die echt wil werken of werk moet hebben om financieel rond te komen. 

Een en ander is ook het gevolg van de bezuinigingen door de overheid. De aan de overheid gerelateerde instellingen mogen geen mensen (meer) aannemen. Dus wat gebeurt er? Ze worden ingehuurd via uitzendkantoren. Op die manier komen ze niet op de loonlijst van het overheidsbedrijf en wordt het werk toch gedaan.

Contract 1, 2, 3 … kan dat zo maar?

► Gelukkig is er wettelijk toch wel een en ander geregeld zodat je als ijverige sollicitant en/of tijdelijke werkkracht toch wel enige bescherming geniet. Zo kunnen tijdelijke contracten worden verlengd tot zelfs 3 keer maar dan is de rek er echt uit! De wet zegt immers dat je recht hebt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (dus een vast contract) als je meer dan 3 tijdelijke contracten na elkaar hebt gekregen. Of met andere woorden: het 4de contract is automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

► Een tweede geval maar of dat in de praktijk voorkomt, is nog maar de vraag: als de totale duur van de opeenvolgende contracten langer is dan 3 jaar houdt dit automatisch een arbeidsovereenkomst in voor onbepaalde tijd. En let wel: het goede nieuws hierbij is dat onderbrekingen van 3 maanden of korter tussen de overeenkomsten meetellen in de berekening van de periode van 3 jaar.

► Nog een voorbeeld uit de praktijk: 

Ook bij verschillende werkgevers?

Dat is een goede vraag! Het antwoord is ja: de regelgeving rondom de verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gelden ook als je bij verschillende opeenvolgende werkgevers werkzaam bent geweest! Daar is echter één voorwaarde aan verbonden: u moet altijd dezelfde of soortgelijke werkzaamheden hebben gedaan. En daar wringt het schoentje: wat houdt ‘dezelfde werkzaamheden in’? Stel u bent receptioniste bij een GGD of bij een bouwfirma? Is dat hetzelfde werk? In principe wel, maar in de praktijk….? Een meer voorkomend geval: je gaat bij bedrijf X aan de slag als koerier. Eerst via een uitzendbureau en daarna voor dezelfde opdrachtgever voor hetzelfde werk. In dit geval ben je dus niet bij het 4de maar wel reeds bij het 3de contract in vaste dienst bij die werkgever!

Is deze procedure leeftijdsgebonden?

Ja! Jongere werknemers vallen onder bijzondere regels en dit sinds juli 2010! Meer bepaald: als je nog geen 27 bent: aan hen mag een werkgever 4 opeenvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd aanbieden en dit binnen een periode van in totaal 48 maanden (is dus 4 jaar). Na die 4 jaar of bij het 5de contract geldt dan automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Helaas: als er in de toegepaste CAO staat dat er pas vanaf het 6de of 7de tijdelijke arbeidscontract een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt dan is dat helemaal wettelijk! Voor de jongeren onder 27 jaar is de elastiek dus wel heel, heel lang als ze pech hebben met de geldende CAO! En de toestand wordt nog erger: als er tussen de tijdelijke arbeidscontracten een periode ligt die langer is dan 3 maanden geldt dat er een nieuwe reeks van tijdelijke arbeidcontracten start. Hoe kun je dan gemotiveerd zijn om een job te zoeken?

Hoera! Ik ben 27!

Gelijk heb je want vanaf je 27ste heb je gewoon recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij het 4de arbeidscontract of na 36 maanden. Of met andere woorden: als je 27 wordt tijdens je 4de contract dan ben je per direct voor onbepaalde tijd in dienst! Wil de baas dus alsnog van je af dan zal hij bij het UWV jouw ontslag moeten aanvragen! Deze bijzondere regeling voor het verlengen van arbeidscontracten van jongeren tot 27 jaar geldt in principe tot 1 januari 2012… verlenging is mogelijk dus af te wachten!

Hoe gaat zo’n verlenging?

Als de baas een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wil verlengen, kan dat op 2 manieren:

  1. stilzwijgend of
  2. uitdrukkelijke verlenging.

Stilzwijgende verlenging wil zeggen dat je gewoon je werk blijft doen ook na de afgesproken einddatum van jouw contract. Het gevolg is dat je nieuwe contract dezelfde duur en dezelfde voorwaarden heeft (tijd, salaris en werkzaamheden) heeft als je 1ste contract. Belangrijk om weten, vooral de duur!

Uitdrukkelijke verlenging wil zeggen dat je met de werkgever duidelijke (en eventueel nieuwe) afspraken maakt over de verlenging. Een voorbeeld: je was in dienst voor 1 jaar maar het contract wordt verlengd voor maar 6 maanden: dat mag!

Update naar aanleiding van een reactie op dit artikel

Een attente lezeres stuurde mij deze twee opmerkingen waarvoor dank!

  1. De regeling voor jongeren onder 27 jaar bestaat niet meer.
  2. Stilzwijgend verlengen houdt in dat de arbeidsovereenkomst wordt verlengd met dezelfde lengte als de  arbeidsovereenkomst die je nu al hebt/had EN maximaal 12 maanden. Een voorbeeld: een contract voor bepaalde tijd van 18 maanden wordt dan stilzwijgend verlengd met 12 maanden. 

Deze update is van november 2012 en werd verzonden door Gabriela.

Conclusie

Onder de 27 is het een ingewikkeld verhaal. Hou in elk geval al uw contracten goed bij en maak voor jezelf een overzichtelijk Excel bestand met de data van al je perioden dat je wel en niet aan het werk ben geweest. En hou ook goed de wetgeving bij. Hoe beter de economische tijden, hoe gunstiger de wetgeving voor de werkzoekenden en de tijdelijke contracten!