Wat wil je weten over het nieuwe werken

Nieuwe werken

De twee hoofdzaken waar het bij het nieuwe werken om draait zijn kostenbesparing en productiviteit. Personeel is duur, heel duur vooral in de ogen van de werkgever. Dus de productiviteit moet omhoog. Meer werk verzetten in evenveel en liefst nog minder tijd. Alleen dan kan een bedrijf het redden de komende jaren. Dat klinkt niet bemoedigend voor de werknemer op de werkvloer of achter het bureau. Hoe moeten we dan op een nieuwe manier gaan werken?

 

Waarom moeten we ‘nieuw gaan werken’?

De reden? Er komen allerlei belangrijke, nieuwe trends aan:

 ► toenemende internationalisering met ICT als de belangrijkste drijvende factor,

 ► de Europese economie wordt een kenniseconomie,

 ► alleen met innovatie kun je concurreren,

 ► de arbeidsmarkt verandert als gevolg van de vergrijzing met een schromelijk tekort aan gekwalificeerd personeel als gevolg,

 ► werknemers wensen eigen verantwoordelijkheid en maatwerk.

 Geen enkel bedrijf zal er aan ontsnappen…

♦ Elk bedrijf zal zich dus moeten gaan bezinnen over hoe het kan blijven concurreren, hoe het de kosten in de hand gaat houden en hoe het aan gekwalificeerd personeel komt en het ook in huis kan houden!

♦ In een kenniseconomie zijn de werknemers de grootste kostenpost voor elk bedrijf! Anderzijds zijn diezelfde (dure) werknemers ook van het grootste belang voor de werkgever.

Waarom ligt de nadruk ook op productiviteit?

Juist omdat kenniswerkers zo duur zijn, moet de arbeidsproductiviteit dus omhoog! Efficiënter werken dus of met andere woorden: meer in minder tijd of het zelfde in minder tijd, evenveel met minder personeel, inleveren van in het verleden verworven rechten, hetzelfde aantal uren in 4 dagen in plaats van 5, flexibiliteit om de ploegentoeslag te ontlopen, terugkeer naar de 40 uren werkweek, afschaffen van ATV dagen, nog een variante van flexibel werken: oproepbaar zijn... Wie heeft er de laatste paar maanden een nieuw arbeidscontract aangeboden gekregen met mindere arbeidsvoorwaarden dan in het verleden in ruil voor behoud van zijn job? In die zin is de crisis een welkomstgeschenk voor de werkgevers om oude, verworven rechten op een geoorloofde manier terug te draaien! 

Waar loopt het mis tot op heden?

Een hogere productiviteit bereik je niet zo maar. Die is afhankelijk van allerlei factoren zoals:

1) Merkwaardig genoeg en op de eerste plaats: de technologie in de bedrijven. Uit een rondvraag bij bedrijven blijkt dat meer dan 30% van de werknemers klagen over onvoldoende technische ondersteuning tijdens hun werkzaamheden. Hier gaat het management zeker niet vrijuit!

2) De gapende kloof tussen de visie van het management en de betrokkenheid en duidelijkheid daarvan richting werknemers. De werknemers voelen zich niet betrokken bij het veranderingsproces en nieuwe ontwikkelingen. Er is te weinig transparantie en overleg tussen beide partijen. Heel vaak klinkt het verwijt: diegenen die het kunnen weten, wordt niets gevraagd! 

3) De bedrijven zijn niet bereid om te innoveren, om nieuwe dingen aan te pakken, terwijl de werknemers dat eigenlijk juist wel willen.

Discussie

Moeten we in dit verband ook langer gaan werken? Die discussie loopt nog. Duitsland is er mee bezig, Nederland en België ook. Deze nationale discussies hebben weinig zin: uiteindelijk zal dit een Europese beslissing worden en zoals de kaarten nu liggen… denkt Europa ‘maar’ tot 65 jaar!