De behandeling van een burn out

Inleiding

Je hoort er zo vaak over een burnout. Hoe je aan een burn out komt weet bijna iedereen inmiddels wel. Maar hoe kom je weer van een burn out af. Dat is nog heel lastiger dan het krijgen van een burn out. In dit artikel zal ik eerst kort een omschrijving geven van een burnout om van daaruit een aantal reguliere en alternatieve behandelwijzen te beschrijven van een burnout.

Wat is een burnout ?

Een burnout wordt ook wel Emotional Exhaustion Syndrome genoemd. Een burn out is een stoornis die wordt gekenmerkt door gevoelens van uitputting van het lichaam, de geest en de ziel. Een burn out ontstaat vaak in een periode van extreme stress, na zeer ingrijpende gebeurtenissen of gebeurtenissen die kort na elkaar plaats hebben gevonden zonder dat er een rustperiode heeft plaatsgevonden. Mensen die aan burnout krijgen, hebben vaak de neiging om in perioden van stress juist door te gaan en onvoldoende aandacht aan zichzelf te besteden.

Reguliere behandelingen van een burnout.

Er zijn enkele methoden/ therapieen te volgen om een burnout te behandelen. ik zal er enkele beschrijven:

  1. Psycho therapie, houdt zich bezig met psychosociale problematieken en dus ook de burnout. De therapie richt zich onder andere op het oplossen/hanteren van problemen, het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van de eigen redzaamheid (empowering)
  1. Cursussen, dat kan een training zijn om beter om te gaan met werkstress of een cursus sociale vaardigheden.
  1. Gestalttherapie, deze therapie heeft veel met gewaarwording te maken, de gevoelens die in iemand opkomen in het 'hier en nu'. Er wordt niet gesproken over het verleden, en niet over de toekomst. Het gaat om oefeningen in een groep in het hier en nu.
  1. Lichaamstherapie, overal in het lichaam is emotie opgeslagen. Door bepaalde oefeningen en lichaamsbewegingen kan deze emotie vrijkomen. Dan kan men er zich bewust van worden. Dit kan aangenaam of onaangenaam zijn.

Alternatieve behandelingen van een burnout.

Er zijn natuurlijk vele alternatieve behandelwijzen van een burnout. Ik zak slechts enkele kort omschrijven:

  1. Lichttherapie, dit is het toedienen van dagelijks enkele uren intens

helder kunstlicht aan mensen met een burn out. Onderzoek wees uit dat licht de productie van serotonine stimuleert, bij een te kort ga je je down voelen zoals bij een burn out. Vandaar dat licht therapie bij een burn out positieve effecten kan hebben.

  1. Reflex zone therapie, uitgangspunt hierbij is, dat op de handen, voeten

en het hoofd zones liggen, die in contact staan met alle organen, klieren en andere delen van het lichaam. Een reflexzonetherapeut oefent druk uit op deze zones met speciale massagetechnieken. Dit leidt tot een reactie in het lichaam. Het zelfherstellend vermogen wordt aangesproken en gestimuleerd. Het lichaam wordt in evenwicht gebracht. Dit zal dan ook effect hebben bij een burn out daar deze ook rustgevend en preventief kan werken.

Nazorg bij een burnout

Één van de problemen tijdens en na de behandeling van mensen met een burnout is het feit dat in een aantal gevallen, na een succesvolle behandeling, de klachten na een bepaalde periode weer terug kunnen keren. Dit kan leiden tot een gevoel van moedeloosheid en gebrek aan zelfvertrouwen en de angst het uiteindelijk toch niet lukt. Het vertrouwen in de effectiviteit van de gevolgde trainingen en therapie kan hierdoor afnemen. Belangrijk is dus om nazorg te bieden aan mensen die een burnout hebben gehad door bv terugkom sessies.