Waar dient een jaarrekening uit te bestaan

Jaarrekening opstellen

De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening, en bij beide hoort een toelichting. Je kan onderscheid maken tussen 2 soorten jaarrekeningen, namelijk de fiscale en de bedrijfseconomische jaarrekening.

2 soorten jaarrekeningen

Het verschil tussen deze twee bovengenoemde jaarrekeningen wordt de stille reserve genoemd. Een voorbeeld hiervan is een bedrijfspand dat voor 75.000 euro op de balans staat weergegeven (aanschafwaarde minus afschrijvingen) en dat een economische waarde (marktwaarde) van 200.000 euro vertegenwoordigt. De stille reserve bedraagt 125.000 euro. De meerwaarde wordt bij verkoop belast door de fiscus.

1. De fiscale jaarrekening

De fiscale jaarrekening is bedoeld om de fiscale winst van je onderneming te berekenen. De fiscale jaarrekening moet voldoen aan de standaard normen van de fiscus, wat je weer kan gebruiken als basis voor de heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

2. De bedrijfseconomische jaarrekening

Dit type jaarrekening wordt vaak gebruikt bij (her)financiering of verkoop van de onderneming. Het voordeel van de bedrijfseconomische jaarrekening is dat het een beter beeld geeft van de situatie van een onderneming, er wordt dus geen rekening gehouden met fiscale normen.

Opleiding boekhouding

Het is raadzaam zelf een http://www.boekhouding-boekhouder.nl/Opleiding_boekhouden@@opleiding boekhouding te volgen. Zodat u zelf uw jaarrekening kan opstellen. Wilt u niet zelf uw jaarrekening opstellen? Na het volgen van deze cursus begrijpt u in elk geval wat uw boekhouder voor u heeft gedaan. De boekhouder kan ook advies geven bij een http://www.doorlopend-krediet-oversluiten.nl/Hoe_kan_ik_al_mijn_leningen_oversluiten_in_nieuwe_goedkope_lening@@krediet oversluiten of een http://www.123hoe.nl/woz-krediet@@Woz krediet.