Meerdere personen in een lichaam

Meerdere personen in één lichaam

Het bestaat. Mensen die meerdere identiteiten hebben. Eén lichaam met 3 of zelfs meerdere verschillende personen in zich die ieder een eigen naam, leeftijd en karakter hebben. Je echte naam is Sandra, maar je wordt soms overgenomen door je alter ego Lieke, Sanne of Paulien. Je gedrag verandert wanneer een alter ego jouw lichaam overneemt, je krijgt zelfs een andere stem. Het is een ziekte met de naam Dissociatieve Identiteitsstoornis. Waardoor ontwikkelt zich deze ziekte en kun je er iets aan doen?

Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS)

Een Dissociatieve Identiteitsstoornis kan veroorzaakt worden door een heftig trauma. Het trauma is vaak voor het 5de levensjaar al ontstaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om (seksueel) misbruik, verwaarlozing of geestelijke mishandeling. Het kind wil vluchten, maar kan dit niet. Daarom vlucht het kind in zichzelf en krijgt het kind een gespleten persoonlijkheid. Het kind maakt het misbruik bewust mee met zijn of haar eigen persoon, maar niet met de alter ego’s (de andere personen in zich) en kan daar dus in weg ‘vluchten’.

Vaak weten de alter ego’s niet van elkaar, maar wel van de echte persoon. Het gevolg hiervan is dat je heel veel dingen vergeet. Als jij met een alter ego iemand uitnodigt om langs te komen, vervolgens switch je naar een ander alter ego, dan weet je niet dat je iemand uitgenodigd hebt om langs te komen. Zo kunnen er veel verwarringen ontstaan. In sommige gevallen weten de alter ego’s wel van elkaar en kan de echte persoon zelf bewust (indien gewenst) switchen tussen de alter ego’s. Dit kan vaak alleen als je hier intensieve therapie voor hebt gehad.

Je lijdt aan DIS als:

  • er 2 of meer duidelijk aanwezige identiteiten in je lichaam schuilen
  • als deze identiteiten regelmatig je lichaam overnemen
  • je belangrijke persoonlijke informatie niet kunt herinneren
  • en als de stoornis niet het gevolg is van drugs, alcohol of een lichamelijke aandoening.

Onderzoek naar de Dissociatieve Identiteitsstoornis

Het aantal identiteiten is niet bij iedere persoon die aan DIS lijdt hetzelfde. Er is onderzoek gedaan naar deze stoornis en het gemiddeld aantal identiteiten die mensen met DIS hebben komt neer op 8 tot 13. Het kan zijn dat de echte persoon 34 jaar is, maar dat een alter ego 6 jaar is. Dan zet de persoon ineens een kinderstem op en wordt hem of haar gedrag heel anders.

Ook is er een onderzoek geweest in het Kings college in Londen. Een neurowetenschapper wilde weten of deze ziekte wel echt bestaat. Ze liet 11 proefpersonen, die door middel van intensieve therapie tussen alter ego’s konden switchen, twee teksten lezen. De ene tekst ging over de traumatische gebeurtenis die ze zelf hadden meegemaakt en de ander ging bijvoorbeeld over boodschappen. Bij de eerste tekst moest de proefpersoon switchen tussen een alter ego die het trauma had meegemaakt en eentje die het niet had meegemaakt. De hersenactiviteit van de proefpersonen werd gemeten door middel van een PET-scan. Bij de alter ego die het trauma wel had meegemaakt zag je veel meer hersenactiviteit en een hogere bloeddruk en hartslag. Het alter ego die het trauma niet had meegemaakt reageerde op beide teksten hetzelfde. Het is dus niet mogelijk dat het tweede alter ego het trauma heeft meegemaakt. Door onder andere dit onderzoek werd duidelijk dat DIS echt bestaat.

Alles in je lichaam verandert, zelfs je bloeddruk en hartslag. Er is nog geen geneesmiddel voor DIS. Hoewel er met intensieve therapie wel meer controle over de alter ego’s kan komen, is het niet te genezen.

Conclusie

Een Dissociatieve Identiteitsstoornis is als alter ego’s het lichaam van een echt persoon overnemen met ieder een eigen naam, leeftijd en karakter. DIS wordt veroorzaakt door een hevig trauma. De stoornis heeft een grote impact op het dagelijks leven omdat je niet weet wat de alter ego’s uitspoken. Met therapie kun je de ziekte onder controle krijgen, maar het gaat niet meer weg.