Echtscheiding: fiscaal voordeel bij alimentatie

Als je in scheiding ligt kun je je beter vast voorbereiden op een intensieve periode in je leven met veel lastige vragen. Waar gaan de kinderen bijvoorbeeld wonen, bij jou of bij je ex partner, of wie gaat er financieel het minst op achteruit en moet alimentatie betalen en vooral hoeveel geld moet er worden betaald aan de ex partner. Wat nogal eens over het hoofd wordt gezien is, hoe zit het fiscaal, kan ik naast de slopende echtscheiding procedure nog fiscaal voordeel ergens mee behalen, om het financieel leed iets te verzachten.

Voorlopige voorziening

Mocht een stel in echtscheiding er niet samen uitkomen dan kun je een procedure starten bij de rechter en vragen om een voorlopige voorziening. Die voorlopige voorziening is geldig tot het moment dat de echtscheiding definitief is. De alimentatie is belasting aftrekbaar als ‘persoonsgebonden aftrekpost’ voor de betalende partij en het wordt belast voor de ontvangende partij.

Kinderalimentatie

Wie uiteindelijk de echte alimentatie krijgt hangt af van de draagkracht van beide ouders. Zolang er nog kinderen in het spel zijn spreekt men van kinderalimentatie. Deze alimentatie is niet aftrekbaar, maar wordt ook niet belast. Partneralimentatie is ook aftrekbaar en wordt ook belast bij de ex partner die de alimentatie ontvangt. De ex partner die het minst geld te besteden heeft krijgt over het algemeen alimentatie.

Afkoop alimentatie

Je kunt er ook voor kiezen om de gehele alimentatie in één keer af te lossen. Op deze manier heb je de zaak in één keer afgedaan, word je er niet constant aan herinnerd. Maar fiscaal gezien is dit niet de meest voordelige manier. Aangezien het geld in één jaar wordt afgelost moet je het dus in één jaar als aftrekpost opvoeren en wordt een groot gedeelte dus tegen lagere belastingtarieven afgetrokken. Daarnaast kleeft er nog een risico aan afkoop van de alimentatie. De ex partner kan binnen een paar jaar door het geld heen zijn, in de bijstand komen en vervolgens kan de gemeente op grond van de wet Werk en Inkomen de bijstandsuitkering terugvragen bij de ex partner die ook al de volledige alimentatie heeft afgelost.

Overbedeling

Het kan heel goed voorkomen dat tijdens het verdelen van de inboedel de ene ex partner meer krijgt dan de andere ex partner, dit kun je zien als het afkopen van een gedeelte van de alimentatie verplichting. Degene die het meest heeft ontvangen moet belasting betalen over het gedeelte wat te veel is en degene die te weinig heeft ontvangen kan het tekort aftrekken.

Einde betaling alimentatie

Wettelijke is de duur van de partner alimentatie beperkt tot twaalf jaar, maar dit kan in onderling overleg ook anders worden.

Ouderschapsplan

Om problemen over de kinderen en de alimentatie na beëindiging van het huwelijk te voorkomen is het verstandig een Ouderschapsplan op te stellen. In een Ouderschapsplan leg je alle afspraken tussen beiden exen schriftelijk vast. Daarmee voorkom je dat je telkens nieuwe afspraken met je ex moet maken.

Bronnen en aanvullende links over scheiden en alimentatie

  • Goede advocaat bij http://echtscheiding.geschilonline.nl@@Echtscheiding.
  • Hier lees je alles over http://www.advocaatvoorechtscheiding.nl/alimentatie/partneralimentatie@@partneralimentatie.
  • http://www.juristvoorechtscheiding.nl/advocaat-echtscheiding@@Advocaat echtscheiding.