Diagnose ziekte van Lyme

Diagnose ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme is moeilijk te diagnosticeren bij een patiënt. De bloedtesten in het reguliere ziekenhuis zijn niet betrouwbaar, maar hoe kun je dan de diagnose Lyme vaststellen?

Hoe zou de diagnose van de ziekte van Lyme gesteld moeten worden?

In principe zou de ziekte van Lyme op basis van de symptomen gesteld moeten worden. Helaas doen veel artsen dit niet omdat de symptomen van Lyme ook bij veel andere ziekten passen. Artsen willen zekerheid en daarom wordt er toch getest door middel van bloedtesten.

Bloedtesten in het reguliere ziekenhuis

Er bestaan twee bloedtesten in het ziekenhuis voor de ziekte van Lyme. De Western Blot en de ELISA test. Het nadeel van deze testen is dat ze alleen antilichamen aan kunnen tonen. Antilichamen zijn afkomstig van het immuunsysteem, maar als je immuunsysteem de Lyme niet herkent als een ‘indringer’ zul je dus nooit antilichamen aanmaken. De Lyme bacterie kan zich vervormen zodat je immuunsysteem de Lyme niet herkend. Daarom komt er heel vaak voor dat de test vals-negatief of vals-positief is. In 30 tot 60% van de gevallen geeft de test de juiste diagnose aan.

Een ander nadeel van de Western Blot en ELISA test is dat beide testen niet op alle banden van de bacterie zoekt. Simpel gezegd: beide testen herkennen niet iedere soort van de Borrelia-bacterie, zoals de Lyme bacterie word genoemd. Als de patiënt een soort heeft, die de test niet kan uitsluiten, geeft de test aan dat je geen Lyme hebt.

Het is nu duidelijk dat beide testen niet betrouwbaar zijn, maar de meeste artsen stellen hun diagnose op basis van deze testen. Er zijn enkele artsen die niet specifiek naar de bloeduitslagen kijken.

Bloedtest in een gespecialiseerd laboratorium

Een iets betrouwbaardere bloedtest wordt in het laboratorium ProHealth in Keulen gedaan. De test is nog steeds niet geheel betrouwbaar, maar de kansen zijn hoger dan bij de testen uit het gewone ziekenhuis. Hier wordt een PCR test uitgevoerd. Het bloed wordt op kweek gezet en na een tijdje worden de antistoffen gemeten. De apparatuur is geavanceerder en ze testen op meerdere soorten van de Borrelia bacterie, daardoor wordt de kans groter op een goede uitslag.

Alternatieve testen

De testen die in het alternatieve circuit gebruikt worden, zijn over het algemeen wel betrouwbaar. Maar nu krijg je een ander probleem: de testen worden niet geaccepteerd in het reguliere ziekenhuis. Als de test positief is op Lyme, is het ontzettend moeilijk om een betrouwbare arts te vinden in het ziekenhuis die je wilt behandelen voor de ziekte van Lyme. In een ander artikel (Behandeling ziekte van Lyme ) kun je lezen dat de ziekte van Lyme alleen behandeld kan worden door middel van antibiotica. De meeste alternatieve artsen geven dit niet.

Er zijn veel testen in de alternatieve geneeskunde die de ziekte van Lyme aan kan tonen. De LevendBloedAnalyse is wel de bekendste test in de alternatieve geneeskunde die de ziekte van Lyme aantoond. Bij een LevendBloedAnalyse wordt er een druppel bloed afgenomen en dit wordt onder een Dark Fieldmicroscoop bekeken. Er wordt naar de Borrelia bacterie gezocht. De bacterie heeft een vorm van een kurkentrekker. Is de bacterie aanwezig in je bloed? Dan heb je zeker weten de ziekte van Lyme. Maar er zit ook een nadeel aan deze test: als je niet weet wanneer je gebeten bent door een teek of je al een lange tijd ziek bent, kan de bacterie (meestal) niet meer aangetoond worden door een LevendBloedAnalyse omdat de bacterie zich diep nestelt in het zenuwstelsel en de weefsels.

Conclusie

Als je er op tijd bij bent, is de LevenBloedAnalyse een betrouwbare test. Ben je al langer ziek of weet je niet wanneer je gebeten bent door een teek? Dan zijn de testen niet betrouwbaar en kun je beter op zoek gaan naar een arts die op basis van de klachten een behandeling geeft.

Meer artikelen over Lyme:

De slopende ziekte van Lyme

Hoe ga je met de ziekte van Lyme om?

Behandeling ziekte van Lyme