Vijvervissen in de tuinvijver

Vijvervissen maken de tuinvijver levendig en spannend

35788.jpegVissen maken een vijver in de tuin levendig en spannend om naar te kijken. Zo maar een aantal vissen uitzetten is echter geen goede zaak. Het is belangrijk om eerst goed na te gaan welke soorten vis en welke aantallen goed bij elkaar passen om teleurstelling te voorkomen. Niet alle vissen zijn geschikt voor elk soort vijver en soms zijn extra maatregelen nodig voor een goede leefomgeving van de vissen. Temeer geldt dit als de vissen met een groot aantal in een betrekkelijk kleine tuinvijver moeten leven.

Met alleen een pompje en fonteintje kom je er niet

Vissen in een vijver kunnen grote vervuilers zijn van het water. Sommige soorten eten graag van de planten en wroeten met hun neus de bodem om. Als er geen goed evenwicht is in de vijver ontstaan er problemen met algen en kunnen er zelfs ziektes voorkomen. Om onheil te voorkomen is het bijna altijd noodzakelijk om filtering aan te brengen om de kwaliteit van het water op peil te houden. Volstaan met een pompje of een fonteintje is niet voldoende. Tevens is het belangrijk om de vijver en de pomp en het filter goed te onderhouden en op tijd schoon te maken.

Radeloze vijverliefhebbers

Het lijkt vreemd om een vijver te hebben zonder vissen maar een vijver met planten vergt dit onderhoud allemaal niet. Zo’n vijver spaart ook kosten voor het elektragebruik voor de apparatuur die is aangebracht. Een vijver zonder vissen trekt ook makkelijker kikkers en salamanders aan. Vijvervissen zijn vaak een gewilde prooi voor reigers en katten wat menige vijverliefhebber radeloos maakt.

Is de vijver geschikt voor vissen

Valt de keuze toch op het houden van vissen dan moet eerst bekeken worden of de vijver wel geschikt is voor vissen. Noodzakelijk is een bepaalde diepte, op zijn minst een gedeelte van de vijver, waar de vissen ook in de winter, bij een bevroren bovenlaag, nog voldoende leefruimte hebben. Daarnaast is het van belang of het een vijver zal worden met vooral plantengroei omdat er dan minder plantenetende vissen in kunnen worden gehouden.

Eerst het vijverwater in evenwicht brengen

Ook is het niet verstandig om meteen in een nieuwe vijver vissen te houden. Het water is dan nog niet geschikt omdat de vijver eerst in evenwicht moet komen. Om vissen gezond te houden is zuurstofrijk water nodig waarvoor de planten enige groei moeten hebben doorgemaakt. Vissen in een vijver komen uiteraard het best tot hun recht als het vijverwater helder is waar het filter voor moet zorgen. Voor het filter geldt de regel dat ongeveer in vier uur tijd al het water er doorheen stroomt.

Hoeveel vissen kan men nu uitzetten 

Een vuistregel voor het aantal vissen dat in een vijver kan worden gehouden is maximaal veertig centimeter vissen per kubieke meter water. Bij het bepalen van de totale lengte van de vissen moet rekening worden gehouden dat de vissen nog zullen groeien.

Soorten vissen voor de tuinvijver

Beekgrondeltje (gobio gobio)

Het beekgrondeltje is een schoolvis en houdt zich vooral op de bodem van de vijver op. Het heeft een grote zuurstofbehoefte en voldoende beweging van het water nodig.

Bittervoorntje (rhodeus)

Het bittervoorntje behoort tot de familie van de karperachtigen. Het is een schoolvisje in een school van vijf tot zes stuks dat voornamelijk in de buurt van de bodem leeft.

Driedoornig stekelbaarsje (gasterosteus aculeatus)

Het driedoornige stekelbaarsje wordt ongeveer zes centimeter lang. Het water moet wel helder zijn en de vijver moet een aantal ondiepe gedeelten hebben.

Goudelrits

De goudelrits wordt door velen als de beste vis voor een evenwichtige vijver beschouwd. De goudelrits blijft klein en wordt niet ouder dan vier jaar. Hij plant zich makkelijk voort en lijkt wel op de goudwinde.

Goudvis (Carassius auratus auratus)

Goudvissen zijn er in allerlei variëteiten en in verschillende vormen en kleuren. Maar goudvissen hebben twee nadelen. Vooral grote exemplaren woelen de bodem graag om en goudvissen vermenigvuldigen zich snel waardoor de populatie te groot kan worden.

Goudwinde (Leuciscus idus melanotus)

De goudwinde eet vooral van de wateroppervlakte en laat de bodem met rust. Een nadeel voor kleinere vijvers is dat de goudwinde wel zestig centimeter lang kan worden.

Goudzeelt (tinca tinca auratus)

De goudzeelt is een sterke, rustige grote vis die vaak onder in de vijver zit.

Koi

Een fraaie siervis die vooral geschikt is voor grotere vijvers omdat koivissen tachtig centimeter lang kunnen worden. Er moet wel terdege rekening mee worden gehouden dat het planteneters zijn.

Komeetstaart (Sarasa)

De komeetstaart behoort tot de familie van de goudvissen en is een goed alternatief voor de goudvis omdat die soort zich minder snel vermenigvuldigt. Het is een typische oppervlakte-azer die voedsel zoekt dat op het water drijft in plaats van te wroeten in de bodem.

Regenboogforel

De regenboogforel is een inheemse vis en komt minder in tuinvijvers voor dan de exotische vissen. De reden is dat inheemse vissen schutkleuren hebben waardoor ze minder zichtbaar zijn terwijl het spannende van een tuinvijver juist is om de vissen te zien. Het nadeel van forellen is ook dat ze geen andere vissen gedogen en die onmiddellijk aanvallen.

Rozette (leuciscus auratus)

De rozette wordt ook wel goudvoorn genoemd. Hij heeft rode vinnen en een donkerrode rug en zijn zilverglanzende onderkant en zijkanten schitteren in het zonlicht. De rozette gedijt het best in een school van vier of vijf exemplaren. Het is een oppervlaktezwemmer die veel vliegen en muggen vangt.

Shubunkin rhodolatinus

De shubunkin rhodolatinus is een mooie ranke vis met in de zon glinsterende ongelijke schubben op de huid. De vis is vooral geschikt om in grote vijvers gehouden te worden waar hij erg actief in kan zijn.

Sluierstaart oranda (carassius auratus)

De sluierstaart oranda heeft een gedrongen ovaal lichaam. De staartvin is meerdelig en is soms langer dan het eigenlijke lichaam. Hij bestaat in verschillende kleurvariëteiten.

Steur

De steur houdt van speciaal steurvoedsel en eet verder slakken, weekdieren en wormen. Hij vereist koel zuurstofrijk water. Eigenlijk hoort de steur niet thuis in een tuinvijver omdat hij stromend water verlangt.

Zilverwinde (leuciscus leuciscus)

Evenals de goudwinde kan de zilverwinde boven de waterspiegel uitspringen. Dit vooral in de zomeravonden als hij op jacht gaat naar insecten en wel veertig centimeter boven het water uit kan komen.

Zonnebaars (lepomis gibbosus)

De zonnebaars is een zwarte vis met kleine stekeltjes aan de zijkant van de buik. Het is een nuttige vis voor de tuinvijver omdat hij leeft van insecten. De zonnebaars plant zich onder gunstige omstandigheden makkelijk voort.

Tot slot: Goed advies is zeer belangrijk

Bij het aanschaffen van apparatuur, planten en vissen voor de tuinvijver is het aan te raden om naar een speciaalzaak te gaan waar goede voorlichting wordt gegeven en om de gegevens van de vijver goed door te spreken voor het juiste advies. Daarmee kan veel teleurstelling en ergernis worden voorkomen.

Link