Hoge bloeddruk

Inleiding

Je hoort er de laatste tijd zo veel over!! Steeds meer mensen hebben er last van, een hoge bloeddruk.

Maar wat is een hoge bloeddruk, hoe kom je er aan, wat zijn de gevolgen en vooral hoe kom je weer van die hoge bloeddrukaf?

Op al die vragen over een hoge bloeddruk probeer ik door middel van dit artikel antwoord te geven.

Wat is een hoge bloeddruk?

Om antwoord te kunnen geven op de vraag wat een hoge bloeddruk is, zal ik eerst even kort uit leggen wat bloeddruk is. Bloeddruk is de druk die ontstaat als de hartkamer het bloed de aorta in pompt. De hoogte van de bloeddruk is afhankelijk van de weerstand die het bloed krijgt als het rondgepompt wordt. De bloeddruk is nooit de hele dag hetzelfde. De bloeddruk stijgt tijdens lichamelijke inspanningen, tijdens de slaap daalt hij. Wanneer de bloeddruk permanent hoog is is dit zeer schadelijk en kunnen de gevolgen zeer groot zijn. Dit wordt ook wel hypertensie genoemd.

Wat zijn de symptomen van een hoge bloeddruk?

Meestal zijn er geen waarneembare symptomen bij een hoge bloeddruk. Een hoge bloeddruk is een stille aandoening: mensen met hoge bloeddruk merken hier vaak niets van. Er zijn een aantal symptomen die kunnen optreden bij een te hoge bloeddruk:

 1. Hoofdpijn, vooral in het achterhoofd, deze treedt 's ochtends op, is het meest voorkomende symptoom van een beginnende hoge bloeddruk.
 1. Duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd.
 1. Tinnitus, oorsuizingen komen ook voor.
 1. Het vaak voorkomende gespannen gevoel is eerder een oorzaak dan een gevolg van hoge bloeddruk: adrenaline-effect.

Vrouwen met hoge bloeddruk hebben door die bloeddruk ook geen zwaardere menstruaties, wat nog wel eens wordt gedacht.

Wat zijn mogelijke oorzaken van een hoge bloeddruk?

Er zijn een aantal oorzaken te benoemen waardoor je een hoge bloeddruk kunt krijgen:

 1. Je leeftijd, oudere mensen hebben vaker een hoge bloeddruk
 1. Genetische verschillen, het hebben van een hoge bloeddruk kan erfelijk zijn. Mensen van negroïde afkomst zijn bijvoorbeeld gevoelig voor een hoge bloeddruk.
 1. Lichamelijke factoren, overgewicht, diabetes en nierziekten verhogen het risico op een verhoogde bloeddruk.
 1. Voedingsgerelateerde factoren, een hoge zout- en alcoholinname zijn veelvoorkomende oorzaken van een hoge bloeddruk.

Wat zijn de gevolgen van een hoge bloeddruk?

De gevolgen van een langdurige te hoge bloeddruk kunnen groot zijn, wanneer deze niet behandeld worden.

Mensen met een te hoge bloeddruk komen vroegtijdig te overlijden, meestal door een hartaandoening, een herseninfarct of omdat de nieren nauwelijks meer functioneren (nierfalen).

 1. Hartfalen. Een té hoge bloeddruk betekent dat het hart harder moet werken om het bloed, tegen een hogere weerstand in, door het lichaam te pompen. Hierdoor wordt de spierwand van de linker kamer na een tijdje dikker en minder flexibel, wat kan leiden tot hartfalen.
 1. Hart- en vaatziekten. Een hoge bloeddruk verhoogt de kans op het ontwikkelen van hart en vaatziekten. Een hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor bij het ontstaan van boezemfibrilleren, hartritmestoornissen.
 1. Hersenbloeding. De hogere druk in de bloedvaten leidt tot een verhoogde wandspanning. Dit verhoogt de kans op een hersenbloeding.
 1. Nierfalen. Door de hoge bloeddruk duwt het bloed eiwitten de urine in. Dit duidt op een beschadiging van de nier. Nierweefsel kan zich gaan verharden, waardoor de functie verder achteruit gaat. Als het ziekteproces niet gestopt wordt, leidt dit tot chronisch nierfalen en uiteindelijk eindstadium nierziekte. Zo'n 10% van de sterfte als gevolg van een te hoge bloeddruk is het gevolg van nierfalen.

De behandeling van een hoge bloeddruk.

Voor sommige mensen kan door het aanpassen van hun levensstijl, door verminderen van hun zoutgebruik, afvallen en veranderingen aanbrengen in hun stijl van leven, de bloeddruk normaal worden. Voor anderen zal het nodig zijn om met medicijnen de bloeddruk te verlagen.

Er zijn veel verschillende medicijnen beschikbaar, elk met een andere werking om de hoge bloeddruk te verlagen. De vijf belangrijkste klassen geneesmiddelen zijn:

 1. ACE-remmers
 1. Angiotensine II antagonisten
 1. Bètablokkers
 1. Calcium kanaalblokkers
 1. Diuretica (plastabletten)

De arts bepaald welk medicijn het meest geschikt is om de te hoge bloeddruk te verminderen.

Conclusie

Concluderend op dit stukje over een hoge bloeddruk zou je kunnen zeggen dat je vaak zelf in de hand hebt wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Het veranderen van je levensstijl kan al voldoende zijn.

Met andere woorden: Zorg goed voor je lijf!