Behandeling ziekte van Lyme

Behandeling ziekte van Lyme

Een juiste behandeling vinden voor de ziekte van Lyme is erg moeilijk. Iedere patiënt is anders en reageert anders op medicatie. Eén ding waar iedereen het wel over eens is, is dat het Lyme behandeld moet worden door antibiotica. De moeilijkheid is welke antibiotica goed werkt en voor hoelang. Er worden verschillende richtlijnen gehanteerd en daardoor ontstaat er verwarring. Wil je eerst weten wat de ziekte van Lyme precies is, ga dan naar: De slopende ziekte van Lyme .

CBO-richtlijn

De meeste artsen in Nederland behandelen volgens de CBO-richtlijn. In deze standaardrichtlijn staat dat een behandeling van 10-14 dagen voldoende is direct na een tekenbeet. Is de tekenbeet langer geleden, dan krijgt de patiënt maximaal 30 dagen antibiotica. In de meeste gevallen wordt er dan alsnog maar 14 dagen antibiotica gegeven. Geen enkele studie toont aan dat de antibioticakuur van 14 dagen afdoende is om de Borrelia bacterie te doden. De behandeling van Lyme is zo complex doordat de Borrelia bacterie zich kan vervormen en daardoor ontraceerbaar wordt voor het immuunsysteem en de antibiotica. Doordat dit bekend is, is het verstandig om vaak te wisselen met antibiotica.

Vaak hebben mensen na een antibioticakuur volgens de CBO-richtlijn nog steeds klachten of men voelt zich vlak na de kuur goed, maar na een tijdje komen de klachten toch weer terug. Deze klachen worden volgens de CBO-richtlijn het post-Lyme-syndroom genoemd.

ILADS-richtlijn

Volgens de ILADS-richtlijn zou er behandeld moeten worden zolang er klachten zijn. Wanneer er sprake is van terugkeer van symptomen na behandeling, moet er weer met antibiotica behandeld worden tot de klachten verdwenen zijn.

De ziekte van Lyme is volgens de ILADS-richtlijn een klinische diagnose. Dat wil zeggen dat de diagnose op basis van de ziekteverschijnselen, het verhaal van de patiënt en zo min mogelijk op de uitslag van de bloedtesten. De testuitslagen zijn niet betrouwbaar en daarom wordt het een klinische diagnose. Er wordt puur naar de patiënt geluisterd en naar de klachten gekeken.

Voordat de juiste behandeling gevonden is worden er eerst standaard onderzoeken verricht. Er moet een duidelijke diagnose zijn voordat je een soort antibiotica kiest. Vaak wordt er bloedtest uitgevoerd en een neurologisch onderzoek verricht. Maar zoals je hierboven al kunt lezen, is het verhaal van de patiënt het belangrijkste voor een goede diagnose en behandeling.

ILADS adviseert in een vroeg stadium van de ziekte van Lyme 6 weken antibiotica en in een later stadium minimaal 3 maanden of langer. Als er geen klachten meer zijn, moet er ook nog 2 maanden doorgegaan worden met de antibiotica.

Amerika en Duitsland lopen gemiddeld 20 jaar voor op Nederland met betrekking tot de ziekte van Lyme. Daar wordt standaard de ILADS-richtlijn gebruikt. Er wordt dus net zolang behandeld tot dat de patiënt zich beter voelt en alle klachten weg zijn.

Keuze van de antibiotica

Meestal wordt er gestart met Doxycycline of Amoxicilline. Volgens sommige artsen is Minocycline beter omdat dit antibioticum beter de cel indringt waar de Borrelia bacterie zich kan schuilhouden. Er moet gekeken worden naar de effectiviteit tegen celwandloze vormen (L-vormen en cysten) van de Borrelia bacterie. De bacterie kan zich vervormen tot cysten of L-vormen en dan zijn ze niet traceerbaar voor je immuunsysteem en antibioticum. Ook moet er gekeken worden of het antibioticum die de patiënt krijgt de co-infecties uitroeit als deze aanwezig zijn.

Conclusie

Helaas is er nog geen duidelijke behandeling voor de ziekte van Lyme. In Nederland wordt vaak de CBO-richtlijn gehanteerd terwijl je hierbij te kort behandeld wordt. Waar iedere arts het wel over eens is, is dat er behandeld moet worden door middel van een antibioticakuur. Hoelang en welke kuur er gebruikt moet worden, is nog niet duidelijk.

Meer artikelen over Lyme:

De slopende ziekte van Lyme

Hoe ga je met de ziekte van Lyme om?

Diagnose ziekte van Lyme