Studieschuld: hoeveel en wat kost mij dat

Studieschuld of komt berouw na de zonde

Een student op vier heeft in Nederland een studieschuld. Studeren is immers niet goedkoop. Studiefinanciering, kortweg stufi genoemd, is in het leven geroepen om de financiële strop op te vangen. De overheid schiet hierbij bereidwillig te hulp maar wil de voorgeschoten centen uiteraard wel terug zien, inclusief rente.

 

Algemeen studiefinanciering

De details van studiefinanciering en de voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen, zijn wellicht bekend bij elke student. Daarom hou ik dit informatiedeel heel kort: studiefinanciering bestaat uit 4 onderdelen: een basisbeurs, een aanvullende beurs, een studenten OV-chipkaart en een rentedragende lening. De overheid staat garant voor de basisbeurs en de OV-chipkaart. Hier moet je proberen mee rond te komen. Lukt dat niet dan kun je nog 2 dingen doen: bij je ouders aankloppen en/of een (bij)baantje zoeken. Kom je er dan nog niet dan kun, of beter gezegd 'moet' je, zoals 25% van studerend Nederland, een studielening afsluiten. Een studiefinanciering aanvragen doe je bij DUO.

Studielening

 

Zoals bij elke lening: terugbetalen is de boodschap! Zolang je studeert, heb je daarover geen zorgen: je hoeft het geleende bedrag pas NA je studie terug te betalen, inclusief rente natuurlijk. Een voorbeeld: het rentepercentage voor 2010 is 2,39% en het rentepercentage voor 2011 is 1,5%.

Je mag 15 jaar de tijd nemen om je studiegeld terug te betalen. Voor meer informatie over anderen mogelijkheden en regels zoals tijdelijk lenen, hoeveel je maximaal kunt lenen, de basis- en aanvullende beurs, de nullening, overbrugging, deeltijdstudie enz… raadpleeg 'aandachtig' de website van DUO.

Rente?

Afhankelijk van het rentepercentage bij de afsluiting van je studielening swingen de kosten en het uiteindelijk terug betaalde bedrag! Om daarvan een goed beeld te krijgen: inloggen op Wat kost mijn studieschuld?. Bedrag van je schuldenberg intikken en het bedrag dat je maandelijks kunt/wilt afbetalen. Automatisch krijg je dan de berekening hoe lang je er nog aan vast zit en hoeveel je (helaas) aan rente gaat betalen. Toch handiger dan een zelfgemaakte Excel sheet… Ook met jokerjaren wordt rekening gehouden… Hou er wel rekening mee dat het rente% elke 5 jaar opnieuw wordt vastgelegd!

Situatie in België

 

In buurland België kent men geen studieschuld of stufi. Er zijn geen exacte cijfers bekend of studeren in België al dan niet goedkoper is daar. De voornaamste kosten daar: het inschrijvingsgeld (afhankelijk van het niveua van je studie), kosten van cursussen en studiereizen en je huurt daar geen kamer maar een 'kot'. Afhankelijk van waarmee je tevreden bent (en kunt vinden) moet je hierbij rekening houden met € 200 tot € 300. Van de overheid krijg je een zogenaamde 'studiebeurs' afhankelijk van het inkomen van de ouders. Deze som hoef je niet terug te betalen. Moet je het jaar overdoen dan ben je dat jaar je studiebeurs kwijt. Lenen om te studeren is hier onbestaande, tenzij sommige ouders dat 'stiekem' doen om de kosten te betalen. Dus zijn er ook geen statistieken van bekend. Kort samengevat redeneert men in België: kun je het niet betalen dan stop je met studeren en ga je werken. Je kunt dan altijd nog avondonderwijs (bijna gratis) volgen...

Conclusie

Dat er veel problemen zijn rondom studiefinanciering werd nog maar eens duidelijk in het programma van De Ombudsman van 11 maart 2011. Ook problemen met de ouders komen in forumreacties heel vaak voor. Meer en meer stemmen wordt er gesproken over het afschaffen van de stufi. In 2011 wordt de gemiddelde studieschuld per student geschat op € 15.000. In 2010 lag het gemiddelde leenbedrag per maand op 378 euro.