Waarom is er een luchtbel op de huizenmarkt in huizenprijzen

Huizenprijzen en aandelenkoersen

Huizenprijzen en aandelenkoersen zijn vrijwel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze hebben de neiging zich op de langere termijn in dezelfde richting te bewegen. Verklaring hiervoor is dat ze beïnvloed worden door dezelfde fundamentele factoren, zoals economische groei, werkeloosheidspercentages en renteontwikkeling.

Vooruitzicht De Nederlandse Bank (DNB)

Economen van De Nederlandse Bank (DNB) hebben onderzoek gedaan naar de verbanden tussen de huizenprijzen en de aandelenkoersen. Hieruit bleek dat deze beïnvloeding eenzijdig was. De huizenprijzen volgen de trend van aandelenkoersen met een vertraging van twee tot drie jaar. Daarnaast is de beïnvloeding van de huizenprijzen groter naarmate de eigenaren van woningen actiever zijn op de aandelenmarkt.

Op dit moment is het zo dat de aandelenkoersen veel harder zijn gedaald dan de huizenprijzen. Dat roept bij mij een tweetal vragen op.
  1. Worden de huizenprijzen (nog steeds) kunstmatig hoog gehouden?
  1. Hebben we nog een uiteen spattende zeepbel van de huizenmarkt in het vooruitzicht?

Vooruitzicht Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM)

Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zijn de prijzen nog niet zo veel gedaald. Eén van de ingrepen om deze prijsdaling verder te voorkomen is de http://www.starterslening-koopsubsidie.nl/Eenvoudig_de_maximale_hypotheek_voor_starters_huis_in_Rotterdam_berekenen@@koopsubsidie. Starters kunnen met subsidie van de overheid en de gemeenten een woning kopen. Dit zorgt ervoor dat zij een woning kunnen bekostigen die eigenlijk ver boven hun budget ligt. Zo kan je in de meeste grote steden koopsubsidie aanvragen.

En waar halen de overheid en de gemeenten dit geld vandaan? Zij moeten in deze economische slechte tijden ook hun huishoudboekje weer in balans trachten te brengen. Het geld moet ergens vandaan gehaald worden. Er zal dus op andere punten ernstig bezuinigd moeten worden om dit systeem te kunnen bekostigen. Reden om dit toch te doen, is dat de doorstroming op de huizenmarkt hiermee wordt bevorderd. Of worden de prijzen kunstmatig hoog gehouden? Feit is dat er steeds minder mensen gaan http://www.bouwwiki.nl/Categorie:Verhuizen@@verhuizen.

Financiering hypotheken

Dan het volgende. Hypotheken worden in principe gefinancierd vanuit “niets”. Banken sluiten voor hypotheken van klanten een lening af bij de centrale bank. Deze “maakt” geld waarvoor zij de waarde niet in huis heeft. Wanneer de hypotheek is afgelost, verdwijnt het geld weer in het “niets”. “Geld maken uit het niets” klinkt mij vrij hol in de oren. U?

Cijfers van het Ruimtelijk Planbureau

Het Ruimtelijk Planbureau (RPB) maakt een verschil tussen twee zaken, de betaalbaarheid en de bereikbaarheid van een huis. Met de betaalbaarheid worden de maandelijkse lasten bedoeld, de rente die betaald wordt over de hypotheek, het onderhoud van een woning en de woonverzekeringen die de huiseigenaar moet afsluiten. Met de bereikbaarheid wordt de hypotheekschuld op zich bedoeld. Tel beide zaken bij elkaar op, en een woning kopen is voor een groot deel van de Nederlandse bevolking onmogelijk. Echter, wanneer de huizenprijzen stijgen, wordt het natuurlijk makkelijker om de daadwerkelijke hypotheekschuld af te lossen aan het einde van de looptijd. Er hoeft dus minder vermogen opgebouwd te worden in deze periode. Aangezien de huizenprijzen al jaren stijgen, zijn op basis van dit uitgangspunt veel hypotheken afgesloten. Maar nu zijn de prijzen aan het dalen…

Is de zeepbel al uiteengespat?

En zo komen we bij vraag twee. Misschien dat de zeepbel nog niet uiteengespat is, maar er loopt al wel lucht uit. Volgens de DNB volgt de huizenmarkt met een vertraging van twee tot drie jaar. Tel daar de antwoorden van vraag één bij op.

Tip voor huiseigenaren

Huiseigenaren, zorg dat je je huis kwijt bent voor 2011, of maak je borst maar nat! Veel mensen kijken met emotie naar een huis. Mijn tip: probeer zo http://zakelijk.linkgids.net@@zakelijk mogelijk naar jouw eigen woning te kijken. Het is tenslotte slechts een heleboel op elkaar gestapelde hoeveel bakstenen.