Waarom is de spilindex zo belangrijk

De spilindex

Hij haalt regelmatig het nieuws: de spilindex. Elk land heeft wel een dergelijke peilindex om de levensduurte en economische activiteit in kaart te brengen. In België is de spilindex vooral van belang voor huurders, sociale uitkeringen en lonen van ambtenaren. Het Federaal Planbureau is de spreekbuis voor wat betreft de spilindex.

 

Spilindex en de beruchte drieling

De schommelingen van de spilindex zijn ook afhankelijk van die andere index: de gezondheidsindex. We hebben nogal wat indexen in België: wie is nu eigenlijk wat?

1. De consumptie-index

Deze index is de verzameling van goederen en diensten in het algemeen. Deze index verwoordt dus eigenlijk de prijzen in ons land en dus ook de levensduurte. Hij wordt elke maand vastgelegd.

2. De gezondheidsindex

De gezondheidsindex is een deel: uit de consumptie-index worden alle producten verwijderd die de gezondheid schaden. Want die zijn er ook: alcoholhoudende dranken, tabak en brandstoffen (behalve LPG). Belangrijk: het is deze gezondheidsindex die wordt gevolgd voor de indexering van de huurprijzen.

3. De spilindex

De spilindex is de gemiddelde gezondheidsindex van de laatste 4 maanden. Hij is voor alle Belgen van belang omdat de indexering van onze lonen er door worden bepaald. Want zodra de vorige spilindex wordt overschreden, gaan ook de lonen en sociale uitkeringen met 2% omhoog. Een overschrijding van de spilindex is dus altijd goed nieuws voor de Belg!

Goed nieuws dus?

  • Dat is maar hoe je het bekijkt: je gaat dus meer verdienen maar eigenlijk is dat pure noodzaak omdat het leven ook duurder is geworden. In deftige termen: u lijdt koopkrachtverlies. In die zin is de koppeling van de lonen in België aan de spilindex een mooie zaak. Maar… deze automatische loonindexering is uniek voor ons land (en Luxemburg).
  • En natuurlijk duur voor de werkgevers: vanaf de volgende maand dat de spilindex is overschreden, moeten zij de lonen aanpassen. Het is dus niet vreemd dat er meer en meer stemmen opgaan om deze, alleen nog maar in België en Luxemburg bestaande koppeling, af te schaffen.
  • Ter vergelijking met bijvoorbeeld Nederland (meer bepaald de Belgische grensarbeiders aldaar): in Nederland wordt in december eens gekeken naar de indexering van de lonen voor het volgend jaar. Wordt er een indexering toegepast omdat het leven duurder is geworden, dan krijg je pas in januari van het volgend jaar een loonsverhoging…

Hoe lang geleden?

De laatste overschrijding van de spilindex is alweer van augustus 2008. Toen werd de spilindex vastgesteld op 112,72. Naar verwachting zou de spilindex in 2010 in september (weer) overschreden worden (volgens het Planbureau).

Met als gevolg?

  1. Het goede nieuws: als er een nieuwe spilindex wordt gehaald dan heeft dat mooie gevolgen voor de sociale uitkeringen (invaliditeit, werkeloosheid) en het gewaarborgde minimum(maand)inkomen. In oktober zouden deze bedragen dan met 2% stijgen. Echter: de ambtenaren moeten wachten tot in november.
  2. Het minder goede nieuws: huurders moeten weer eens checken of de huur stijgt! Zie de link naar het artikel hierover onderaan.

Conclusie

En maak je geen illusies: de volgende spilindexsprong (naar 114,97) wordt in 2010 niet meer verwacht!

Links

Huurders en de spilindex

Up to date: de gezondheidsindex

Vul de rekenmodule in en bereken zelf uw huur op basis van de nieuwste index