Wat is de kandidatenziekte

Inleiding

De kandidatenziekte is een begrip dat redelijk vaak voorkomt onder studenten die medische en psychologische zaken bestuderen.Door de uitgebreidheid en vooral de weidsheid van deze studies zal bijna iedere student hier mee in aanraking komen.Het is dan ook iets om mee rekening mee te houden als je een van deze studies wilt gaan studeren of studeert!

Wat is de kandidatenziekte?

De kandidatenziekte is zowel een begrip als een fenomeen, het is iets wat zich vooral voordoet onder studenten die de menselijke eigenschappen en ziektes bestuderen.

De kandidatenziekte is een eigenschap dat mensen alle zaken waarover zij lezen op zichzelf projecteren. Door de opeenstapeling van nieuwe gegevens die zij nog niet kennen uit de praktijk komt dit redelijk vaak voor.

Het is ook niet raar dat er vragen worden gesteld die betrekking hebben op hun eigen betrekkelijkheid, want de student weet nog niet wat deze factoren in de praktijk zijn en kan hier nog geen maatstaf aan verbinden.

Een mooi voorbeeld is dat bij de studie geneeskunde waar het begrip bijna standaard is, ook komt de kandidatenziekte voor onder studenten van psychologiestudies. Je kan dit ook een beetje relateren aan de reden waarom deze studenten soms deze studies kiezen. Hun interesse is vaak door bepaalde ervaringen uit het verleden gewerkt.

al met al kan je wel constateren dat er zoveel afwijkingen zijn waar medisch-specialisten en psychologen hun hoofd over hebben proberen te buigen, dat het wel heel uitzonderlijk zal zijn als je niet een van de vele kenmerken van een van de erge ziektes bij je draagt.

Hoe vaak komt dit voor?

Hoewel critici soms wel beweren dat 80% van de studenten last hebben van de kandidatenziekte, kan je uit logisch nadenken dat het helemaal niet raar is als 99% van de studenten hier last heeft. Het is iets wat bijna onontkoombaar is, je moet wel heel erg sterk in je schoenen staat als je hier geen last van hebt.

Kenmerken van de kandidatenziekte

Wat vaak begint met een soort tik die iedereen wel heeft, wordt opeens gezien als een obsessie of afwijking. Het is de mens eigen hier een label op te willen plakken en dit kan uitmonden in een overdreven reactie.

Echter je kan pas echt van een ziekte spreken als als je echt disfunctioneert. Daarnaast bestaat een psychiatrische stoornis en een medische afwijking vaak uit een verzameling van symptomen, waarvan sommige zelfs veelvoorkomend zijn en normaal zijn. Het is dus niet raar om makkelijk dingen te herkennen bij jezelf, terwijl je weet weet dat je met één of twee van die symptomen nog geen psychiatrisch patiënt bent.

Zie het dus als een volkomen normaal proces dat te maken heeft met het internaliseren van kennis!

Tips:

  • Als je ergens last van hebt en je bent een van de studenten die in dit soort studies zit, blijf niet met je problemen zitten, vraag het een docent of een specialist en vertel dat je een studie doet dit kan veroorzaken.Vaak zal hij/zij jou ook vragen in welk blok je zit en met welke stof je bezig bent.