Wat is bronchitis

Inleiding

Iedereen hoest wel eens af en toe. Heb jij er vaker of veel last van dan kan het zijn dat je last hebt van bronchitis. Je kunt kortdurende bronchitis hebben of chronische bronchitis. Meer informatie over bronchitis in dit artikel.

Wat is nu eigenlijk bronchitis

Bronchitis is een ontsteking die zich bevindt in je luchtwegen. Om meer specifieker te zijn: het is een ontsteking van het slijmvlies dat zich bevindt in de bronchi (kleinere luchtwegen) van je longen. Dit slijmvlies kan bijvoorbeeld geïnfecteerd of ontstoken zijn, waardoor er teveel slijm wordt geproduceerd. Daardoor wordt dus de luchtinhoud weer beperkter en kan je het benauwd krijgen.

Acute of chronische bronchitis

Als je acute bronchitis hebt komt dit veelal doordat je een virus bij je draagt of een flinke verkoudheid of keelpijn hebt. Kenmerken van deze acute bronchitis zijn dan hoesten met veel slijm, soms koorts of kortademigheid, pijn in het midden op je borst of een piepende ademhaling. Bij chronische bronchitis is het zo dat je van die bronchitis een aantal maanden per jaar last hebt. Deze chronische bronchitis kenmerkt zich vooral door het hoesten met veel slijm. Indien je last hebt van chronische bronchitis heb je meestal ook last van ademhalingsmoeilijkheden en deze ademhalingsmoeilijkheden zijn dan weer het gevolg van ontstekingen in de longen. Een andere benaming voor chronische bronchitis is COPD. Lees ook meer in het artikel Wat is COPD

Oorzaken bronchitis

Zoals hierboven gesteld is de oorzaak van een acute bronchitis meestal een virus of verkoudheid. Door een virus wordt een verkoudheid veroorzaakt en datzelfde virus veroorzaakt dan ook de acute bronchitis. De periode dat men last heeft van een acute bronchitis is per persoon verschillend en hangt af van de weerstand van de persoon en de mate van verkoudheid. In sommige gevallen kan dit wel enige weken duren en moet het hoesten als het ware slijten, met andere woorden de ontsteking in de longen moet overgaan. Indien je rookt kan je veel gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van een acute bronchitis.

Als je heel vaak last hebt van acute bronchitis bijvoorbeeld na een griep of verkoudheid dan kan dit overgaan in een chronische bronchitis. Andere oorzaken van deze chronische bronchitis zijn bijvoorbeeld luchtvervuiling en roken. Het is dan ook een gegeven dat deze vorm van bronchitis in grote steden meer voorkomt dan in gebieden waar het minder druk is. Als je last hebt van chronische bronchitis kan dit lang duren, vooral tijdens het winterseizoen. Het kan soms iets minder worden maar het zal bij tijd en wijle weer flink komen opzetten. Indien je last hebt van chronische bronchitis ben je ook weer gevoeliger voor infecties zoals longontsteking. Lees meer in het artikel Wat is longontsteking

Wat kan ik tegen bronchitis doen

Bij een acute bronchitis is er meestal geen behandeling nodig en zal deze vanzelf overgaan. Als je eenmaal last hebt van een chronische bronchitis dan is dat eigenlijk niet te genezen. Wat je wel kunt doen is proberen de lasten te verlichten. Je kunt medicijnen voor deze bronchitis gebruiken die de bronchitis weliswaar niet genezen maar die er wel voor zorgen dat deze onder controle blijft en de klachten laat verminderen. Deze medicijnen zijn veelal luchtwegverwijders. Deze medicijnen zorgen ervoor dat de luchtstroom, het in- en uitademen vanuit de longen makkelijker gaat. Indien je een ergere vorm van chronische bronchitis hebt kun je ontstekingsremmers zoals corticosteroïden gebruiken.

Bronchitis en kinderen

Indien er sprake is van bronchitis bij een kind is dat de acute vorm van bronchitis en niet de chronische vorm. Deze acute vorm van bronchitis wordt overgebracht door een virusinfectie. Is er sprake van bronchitis door een bacteriële infectie dan kan deze indien nodig behandeld worden met een antibioticakuur.