Wat is en komt er een economische depressie

Depressie en economie

Je hoort en leest bijna dagelijks over de wereldwijde recessie maar wat is nu eigenlijk een depressie? Uiteraard betreft het hier niet de medische depressie maar de economische variante daarvan. In een vorig artikel kwam de recessie aan bod, nu dus de depressie. In het algemeen en ook in het meest negatieve scenario kan worden gesteld dat een economische depressie de volgende stap is na een recessie.

 

Economische depressie bestaat

Van een depressie is er sprake als de negatieve economische groei langdurig aanhoudt. De laatste grote depressie vond plaats in de jaren dertig van de vorige eeuw in de Verenigde Staten.

Goede redenen om aan te nemen dat er geen depressie komt

  1. De term depressie wordt ook weinig tot niet gebruikt, noch in de internationale, noch in de nationale media, hetgeen betekent dat de toestand nog niet zo dramatisch is. Voorlopig zitten sommige landen al wel in een recessie (zie: Wat is een recessie ).
  2. Toestand vandaag: wèl een ernstige recessie maar geen depressie: dankzij de budgettaire en monetaire maatregelen die de meeste getroffen landen hebben genomen.
  3. Economen denken eerder dat we een langdurige recessie krijgen. Gemiddeld staat voor een recessie 11 maanden. Met de huidige wereldwijde stand van de economie voorspelt men een duur van 17 maanden. 

Hoe kunnen we zien dat er beterschap aankomt?

Hier en daar lees je dat het antwoord op deze vraag heel eenvoudig is: de graadmeter is de beurs. Het verleden bewijst dat de aandelenmarkt 3 tot 6 maanden vooruitloopt op de economie dus ... gewoon de aandelenkoersen volgen?

Waar eerst als ...?

  • Elk land afzonderlijk doet er alles aan om het niet tot een depressie te laten komen. In de Eurozone zitten landen als Ierland , Frankrijk, Duitsland en Italië wèl reeds in de recessiefase.
  • Ook Amerika zit in een recessie. Toch is de (voorlopige) verwachting dat de economische groei aldaar voor 2009 toch nog 0,75% zal zijn.

Leren van de geschiedenis?

Als we de Grote Depressie van de jaren 1930 in beschouwing nemen, zijn de voornaamste macro-economische maatregelen om een depressie te voorkomen:

  1. Protectionistische maatregelen: de eigen economie eerst. De invoer van buitenlandse producten wordt verboden of op zijn minst bemoeilijkt. Daardoor is de consument verplicht om binnenlandse producten te kopen en draagt hij op deze manier bij tot het weer op gang krijgen van de eigen economie. Een voorbeeld, louter ter illustratie: de invoer van Japanse auto’s naar Amerika.
  2. Verhogen van de rente door de centrale banken. Tot nu toe is deze rente wereldwijd overal aan het dalen!
  3. Belastingverhoging.