Huurindex: hoeveel en wanneer

Huurindex

De Belgische overheid is niet altijd de beste vriend van de huurders. Voor hen is de zogenaamde Gezondheidsindex belangrijk. Deze wordt immers gebruikt om te bepalen hoeveel de huur jaarlijks mag worden aangepast. Ook belangrijk als huurder om weten, is wanneer die verhoging rechtsgeldig ingaat. Als u dus wilt weten hoeveel uw maandelijkse huur zal stijgen, lees dan verder.

 

Huur index en het NICP

NICP staat voor Nationaal Indexcijfer der ConsumptiePrijzen en wordt berekend op basis van de gemiddelde inflatie van vorig jaar. 

Het goede nieuws voor huurders is dat niet het NICP wordt gevolgd voor de herberekening van de huuraanpassing maar de Gezondheidsindex. Het is deze index die ook wordt gehanteerd voor de indexering van onze lonen, sociale uitkeringen en de huurprijzen.

Hoe is uw huurbetaling geregeld?

De meeste huurders hebben, of worden daartoe zelfs verplicht door de huurbaas, een vaste opdracht of domiciliëring bij de bank. De huur gaat dus automatisch van uw bankrekening af richting huurbaas. Een hele geruststelling voor hem en dat is uiteraard de bedoeling!

Wanneer de maandelijkse huur aanpassen?

1. Een groot misverstand is dat de huur moet worden aangepast per 1 januari van elk jaar. Dat is dus niet het geval! De jaarlijkse aanpassing hangt af van:

2. De ingangsdatum van uw huurcontract. Dit is dus de datum van de dag dat u officieel in het appartement of huis bent gaan wonen dit niettegenstaande het contract bijvoorbeeld reeds 2 maanden op voorhand werd ondertekend door beide partijen. Immers, in elk huurcontract moet wettelijk de ingangsdatum van het contract duidelijk vermeld staan.

3. De nieuwe index van de maand die voorafgaat aan die verjaring. Aangezien deze nieuwe index om de 2 maanden door de regering wordt bepaald is een juiste index geven hier niet mogelijk. Zie wel de handige link onderaan!

Uitzonderingen

Een mondelinge huurovereenkomst (voor zover die nog bestaat!) gesloten of vernieuwd na 31 mei 1997;

Een schrijftelijk huurcontract waarin een andere datum staat vermeld (uitzonderlijk!).

Hoeveel mag de huurprijs dan uiteindelijk stijgen? Bereken je huur hier!

Up date

  • Goed nieuws: door de negatieve inflatie van de laatste tijd daalt de huurprijs van die contracten die in deze maand juli vervallen! Reden van deze daling is de gezondheidsindex van de maand juni die uitkomt op 110,50 tegenover 110,62 in 2008. Je wordt er niet rijk van: de huur mag 'maar' met 0,1% worden verlaagd maar het is in elk geval beter dan dat de huur stijgt!

  • In principe moet je als huurder zelf deze prijsverlaging aanvragen bij de verhuurder.

Nog enkele tips

1) De huurbaas is verplicht om de huuraanpassing schriftelijk mee te delen. Vergeet hij dat dan mag hij nog maximaal 3 maanden terug gaan om de verhoging in rekening te brengen.

2) Maar: er zijn ook huurcontracten waar de verhuurder deze verantwoordelijkheid bij de huurder legt: in het contract staat dan dat u zelf het bedrag moet berekenen/aanpassen/bij de bank moet vragen. In hoeverre dit wettelijk is, valt niet onder de verantwoordelijkheid van dit artikel.