Wat is er nieuw aan de huuraanpassing

Huuraanpassing

Onlangs heeft de Belastingdienst de voorschotbeschikking 2009 voor de zorg- en huurtoeslag verstuurd. Elk jaar worden de bedragen die betrekking hebben op het recht op huurtoeslag aangepast en is een juli een belangrijke datum.

 

Zorg en huurtoeslag

Huren.jpg
 • Voor nieuwe huurders leggen we het toch nog even uit: de normhuur is het deel van de eigen bijdrage in de huurtoeslag die afhankelijk is van uw inkomen, leeftijd, samenstelling huishouden en de huur zelf. Tot voor kort werd dit 'huursubsidie' genoemd.
 • Tot nu toe kunnen de normhuren worden aangepast op basis van de verwachte huurontwikkeling of de verwachte ontwikkeling van het bijstandsinkomen. De laatste jaren is steeds gekozen voor de aanpassing die voor de huurders het meest gunstig is: de gemiddelde huurstijging óf de stijging van het bijstandsinkomen.
 • De huurtoeslag wordt elke maand rond de 19e op uw rekening gestort. Het gaat om een voorschot. De echte berekening vindt achteraf plaats, als uw jaarinkomen definitief bekend is.

Wie krijgt huurtoeslag en hoeveel?

Het moet gezegd: de wetgeving rond deze ingewikkelde materie is niet eenvoudig; we beperken ons om die reden tot de meest elementaire elementen.

 • Het recht op en de hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de draagkracht, (lees vermogen) van de huurder, zijn of haar partner en de medebewoners.
 • Ten aanzien van één bepaalde woning kan slechts aan één huurder een huurtoeslag worden toegekend.
 • Eisen waaraan de huurder, diens partner en de medebewoners moeten voldoen:
 1. Huurtoeslag wordt slechts toegekend aan een huurder die meerderjarig is.
 2. De huurder, diens partner alsmede degenen die medebewoner of onderhuurder van de woning zijn, moeten op het adres van die woning zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
 3. Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan EUR 631,73 per maand (maar hoger dan EUR 204,33)
 • Norminkomen 2009: maximaal EUR 20.975 bij een eenpersoonshuishouden;b. maximaal EUR 28.475 bij een meerpersoonshuishouden. Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van ons over de hoogte van uw huurtoeslag in 2009, de 'voorschotbeschikking'. Vanaf dan krijgt u ook huurtoeslag.

In de loop van 2010 krijgt u de definitieve berekening van de huurtoeslag 2009, de 'beschikking definitieve berekening'.

Situatie juli 2009

 • Per 1 juli stijgen de normhuren met 2,4%. De verhoging is gebaseerd op geraamde huurprijsontwikkeling.
 • Gevolg: het bedrag aan normhuur bij het minimum inkomen-ijkpunt stijgt van EUR 187,81 naar EUR 192,32.
 • De normhuur bij het referentie-inkomen-ijkpunt stijgt van EUR 381,85 naar EUR 391,01.

Wijzigingen 2010

Voortaan worden normhuur, maximale huurprijs, aftoppingsgrenzen en de kortingsgrens jaarlijks aangepast op 1 januari. Nu is dat nog 1 juli. De Belastingdienst hoeft hierdoor nog maar eenmaal per jaar het voorschot voor de huurtoeslag te berekenen. Dit zou voor het eerst moeten gebeuren op 1 januari 2011.

Aanvragen: bij de Belastingdienst, via de website Toeslagen of via de Belastingtelefoon (0800-0543).