Gevaarssymbolen bij huishoudelijke producten

Gevaarssymbolen in het huishouden

Soms zie je op etiketten rare symbolen staan waarvan je de betekenis niet kent. Bijvoorbeeld bij schoonmaakmiddelen. Raar idee eigenlijk: gevaarlijke stoffen die in huishoudelijke was- en schoonmaakproducten zouden zitten. In welke mate zijn die symbolen betrouwbaar en wat betekenen ze?

Elk gevaar een symbool

  • De vermelding van informatie over ‘eventueel’ gevaarlijke producten is wettellijk verplicht door de leverancier. Deze info vertelt je meer over het juiste gebruik van het product en hoe je dat dan best doet. Wat je wel goed moet beseffen: deze informatie is alleen geldig voor het product zoals het in de verpakking zit. Ga je het middel dus mengen met iets anders of verdunnen met water dan is het symbool in principe dus niet meer van toepassing. Met andere woorden: als je iets verdunt met gewoon water (logisch bij wasmiddelen bijvoorbeeld) dan is het zogenaamde ‘gevaar’ onbestaande.
  • Je moet ook niet veralgemenen: was- en schoonmaakmiddelen KUNNEN gevaarlijke stoffen bevatten. Dat is niet altijd zo! Fabrikanten treden hierbij zeer voorzichtig op: zij onderzoeken eerst door middel van testen wat er ‘in het allerslechtste geval’ zou kunnen gebeuren vooraleer ze de consument nodeloos ongerust maken.

Hoe ziet een gevaarsymbool eruit?

Bij was- en schoonmaakmiddelen zie je op de verpakking oranje/zwarte symbolen. Zij laten zien welk gevaar zou kunnen optreden wanneer het product op een verkeerde manier wordt gebruikt. De internationale gevaarssymbolen zien er als volgt uit, met de uitleg:

Giftig

1. (Zeer) giftig

Geen paniek: dit symbool zie je maar zelden op ‘dagelijkse’ huishoudelijke producten. Mogelijke gevaren: bij het drinken ervan of contact met de huid of bij inademing: ernstig gevaar en kunnen zelfs dodelijk zijn.

Bijtend!

2. Bijtend

Ook dit symbool komt weinig voor. Bijtende producten zijn o.a. zuren en die zitten bijvoorbeeld in gootsteenontstoppers, in bakovenreinigers en in ontkalkingmiddelen. Eén van de bekendste in deze categorie is zoutzuur.

Bijtende producten zijn gevaarlijk voor de huid, ogen en slokdarm. Ook hou je ze best uit de buurt van textiel, hout en metaal.

Schadelijk!

3. Schadelijk

Dit symbool komt wèl regelmatig voor, bijvoorbeeld op thinner, vlekkenwater, sommige verfsoorten en bestrijdingsmiddelen. Ze kunnen bij opname (huid, mond, ademhaling) schadelijke, lichamelijke effecten tot gevolg hebben.

4. Irriterend

Irriterend!

Komt ook regelmatig voor op ammonia, bleekmiddelen en toiletreinigers.

Kenmerkend voor deze producten is dat ze bij contact met huid of ogen irritatie veroorzaken. Worden ze per ongeluk ingeslikt dan irriteren ze de slijmvliezen van neus en keel. Goed nieuws: deze effecten zijn slechts tijdelijk en verdwijnen ook weer. Blijvende, lichamelijke schade hou je er niet aan over.

Let op! Ondanks het feit dat het symbool hetzelfde is, is er een groot verschil tussen schadelijke en irriterende producten!

5. Zeer licht ontvlambaar

Dit symbool heeft te maken met het vlampunt van vloeistoffen. Het vlampunt is de laagste temperatuur waarbij een chemische stof nog genoeg damp afgeeft om tot ontbranding te kunnen leiden bij contact met een ontstekingsbron. Of eenvoudig gezegd: het gaat hier om vloeistoffen die bij kamertemperatuur zeer snel vlam vatten in de nabijheid van een warmtebron of open vuur (brandende sigaret, waakvlam) of door een vonk (schakelaar) of in de zon.

6. Licht ontvlambaar

Oxiderend!

Dit symbool is gelinkt aan 5. Het enige verschil is dat deze vloeistoffen een vlampunt hebben onder de 21°C. Bij 5 ligt dit onder 0°C.

Tip: ‘Ontvlambaar’ heeft geen symbool en wordt gebruikt voor producten waarvan het vlampunt tussen 21 °C en 55 °C ligt. Deze producten hebben dus enkel een waarschuwing ‘Ontvlambaar’ (geen symbool).

7. Oxiderend

Vooral te vinden op gootsteenontstoppers. Dit symbool waarschuwt voor hevige reacties, meestal met warmte die vrij komt, als ze in contact komen met andere (ontvlambare) stoffen.

8. Milieugevaarlijk

 

Dit symbool waarschuwt voor ernstige milieuschade, vooral als ze vrijkomen in het oppervlaktewater.

Conclusie

Als er iets mis gaat, is er niet onmiddellijk reden tot paniek. Toch is enige kennis over deze symbolen geen overbodige luxe. En de gouden regel die altijd geldt: hou producten met waarschuwingssymbolen altijd buiten bereik van kinderen, nieuwsgierig als ze zijn!

!