Welke relaties zijn er mogelijk tussen mensen

Inleiding

Iedereen op deze wereld heeft met veel andere mensen een onderlinge relatie. Het zijn deze onderlinge relaties tussen mensen die mede bepalen wie wij zijn. Een relatie geeft namelijk de link weer tussen twee personen. De wijze waarop deze personen met elkaar verbonden zijn, welke connectie ze samen hebben.

Hieronder wordt een groot aantal van deze relaties weergegeven. Deze lijst zal ongetwijfeld niet helemaal volledig zijn, gezien het immense aantal relaties dat een persoon in zijn leven kent. Het mag duidelijk zijn dat hier met het woord ‘relatie’ niet alleen een liefdesrelatie bedoeld.

De relaties zijn onderverdeeld in drie categorieën:

 1. Familierelaties
 2. Vriendschappelijke relaties
 3. Relaties op scholen en de werkomgeving

Het is overigens zeer goed mogelijk dat er mensen zijn die onder meerdere categorieën vallen. Een broer kan bijvoorbeeld ook een collega zijn en een leidinggevende je buurman. Het is dus mogelijk om raakvlakken te hebben in meerdere categorieën.

Familierelaties

Het begint al direct vanaf de geboorte. Zodra je geboren bent, heb je meteen een bepaalde relatie met veel verschillende personen. Je ouders bijvoorbeeld en eventuele broers en zussen. Maar ook buiten het eigen gezin zijn al direct relaties ontstaan. Wat te denken van bijvoorbeeld ooms en tantes, opa’s en oma’s, neven en nichten en noem maar op, deze mensen vormen samen je familie.

Als eerste de lijst met familierelaties:

 • Vader / Moeder
 • Broer / Zus
 • Opa / Oma
 • Neef / Nicht
 • Oom / Tante
 • Zoon / Dochter

En deze lijst gaat vele malen verder. Zo zijn er variaties te bedenken op alle hierboven genoemde relaties. De meest bekende variaties zijn:

 • Stief (als in stiefbroer)
 • Half (als in halfzus)
 • Schoon (als in schoonzoon)
  • Het woord schoonbroer bestaat niet, hier gebruikt men ‘zwager’ voor.
 • Oud (als in oudoom)
 • Achter (als in achterneef)
 • Klein (als in kleinzoon)
 • Achterklein (als in achterkleindochter)

Vriendschappelijke relaties

De relaties stoppen niet binnen de familie, buiten de familie om kom je ook erg veel mensen tegen. Met de een begin je wel een relatie en met de ander (wellicht bewust) niet. Een aantal van deze relaties krijgen onvermijdelijk een speciale naam, bijvoorbeeld buren. Andere relaties kies je zelf voor. We hebben het dan over kennissen, vrienden, maar eventueel ook vijanden. En natuurlijk is er die speciale relatie, de partner.

Hieronder een opsomming van de vriendschappelijke relaties.

 • Vriend of vriendin
 • Vijand
 • Partner (ook wel man / vrouw)
 • Buurman of buurvrouw
 • Buurjongen of buurmeisje
 • Kennis

Binnen deze groep zijn er ook variaties. Ten eerste natuurlijk ‘ex’, als in ex-man of ex-vrouw. Ten tweede wonen buren overal, dus spreek je ook van ‘over’-buren, als je het hebt over de buren aan de andere kant van de straat. En als je in een flat woont, zelfs van ‘boven’-buren en ‘onder’-buren. Als laatste kun je bijvoeglijke naamwoorden gebruiken om de kracht van bepaalde relaties aan te duiden: Verre vriend, vage kennis, goede buur, enzovoort.

Relaties op scholen en de werkomgeving

Vervolgens heb je nog relaties op je school, je studie en je werk. Al deze relaties hebben ook weer namen gekregen, waardoor het duidelijk is wat de relaties tussen de twee personen precies is. Op school spreek je bijvoorbeeld van een leerling en een leraar, op je werk zijn het collega’s en je leidinggevende.

Hieronder de lijst van de relaties op scholen en de werkomgeving. Voor het gemak zijn de functietitels zelf achterwege gelaten.

 • Leerling
 • Student
 • Leraar
 • Docent
 • Professor
 • Collega
 • Manager of Leidinggevende
 • Directeur
 • Medewerker

Hierin zijn er wat minder variaties. De enige die echt veel gebruikt wordt is de variant van ‘ex’, om aan te geven wat de relatie was tussen de personen. Verder hoor je nog af en toe de toevoeging van ‘mede’ bij student en leerling. Verder worden er geen variaties gebruikt.

Conclusie

Mensen staan met allerlei andere mensen in contact. Ze hebben onderling relaties met elkaar. Deze relaties zijn onder te verdelen in familierelaties, vriendschappelijke relaties en relaties op scholen en de werkomgeving. Deze relaties hebben vervolgens weer namen gekregen, zodat het voor een buitenstaander direct duidelijk is welke connectie twee mensen met elkaar hebben.