Wat is een executieveiling

Er zijn verschillende redenen waarom onroerend goed, zoals huizen en woningen, worden geveild. Dit kan zijn omdat de verkoper denkt op deze wijze een hogere prijs kan krijgen dan de actuele marktprijs.

Het kan ook een gedwongen verkoop zijn door schuldeisers zoals een bank, indien niet aan de hypotheek verplichtingen is voldaan. De kans dat er dan een lagere prijs dan de huidge marktprijs totstand komt is dan groot. iedereen weet immers dat het pand verkocht moet worden.

Voorwaarden aankoop onroerend goed

Ingeval van een veiling door een hypotheekhouder ('executieveiling krachtens artikel 3:268 BW') bestaat de mogelijkheid tot 14 dagen voor de inzetveiling een schriftelijk bod uit te brengen. Dit schriftelijke bod moet worden gedaan aan de notaris, die de veiling in behandeling heeft en moet onvoorwaardelijk zijn. Voorbehouden in de trant van "mits de bank bereid is tot financiering" of "mits ik mijn eigen huis voor die-en-die datum voor minimaal die-en-die prijs kan verkopen" zijn derhalve niet toegestaan.

Het afgeven van een bankgarantie aan de notaris is veelal voldoende.

Koopovereenkomst en hypotheek

Indien de hypotheekhouder of de eigenaar van het geëxecuteerde onderpand dat wenst, kan met één van de bieders vooraf een koopovereenkomst worden gesloten die vervolgens ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de president van de rechtbank. Door het indienen van de overeenkomst zal de veiling datum worden opgeschort. Indien de president instemt met de koopovereenkomst, komt de koop tot stand en zal de veiling worden afgelast.

Tips executieveiling

Onderhandse verkoop:

Een onderhandse verkoop, dat wil zeggen en niet-openbare verkoop, is niet mogelijk bij een beslagveiling. Tijdens een beslag veiling wordt een huis geveild waarop beslag is gelegd.

Neem een taxatie makelaar in de arm:

Het aangeboden onroerend goed op een executie veiling kan heel goedkoop lijken. het is raadzaam een makelaar of taxateur vooraf om advies te vragen. Bijvoorbeeld voor een Bouwkundige keuring of een Energie Prestatie Advies. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf.

Handige links en bronnen

www.veilingnotaris.nl

www.belastingdienst.nl

www.vrom.nl

Bouwkundige Taxatie

Woning kopen Spanje