Kan een verkoper na het mondeling toezeggen van verkoop hier onderuit

Stel: U bent op zoek naar een bepaald product of een bepaalde dienst, zoals:

  • roeitrainer
  • crosstrainer
  • design verlichting
  • koelkast
  • tv
  • http://www.planet4office.nl@@grafische rekenmachine
  • stoelen,
  • bank

. Op enig moment vindt u een betrouwbare aanbieder (bijvoorbeeld een winkelier) die het gezochte product aanbiedt tegen een prijs die voor u acceptabel is. U vraagt in de winkel nogmaals of het aangeboden product wordt verkocht tegen de genoemde prijs. De winkelier beantwoord bevestigend. U spreekt af het product een dag later op te halen. Een dag later blijkt de winkelier het product niet (meer) te willen verkopen. Wat kan u doen om het product alsnog tegen de gestelde prijs te kopen?

Wanneer komt een koopovereenkomst tot stand?

Een koopovereenkomst komt normaal gesproken tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien een verkoper een aanbod doet tot koop van een product of dienst voor een bepaalde prijs en de koper aanvaardt dit aanbod, is er in beginsel sprake van een koopovereenkomst. De twee belangrijkste onderdelen van een koop overeenkomst zijn dus:

  • Aanbod door de verkoper en
  • Aanvaarding door de koper

Het doet er in beginsel niet toe of dit mondeling of schriftelijk is geschiedt. Indien een derde persoon bij het sluiten van de overeenkomst aanwezig was, kunt u bewijzen dat de betreffende overeenkomst tot stand is gekomen.

Stappen voor het ontbinden van een koopovereenkomst

De verkoper kan dus niet zomaar onder de overeenkomst uit. In beginsel is de verkoper nu verplicht, het betreffende product of dienst aan u te leveren. In het geval van bijzondere omstandigheden, maar die zijn niet snel van toepassing, is het mogelijk voor de verkoper onder de koopovereenkomst uit te komen. Uiteraard blijft de verkoper wel aansprakelijk voor de door u geleden schade. Uw schade bestaat in de meeste gevallen uit de reeds gemaakte kosten.

Schade vergoedingen bij koopovereenkomsten

Het niet nakomen van een koopovereenkomst kan dus tot gevolg hebben dat er schade is ontstaan als gevolg van de gemaakte kosten. Een geheel andere vraag is of de klant een eventuele vordering heeft op vergoeding van het positieve belang (de vergoeding van het prijsverschil, teneinde de situatie te bereiken die bereikt zou zijn, indien de verkoper gewoon had kunnen nakomen). Een voorbeeld van het positieve belang bij het ontbinden van koopovereenkomsten is dat u de producten aan een derde met winst had kunnen verkopen. Doordat uw leverancier niet kan leveren, wordt u geconfronteerd met problemen naar uw klanten.

Tips bij het ontbinden van een koopovereenkomst

U kunt de rechter verzoeken, de verkoper ertoe te verplichten, het betreffende product of dienst aan u te leveren. Dit is het vorderen van nakoming van de overeenkomst. Ook kunt u de rechter verzoeken de verkoper te veroordelen in het betalen van de door u geleden schade. U doet er verstandig aan contact op te nemen met een advocaat om een juridische procedure te starten om op die manier ofwel het product of dienst, ofwel de door u geleden schade van de verkoper te vorderen.

Voordat u een advocaat raadpleegt kan het verstandig zijn na te gaan of het wel loont om schadevergoeding te eisen. Indien het niet loont om schadevergoeding te eisen moet u zich afvragen of het zinvol is een advocaat in de arm te nemen. Indien u toch een zaak gaat aanspannen, dient u dit wellicht uit ideële motieven.

Handige links met tips over consumentenkoop

http://www.keurmerkvergelijker.nl/keurmerken/mkbok@@Mkbok

http://www.geschilonline.nl/content/view/15/30/@@Keurmerk webwinkel