Chronisch oorsuizen

Inleiding

Je zal het maar hebben!!

Chronisch oorsuizen, iedereen heeft wel eens last van oorsuizen. maar chronisch oorsuizen hoor je niet zo vaak. Vandaar dit artikel. Via dit artikel over chronisch oorsuizen probeer ik een beeld te schetsen van wat chronisch oorsuizen is en vooral ook hoe kom je er vanaf, kun je er wel vanaf komen?

54679-tinnitus-oorzaken-en-behandeling.jpg

Wat is chronisch oorsuizen

De naam tinnitus komt van het Latijnse Tinnitus Aurium, wat 'gerinkel in de oren' betekent, oorsuizen. Oorsuizen (tinnitus) is het horen van sis-, fluit-, brom- of pieptonen in één of beide oren. De waarneming wordt door de lijder aan het chronisch oorsuizen gedaan, maar niet door anderen. Het waargenomen geluid kan zo luid zijn dat het horen wordt belemmerd. Wanneer deze geluiden langer dan twee a drie maanden aanhouden dan spreekt men van chronisch oorsuizen.

Een arts maakt onderscheid tussen objectief- en subjectief oorsuisen. Het verschil is, dat een objectief oorsuizen bij lichamelijk onderzoek ook door een arts te horen is. Vaak ligt de oorzaak van deze vorm in een afwijking van de bloedvaten, of een aandoening van bepaalde spieren. Bij subjectief oorsuizen wordt het hinderlijke geluid alleen door de patiënt zelf waargenomen. De arts hoort het dus niet. Deze laatste vorm komt veel vaker voor dan de objectief waarneembare vorm. Aanhoudend suizen gaat meestal gepaard met enig gehoorverlies en kan ontstaan door een harde knal of langdurig hard lawaai.

Mogelijke oorzaken van chronisch oorsuizen

Aanvakelijk werd gedacht dat de oorzaak van chronisch oorsuizen lag in het gehoororgaan. De oorzaak van chronisch oorsuizen ligt echter waarschijnlijk in de hersenen. Overactieve delen van de hersenen in het gehoorgebied geven continu signalen. Deze veroorzaken het "fantoomgeluid". Een andere oorzaak voor het ontstaan van chronisch oorsuizen kan in 40% van de gevallen niet worden gevonden.

Chronisch oorsuizen kan onder andere veroorzaakt worden door:

1. gehoorschade door zeer harde geluiden. Chronisch oorsuizen is dan een teken van beginnende gehoorschade.

2. grote emotionele spanningen: traumatisch geluid (geluid gekoppeld aan een trauma) oververmoeidheid, posttraumatische stressstoornis, paniekstoornis en angststoornis en depressiviteit

3. gehoorverlies/ achetruitgang

4. trauma aan hoofd of nek

5. sommige ototoxische medicijnen: aspirine, diuretica, aminoglycosiden, kinine

6. chronische middenoorontsteking met vocht achter het trommelvlies

7. oorsmeer

8. de ziekte van Lyme

9. wanneer het oorsuizen chronisch aanwezig is ligt de oorzaak vaak in een beschadiging van de haarcellen van het binnenoor.

De behandeling van chronisch oorsuizen

Meestal is de directe behandeling van chronisch oorsuizen niet mogelijk. Het chronisch oorsuizen is namelijk in veel gevallen een gevolg van een onderliggende ziekte. Chronisch oorsuizen is een meestal een symptoom/ gevolg en geen opzich zelfstaande ziekte. Dat maakt behandeling erg moeilijk. Eerst moet namelijk, natuurlijk, de oorzaak van het chronische oorsuizen gevonden worden. aan de hand daarvan kan dan een behandelwijze worden bepaald.

Enkele behandelingsvormen die kunnen helpen bij chronisch oorsuizen zijn:

1. Een hoortoestel

2. Een tinnitusmasker (tinnitusmaskeerapparaat) waarbij het hinderlijke geluid wordt overstemd door een ander, minder storend geluid

3. Electro-stimulatie

4. Lidocaïne

5. Zuurstoftherapie, infuustherapie

6. Muziektherapie

7. Alternatieve geneeswijzen

In sommige therapieën voor chronisch oorsuizen wordt ingegaan op biofeedback en leren patiënten ontspanningstechnieken. Daarnaast zijn er cognitieve therapieën, waarin patiënten wordt geleerd om te gaan met de emotionele reactie op chronisch oorsuizen om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Concluderend kan ik na hetschrijven van dit artikel over chronisch oorsuizen dat het me inderdaad iets verschrikkelijk lijkt, maar dat er gelukkig toch mogelijkheden zijn om het te behandelen.