De Eetbare tuin:Kool (soorten)

Het kweken van kool (Brassica oleracea)

In dit artikel gaat het om het kweken van de verschillende soorten sluitkolen.

Rode kool (Brassica oeracea var. Rubra)

Zaaien van de kool

Het zaaien van de kool gaat het beste op een mooie zonnige plaats. Er kan onder glas begonnen worden met zaaien in maart. Vanaf half april kan er ook in de volle grond gezaaid worden. Het zaaibed moet goed vochtig worden gehouden en de grond los. Ook kan er gezaaid worden in oktober. Deze kool kan de winter door en zal in het voorjaar geoogst kunnen worden.

Verpotten, uitplanten of verspenen van de kool

Witte kool (Brassica oleracea convar. capitata var. alba)

Als de zaailingen opgekomen zijn, kunnen ze als ze een cm of 2 zijn worden uitgedunt en eventueel uitgeplant op een tussenbed of in kleine potjes. Ze kunnen daarna met een week of 7 worden uitgeplant. De planten moeten zo'n 6 tot 8 cm groot zijn en dus goed beet te pakken. De kool planten kunnen nu op de blijvende plek geplant worden. Voor de beide keren verplanten geld, dat het goed is om de grond goed nat te maken een dag voor het verplanten.

Standplaats voor de kool

Net zoals de zaaigoed, moet ook de kool groot worden op een zonnige plaats. Een plaats waar het waait is geen probleem wel moet er dan extra op de water behoefte van de kool worden gelet.

Groei en verzorging van de kool

Chinese kool ( Brassica oleracea melissa)

We kennen allemaal het spreekwoord, die groeit als kool. Zo kun je dan ook wel stellen dat de kool groeit. De kool zie je per dag groter worden voor je gevoel. De kool is minder gevoelig voor groeistagnaties dan de sla is, maar er moet wel op opgelet worden, dat er voldoende water bij de kool komt. Voordat de kool op de definitieve plek kan komen te staan, is het noodzakelijk om vrij diep te spitten en de grond los te maken. Het is verstandig om de buitenste grote bladen te gebruiken om de mooie gesloten kook af te dekken tegen de felle zon. De kool heeft dan minder kans op scheuren en behoud meer vocht in de kool zelf.

Bemesting benodigd voor de groei van de kool

Eigenlijk is goed oude stal mest het beste voor de kool, helaas valt hier niet altijd meer aan te komen. Eigenlijk is het zelfs zo, dat de grond waar het jaar ervoor goede stalmest opgekomen is, de beste voedingswaarde voor de kool heeft. Een ander alternatief is de goed verteerde compost, die de stalmest kan vervangen.

Oogsten van de kolen

De kolen kunnen geoogst worden als het mooie dichte kroppen geworden zijn. De tijd van oogsten verschilt bij welke soorten er zijn gezaaid. De rode kool heeft bijvoorbeeld een langer groeiseizoen dan de witte kolen.

Combinatieteelt van de kool

Veel gewassen kunnen goed in de buurt van de kool opgroeien deze zijn onder andere:

Beter is het om geen Aardbeien, spinazie, tulpen, uien, zonnebloemen of Sterrekers naast de kool te kweken.

Deze pagina is mogelijk gemaakt met behulp van Hoveniersbedrijf Heerde